xanthoprymnus (Bennet, 1835) in Kirikkale province (Mammalia:Rodentia)
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRIKKALE İLİ SPERMOPHILUS XANTHOPRYMNUS (BENNET, 1835)UN
BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ (MAMMALIA: RODENTIA)
AYKUT ARİF TOPCU
OCAK 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 580
3.1.4.8. KIRIKKALE İLİ 3.1.4.8.1. Kırıkkale (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı değerleri Tablo 292 de gösterilmiştir. Tablo 292: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kır...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 69
2.1.1.8. KIRIKKALE (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri Tablo 19 da gösterilmiştir. Tablo 19: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkk...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 507
Tablo 345: Çankırı İli Merkez İstasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) Yağış Yoğunluğu Ortalamaları İstasyon 1975 - 1990 Yağış Yoğunluğu Ortalaması 1991 - 2006 Yağış Yoğunluğu Ortalaması Çankırı 3,6 3,9 Çankırı ili Merkez istasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) yağış yoğunluğu ortalaması, 1991 -2006 yılları arasını kapsayan 2. dönemde yükselmiştir. 3.1.2.1.4. Kırıkkale (Merkez) Kı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
arif
aykut
rodentıa
mammalıa
ekolojisi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRIKKALE İLİ SPERMOPHILUS XANTHOPRYMNUS (BENNET, 1835)UN
BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ (MAMMALIA: RODENTIA)
AYKUT ARİF TOPCU
OCAK 2009single.php