WEB tabanlı malzeme ihtiyaç planlama (e-MRP) tasarımı

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

.

W.E

BTAB

ANLI
,.

MALZEME iHTiYAÇ PLANLAMA (e_MRP)

TASARIMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ Alpaslan KİBAR

Enstitü Anabilim Dah: İŞLETME Enstitü Bilim Dalı: ÜRETİM YÖNETİMİ
VE PAZARLAMA

Bu tez 02/07/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Orhan

TORKUL

(“‘-, /.,.f – ~ 1
‘/ ~

/
.f ‘f
-‘/ I
./1′). 1v\,. /

Jüri Başkanı

Doç. Dr. İ.Hakkı CEDİMOGLU
.Jüri Üyesi

Yrd. Doç. .Ör. Murat

\ nr’ı\ırAiJflAiY./J,.Ai~\/,~ı1j’!üO!fl)G!eıLsıi1l’UJtv,ı,1-/.\.1A1fVıll !\”},

.P

.~

!J \

\ / l\ .1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye ormancılığında 4785 Sayılı yasanın uygulaması ve sonuçları üzerine bir araştırma (Doğu Karadeniz bölgesi Örneği) - Sayfa 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİGİ ANADİLİM DALI TÜRKİYE ORMANCILIGINDA 4785 SAYILI YASANIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (DOGU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEGİ) Orman Yük. Müh. Hüseyin AYAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "Doktor" Unvam Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih Tezin S...
Liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Aile işletmeleri üzerinde bir araştırma - Sayfa 2
T.C. MUGLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAGLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA NEDİM YILDIZ Sosyal Bilimler Enstitüsünce "Yüksek Lisans" Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 1. ~.O b •Q.o.iO Tezin Sözlü Savunma Tarihi : i S, 0 b, :J. OLO Tez J?.•nışmanı: Do...
Eritrosit membranı lipit bileşimi üzerine sigaranın etkisi - Sayfa 2
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ERİTROSİT MEMBRANI LİPİT BİLEŞİMİ ÜZERİNE SİGARANIN ETKİSİ DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Bu tez , /.( ..1..f;::....12000 tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ünvanı , Adı ve Soyadı Başkan : Prof. Dr . Fehmi SERİM Üye : Doç. Dr. Mustafa KAVUTÇU Üye : Doç. Dr. Adem Ö...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

jüri
bilim
enstitü
kabul
tezi
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

.

W.E

BTAB

ANLI
,.

MALZEME iHTiYAÇ PLANLAMA (e_MRP)

TASARIMI

YÜKSEK LİSANS TEZİ Alpaslan KİBAR

Enstitü Anabilim Dah: İŞLETME Enstitü Bilim Dalı: ÜRETİM YÖNETİMİ
VE PAZARLAMA

Bu tez 02/07/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Orhan

TORKUL

(“‘-, /.,.f – ~ 1
‘/ ~

/
.f ‘f
-‘/ I
./1′). 1v\,. /

Jüri Başkanı

Doç. Dr. İ.Hakkı CEDİMOGLU
.Jüri Üyesi

Yrd. Doç. .Ör. Murat

\ nr’ı\ırAiJflAiY./J,.Ai~\/,~ı1j’!üO!fl)G!eıLsıi1l’UJtv,ı,1-/.\.1A1fVıll !\”},

.P

.~

!J \

\ / l\ .

İlgili Kaynaklar
single.php