Yakıt pillerinin enerji üretim sistemlerinde kullanılması ve mevcut sistemlerle mukayese eilmesiYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YAKIT PİLLERİNİN ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI VE MEVCUT
SİSTEMLERLE MUKAYESE EDİLMESİ
Göker ÇETİNER
FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI (Yıldız Teknik Üniversitesi) İSTANBUL,20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CsCdCl3 ve RbCdBr3 kristallerinin elektronik enerji seviyelerinin belirlenmesi - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CsCdCl3 ve RbCdBr3 KRİSTALLERİNİN ELEKTRONİK ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN tarafından hazırlanan tez çalışması 26.12.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Doç. Dr. Rıza DEMİRBİL...
Enerji yönetim sistemlerinde optimizasyon teknikleri - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Mete TAŞPINAR tarafından hazırlanan tez çalışması 31.05.2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Aslan İNAN Yıldız Tekni...
Şebekeye enerji aktaran geri dönüşlü inverter tasarımı ve uygulaması - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEBEKEYE ENERJİ AKTARAN GERİ DÖNÜŞLÜ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI Can ÖZÇİFTÇİ tarafından hazırlanan tez çalışması 9.08.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Yrd. D...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
teknik
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YAKIT PİLLERİNİN ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI VE MEVCUT
SİSTEMLERLE MUKAYESE EDİLMESİ
Göker ÇETİNER
FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI (Yıldız Teknik Üniversitesi) İSTANBUL,2008

İlgili Kaynaklarsingle.php