XVII. yüzyıl tasavvuf edebiyatında tevhidlerT.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
XVII. YÜZYIL TASAVVUF EDEBİYATINDA TEVHİDLER
SACİDE GÖKMEN 2501110194
Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
İstanbul 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cemal Süreya'nın Guillaume Apollinaire çevirileri ve Cemal Süreya'nın şiirlerindeki Guillaume Apollinaire etkisi - Sayfa 211
Wellek, René, ve Austin Warren. Edebiyat Teorisi. Çev. Ö. Faruk Huyugüzel. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011. Tezler: Akgün, Ali. İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 2002. Doğan, Mehmet. Cemal Süreya’nın Şiiri (Yapı, Tema ve Anlatım). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 200...
Yeni Türk edebiyatında edebiyat mahfilleri - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI DOKTORA TEZİ YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT MAHFİLLERİ Turgay ANAR 2502060067 Tez Danışmanı Prof. Dr. M. Fatih ANDI İstanbul 2011 1 ...
Hikâyeci yönüyle Refik Halid Karay - Sayfa 193
          C) Tezler ve Yayımlanmamış Çalışmalar 181   DİNÇ, Mihrican (2002), Refik Halid Karay’ın Eserlerinde Türk Toplumu, Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Tezi. DUISEBAYEVA, Dinara (2000), Maupassant Tarzı Hikâye ve Refik Halid Karay – Muhtar Avezov – Sabahattin Ali’nin Hikâyeciliği, (Dan. Şerif Aktaş), Gazi Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeb...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
XVII. YÜZYIL TASAVVUF EDEBİYATINDA TEVHİDLER
SACİDE GÖKMEN 2501110194
Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
İstanbul 2014

İlgili Kaynaklarsingle.php