Yapay sinir ağları ile yüz sezimi ve takibi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YÜZ SEZİMİ VE TAKİBİ
Elektrik-Elektronik Müh. Serkan ESER F.B.E. Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı Elektronik Programında
Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof.Dr.Tülay YILDIRIM
İSTANBUL,20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir - Sayfa 10
viii ŞEKiLLER LİSTESi Şekil 1. Elektronik Tez Merkezi ôgeleri. ........................................................58 Şekil 2. Elektronik Tez Merkezi ile ilişkili Kurumlar........................................66 Şekil 3. Türkiye Elektronik Tez Merkezi Kavramsal Modeli... .......................72 Şekil 4. Türkiye Elektronik Tez Merkezi Kavramsal Modeli iş Akış Şeması..74 Şekil 5. Tez Yazım...
İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir - Sayfa 93
82 - Tezin elektronik ortamda TETM'e gönderilmesi Jüri Onay Formunun taranması Jüri onay formunun taranması (pdf) - E-tezin format dönüşümü (Etd.pdf veya Etd.ps) Etd.pdf Etd.ps Elektronik tez teslimi Elektronik Tez Teslim Prosedürleri Elektronik Tez Teslim Formu Telif Hakkı Anlaşması Tezin TETM'e gönderilmesi (Etd.pdf ve Etd.doc veya Etd.latex ve Etd.ps) TETM ,,- Web Sayfası ....
İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir - Sayfa 8
vi IV.4. Türkiye Elektronik Tez Merkezi Kavramsal Modeli ................ 70 IV.4.1.Türkiye Elektronik Tez Merkezi ................................. 70 IV.4.2. Türkiye Elektronik Tez Merkezi işlem Basamakları. 73 IV.4.2.1. Birinci Basamak: Tez Yazımı ve Elektronik Teslim işlemleri .............................................. 78 IV.4.2.2 ikinci Basamak: Elektronik Tez Hizmeti için Yapılan işleml...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elektronik
tezi
teknik
bilimleri
enstitüsü
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YÜZ SEZİMİ VE TAKİBİ
Elektrik-Elektronik Müh. Serkan ESER F.B.E. Elektronik ve Haberleşme Anabilim Dalı Elektronik Programında
Hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof.Dr.Tülay YILDIRIM
İSTANBUL,2006

İlgili Kaynaklarsingle.php