Yabancı iyonların struvit çöktürmesi kinetiği üzerine etkilerinin araştırılmasıİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI İYONLARIN STRUVİT ÇÖKTÜRMESİ KİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. Zeynep ATALAY
(501041724)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 13 Haziran 2006

Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri

Prof. Dr. N. Işık KABDAŞLI Prof. Dr. Semiha ARAYICI (İ.Ü.)
Doç. Dr. Kadir ALP (İ.T.Ü)

HAZİRAN 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yara örtü malzemesi uygulamaları için yağ asidi temelli poliüretan filmlerin üretimi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YARA ÖRTÜ MALZEMESİ UYGULAMALARI İÇİN YAĞ ASİDİ TEMELLİ POLİÜRETAN FİLMLERİN ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Güncem GÜLTEKİN ( 521041007 ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih: 15 Haziran 2006 Tez Danışmanı: Diğer Jüri Üyeleri: Prof. Dr. F. Seniha GÜNER Prof. Dr. Ş. Birgül TANTEKİN-ERSOLMAZ(İ...
Yüksek konsantrasyonda amonyum içeren atıksulardan iyon değişimi ile amonyum giderimi - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK KONSANTRASYONDA AMONYUM İÇEREN ATIKSULARDAN İYON DEĞİŞİMİ İLE AMONYUM GİDERİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. Ayşe Dudu ALLAR (501021505) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 13 Haziran 2006 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL Prof. Dr. Işık KABDAŞLI (İ.T.Ü.)...
Termal dekompozisyon yöntemi ile metal oksit kaplı elektrot üretimi - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMAL DEKOMPOZİSYON YÖNTEMİ İLE METAL OKSİT KAPLI ELEKTROT ÜRETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Met. Müh. Alican ERSİN (506031100) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Haziran 2006 Tez Danışmanı Diğer jüri üyeleri : Prof. Dr. İ. Yılmaz TAPTIK : Prof. Dr. Fatma ARSLAN (İ.T.Ü.) Prof. Dr. Servet TİMU...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tarih
verildiği
enstitüye
tezin
haziran


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YABANCI İYONLARIN STRUVİT ÇÖKTÜRMESİ KİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. Zeynep ATALAY
(501041724)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 13 Haziran 2006

Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri

Prof. Dr. N. Işık KABDAŞLI Prof. Dr. Semiha ARAYICI (İ.Ü.)
Doç. Dr. Kadir ALP (İ.T.Ü)

HAZİRAN 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php