Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinde kullanımları


değerlendirmeler sonucunda sakarin düşük potansiyele sahip kokarsinojen olarak sınıflandırılmaktadır (Altuğ ve Elmacı 2001).
Sakarin vücuda alındığında yavaşça absorbe edilmektedir. Fakat metabolize olmamakta ve böbreklerde bir değişikliğe uğramadan vücuttan atılmaktadır. JECFA tarafından vücut ağırlığı başına 02,5 mg/kg ADI değerinde tüketilen sakarinin insanlarda kanser riskini arttırmayacağı saptanarak gıdalarda kullanımına izin verilmiştir (Küçüköner ve Kılınççeker 2002).
2.1.4. Siklamat 1937 yılında Sveda tarafından siklohegzil sulfamik asidin tatlı tat verme özelliği belirlendikten sonra 1950 yılında ticari olarak kalsiyum ve sodyum tuzları şeklinde kullanılmaya başlanan bir tatlandırıcıdır. Siklamat üretimi, siklohegzilaminin sulfamik asitle reaksiyona girerek N-siklohegzil-N-siklohegzilamonyum sulfomat oluşturmasıyla başlamaktadır. Daha sonra sodyum veya kalsiyum hidroksit kullanılarak siklohegzilamin serbest hale getirilmektedir (Çopur ve Tamer 1999, Altuğ ve Elmacı 2001). Siklamatın molekül formülü Şekil 2.8 de görülmektedir.5
Şekil 2.8. Siklamatın Molekül Formülü Siklohegzil sulfamik asit (C6H13NO3S) yapısındaki siklamat, 169 170 0Cde
erirken, tuzlarının erime noktası kesin olarak tanımlanmamış olup, yüksek sıcaklıklarda bozuldukları saptanmıştır. Sodyum siklamat (C6H12NNaO3S) tatlandırıcı olarak kullanılan en yaygın siklamattır. Beyaz, kokusuz, kristal formdaki madde 260 0Cde bozulmaktadır. Oda sıcaklığında sudaki çözünürlüğü ağırlıkça %20 olan sodyum siklamatın organik çözgenlerdeki çözünürlüğü oldukça düşüktür. Kalsiyum siklamatın (C6H24CaN2O6S2.2H2O), sodyum siklamata kıyasla tatlılık özelliği açısından daha az önemli oluğu bildirilmektedir. Siklamatlar pH 2 10 arasında hidrolitik parçalanmaya32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gıda ürünlerinde şeker yerine kullanılan doğal ve sentetik maddelerin analizi için yeni yöntem geliştirmek - Sayfa 46
kullanılmaya başlanan bir tatlandırıcıdır. Siklamat üretimi, siklohegzilaminin sulfamik asitle reaksiyona girerek N-siklohegzil-N-siklohegzilamonyum sülfomat oluşturmasıyla başlamaktadır. Daha sonra sodyum veya kalsiyum hidroksit kullanılarak siklohegzilamin serbest hale getirilmektedir. Siklamatın molekül formülü Şekil 3.8’de görülmektedir. Şekil 3.8 Siklamatın molekül formülü Siklohegzil sülfam...
Beden kitle indekslerine göre bireylerin diyet ürünler kullanma durumları ile bilgi düzeylerinin saptanması - Sayfa 28
4.2.1.3 Sakarin Sakarin 1879 yılında keşfedilmiş ilk kalorisiz yapay tatlandırıcıdır. Uzun yıllar tek basına veya diğer tatlandırıcılar ile birlikte kullanılmıştır. Halen 90’ın üzerindeki ülkede kullanımına izin verilmektedir (Küçüköner ve Kılınççeker, 2002). Sakarin sakaroz çözeltisinden 300 kat daha tatlıdır. Sodyum sakarinin sudaki çözünürlüğü sakarine göre daha yüksek olup, oda sıcaklığında ...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

siklamat
tatlandırıcı
sakarin
yüksek
sonra
üretimi


32. SAYFA ICERIGI

değerlendirmeler sonucunda sakarin düşük potansiyele sahip kokarsinojen olarak sınıflandırılmaktadır (Altuğ ve Elmacı 2001).
Sakarin vücuda alındığında yavaşça absorbe edilmektedir. Fakat metabolize olmamakta ve böbreklerde bir değişikliğe uğramadan vücuttan atılmaktadır. JECFA tarafından vücut ağırlığı başına 02,5 mg/kg ADI değerinde tüketilen sakarinin insanlarda kanser riskini arttırmayacağı saptanarak gıdalarda kullanımına izin verilmiştir (Küçüköner ve Kılınççeker 2002).
2.1.4. Siklamat 1937 yılında Sveda tarafından siklohegzil sulfamik asidin tatlı tat verme özelliği belirlendikten sonra 1950 yılında ticari olarak kalsiyum ve sodyum tuzları şeklinde kullanılmaya başlanan bir tatlandırıcıdır. Siklamat üretimi, siklohegzilaminin sulfamik asitle reaksiyona girerek N-siklohegzil-N-siklohegzilamonyum sulfomat oluşturmasıyla başlamaktadır. Daha sonra sodyum veya kalsiyum hidroksit kullanılarak siklohegzilamin serbest hale getirilmektedir (Çopur ve Tamer 1999, Altuğ ve Elmacı 2001). Siklamatın molekül formülü Şekil 2.8 de görülmektedir.5
Şekil 2.8. Siklamatın Molekül Formülü Siklohegzil sulfamik asit (C6H13NO3S) yapısındaki siklamat, 169 170 0Cde
erirken, tuzlarının erime noktası kesin olarak tanımlanmamış olup, yüksek sıcaklıklarda bozuldukları saptanmıştır. Sodyum siklamat (C6H12NNaO3S) tatlandırıcı olarak kullanılan en yaygın siklamattır. Beyaz, kokusuz, kristal formdaki madde 260 0Cde bozulmaktadır. Oda sıcaklığında sudaki çözünürlüğü ağırlıkça %20 olan sodyum siklamatın organik çözgenlerdeki çözünürlüğü oldukça düşüktür. Kalsiyum siklamatın (C6H24CaN2O6S2.2H2O), sodyum siklamata kıyasla tatlılık özelliği açısından daha az önemli oluğu bildirilmektedir. Siklamatlar pH 2 10 arasında hidrolitik parçalanmaya

İlgili Kaynaklar

single.php