Yakıt pillerinde son plakanın ısıl ve mekanik analizlerinin incelenmesi


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR. İÇİNDEKİLER . SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ. ŞEKİLLER LİSTESİ . TABLOLAR LİSTESİ. ÖZET. SUMMARY.

ii iii vii ix xii xiii xiv

BÖLÜM 1. GİRİŞ.

1

BÖLÜM 2. YAKIT PİLLERİ VE KULLANILAN TEMEL YAKIT.
2.1. Yakıt Pilinin Tarihçesi. 2.2. Enerji Üretimin Çevresel Sorunlarla İlişkisi.
2.2.1. Küresel ısınma (sera etkisi – greenhouse effect). 2.2.2. Asit yağmurları. 2.2.3. Hava kirliliği. . 2.2.4. Temiz hava yasası. 2.3. Yakıt Pillerinin Temel Yakıtı. 2.3.1. Hidrojen nedir?. 2.3.2. Neden hidrojen?. 2.3.3. Hidrojen üretimi. 2.3.4. Hidrojenin depolanabilirliği.
2.3.4.1. Sıkıştırılmış gaz. 2.3.4.2. Sıvı hidrojen.

2 2 4 5 6 7 7 8 9 12 13 15 16 16

iii4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yakıt pilinin motorlu taşıtlarda uygulanması - Sayfa 2
İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ.........................................................................................................................v KISALTMA LİSTESİ..............................................................................................................vii ŞEKİL LİSTESİ.......................................................................................................
PEM yakıt pilinin iki boyutlu modellemesi 2d - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ ÖZET SUMMARY GİRİŞ 1.1. Yenilenebilir Enerji ve Yakıt Pilleri 1.2. Kaynak Taraması 1.3. Tezin İçeriği ve Elde Edilen Temel Sonuçlar 2. HİDROJEN ENERJİSİ 2.1. Hidrojen Üretimi 2.1.1. Buhar Islahı 2.1.2. Atık Gaz Kullanımı 2.1.3. Elektroliz 2.1.4. Fotoişlem 2.1.5. Termokimyasal İşlem 2.1.6. Radyoliz 2.1.7. Hidrokarbonların Kısmi Oksidasyonu 2...
Doğalgaz beslemeli bir PEM yakıt pili sisteminin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER DİZİNİ vii Sayfa ÖZET iv SUMMARY v TEŞEKKÜR vi İÇİNDEKİLER DİZİNİ vii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xii TOBLOLAR DİZİNİ xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER VE LİTERATÜR ÇALIŞMASI 3 2.1. Doğal Gaz 3 2.2. Hidrojen 5 2.2.1. Hidrojen Üretimi 7 2.2.1.1. Suyun Elektroliziyle Hidrojen Üretimi ...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
özet
yakıt
giriş
hidrojen
listesi


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR. İÇİNDEKİLER . SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ. ŞEKİLLER LİSTESİ . TABLOLAR LİSTESİ. ÖZET. SUMMARY.

ii iii vii ix xii xiii xiv

BÖLÜM 1. GİRİŞ.

1

BÖLÜM 2. YAKIT PİLLERİ VE KULLANILAN TEMEL YAKIT.
2.1. Yakıt Pilinin Tarihçesi. 2.2. Enerji Üretimin Çevresel Sorunlarla İlişkisi.
2.2.1. Küresel ısınma (sera etkisi – greenhouse effect). 2.2.2. Asit yağmurları. 2.2.3. Hava kirliliği. . 2.2.4. Temiz hava yasası. 2.3. Yakıt Pillerinin Temel Yakıtı. 2.3.1. Hidrojen nedir?. 2.3.2. Neden hidrojen?. 2.3.3. Hidrojen üretimi. 2.3.4. Hidrojenin depolanabilirliği.
2.3.4.1. Sıkıştırılmış gaz. 2.3.4.2. Sıvı hidrojen.

2 2 4 5 6 7 7 8 9 12 13 15 16 16

iii

İlgili Kaynaklarsingle.php