Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinde kullanımları


4. SONUÇ
Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenmeye verilen önemin artması, özellikle gelişmiş ülkelerde obezite sorununun ciddi boyutlara ulaşması, insanların günlük alması gereken enerji miktarına dikkat etmelerine neden olmuş ve son yıllarda yapay tatlandırıcıların günlük diyetlerde kullanılması ivme kazanmıştır. Bu nedenlerden dolayı kalorisi düşük özel gıdaların üretiminde, şeker tüketimini önemli ölçüde azaltan yapay tatlandırıcıların önemi gün geçtikçe artmıştır.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; tatlandırıcı amaçlı kullanılan yapay katkı maddelerinin tüketim miktarı, insanlar tarafından günlük tüketilebilir miktarı (ADI değerini) aşmadığı takdirde sağlık üzerinde olumsuz etkileri minimum düzeyde kalmakta, ancak tüketim miktarı ADI değerini aştığında olumsuz etkiler söz konusu olabilmektedir.
Tatlandırıcı kullanılan ürünlerde sakarozun verdiği lezzetle tatlandırıcının verdiği lezzet birbirine benzemekte ancak, tat her iki sistemde de farklı olmakta, hoşa giden bazı lezzet özellikleri yok olurken, istenmeyen bazı lezzet özellikleri ortaya çıkabilmektedir. Bu tip ürünlerde üzerinde durulması gereken konu, tatlandırıcıların sakaroz yerine kullanılmasıyla aynı nitelikte bir ürünün elde edilemeyeceği, ancak yeni bir formülasyonla farklı bir ürün geliştirilebileceğidir.
Bu çalışmada, yapay tatlandırıcılara ait özellikler ve gıda sanayinde kullanım alanları detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Konu ile ilgili çalışanlar ve üreticilerin yararlanmasına sunulmuştur.62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Beden kitle indekslerine göre bireylerin diyet ürünler kullanma durumları ile bilgi düzeylerinin saptanması - Sayfa 32
kontrollerinde, davranışlarında herhangi bir değişikliğe rastlanmamıştır (Mann et al., 2000). Başka bir araştırmada doğan farelere 5-125 mg/kg sakraloz 12 süreyle verilmiş 24 saattsonra beyin analizleri, büyüme hormonları, davranış değişiklikleri test edilmiş ve herhangi bir nörotoksitite bulunmamıştır (Viberg ve Fredriksson, 2011). 4.2.2 Tatlandırıcıların Gıdalarda Kullanım Alanları Ülkemizde ...
Gıda katkı maddeleri ve yeni yapılan dioksimlerin gıda katkı maddesi olarak kullanılabilirliliğinin incelenmesi - Sayfa 151
olmayan organik bileşikler arasından kuvvetli şeker tadı veren ve ticari değeri olanlar sakkarin, siklamatlar, aspartam, dulsin ve asesülfam-K’ dır. Doğal olanlara kıyasla, yüksek konsantrasyonda kullanıldıklarında yapay tatlılaştırıcıların tatlılık oranında daha az artış olmakta ve istenmeyen acılık oluşmaktadır. Suda kolayca eridiklerinden son üründe istenen tatlılık derecesinin üretim sürecind...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özel
tatlandırıcı
ürün
neden
özellikle
şeker


62. SAYFA ICERIGI

4. SONUÇ
Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenmeye verilen önemin artması, özellikle gelişmiş ülkelerde obezite sorununun ciddi boyutlara ulaşması, insanların günlük alması gereken enerji miktarına dikkat etmelerine neden olmuş ve son yıllarda yapay tatlandırıcıların günlük diyetlerde kullanılması ivme kazanmıştır. Bu nedenlerden dolayı kalorisi düşük özel gıdaların üretiminde, şeker tüketimini önemli ölçüde azaltan yapay tatlandırıcıların önemi gün geçtikçe artmıştır.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; tatlandırıcı amaçlı kullanılan yapay katkı maddelerinin tüketim miktarı, insanlar tarafından günlük tüketilebilir miktarı (ADI değerini) aşmadığı takdirde sağlık üzerinde olumsuz etkileri minimum düzeyde kalmakta, ancak tüketim miktarı ADI değerini aştığında olumsuz etkiler söz konusu olabilmektedir.
Tatlandırıcı kullanılan ürünlerde sakarozun verdiği lezzetle tatlandırıcının verdiği lezzet birbirine benzemekte ancak, tat her iki sistemde de farklı olmakta, hoşa giden bazı lezzet özellikleri yok olurken, istenmeyen bazı lezzet özellikleri ortaya çıkabilmektedir. Bu tip ürünlerde üzerinde durulması gereken konu, tatlandırıcıların sakaroz yerine kullanılmasıyla aynı nitelikte bir ürünün elde edilemeyeceği, ancak yeni bir formülasyonla farklı bir ürün geliştirilebileceğidir.
Bu çalışmada, yapay tatlandırıcılara ait özellikler ve gıda sanayinde kullanım alanları detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Konu ile ilgili çalışanlar ve üreticilerin yararlanmasına sunulmuştur.

İlgili Kaynaklar

single.php