T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
YAMA TESTİNDE GEÇ POZİTİFLEŞEN KONTAKT ALERJENLER, TESTİN OPTİMAL DEĞERLENDİRME
ZAMANI VE YİNELENEBİLİRLİK ORANLARI
Uzmanlık Tezi Dr. Tuğba ÖZKÖK AKBULUT
Tez Danışmanı Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
İstanbul-20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sokakta yaşayan çocuklar ve aileleri (İstanbul örneği) - Sayfa 2
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR ve AİLELERİ (İstanbul Örneği) İsmail BARIŞ 2502929993 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL – İstanbul Üniversitesi….......... Prof. Dr. Korkut TUNA – İstanbul Üniversitesi...................... Prof...
Hemodiyaliz hastalarında koroner arter kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitometresi ve serum Fetuin A arasındaki ilişki - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yüksek lisans / Doktora. Tezi olarak kabul edilmiştir. // Enstitü Müdürü Kurum : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Program Adı : Programın seviyesi : Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Anabilim Dalı : İç Hastalıkları Tez Sahibi : Dr KÜLTİGİN TÜRKMEN Tez Başlığı : He...
Güneş enerjili konut ısıtma sistemlerinin f-grafik yöntemi ile optimum boyutlandırılması - Sayfa 3
Bu çalışma 12/07/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Jürisi Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ( Tez Danışmanı ) Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Prof. Dr. Cem PARMAKSIZOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Doç. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
prof
anabilim
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
YAMA TESTİNDE GEÇ POZİTİFLEŞEN KONTAKT ALERJENLER, TESTİN OPTİMAL DEĞERLENDİRME
ZAMANI VE YİNELENEBİLİRLİK ORANLARI
Uzmanlık Tezi Dr. Tuğba ÖZKÖK AKBULUT
Tez Danışmanı Prof. Dr. Esen ÖZKAYA
İstanbul-2013single.php