Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinde kullanımları


KAYNAKLAR
ANONİM 2001 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği. Tebliğ No:2001/40 17 s.
ANONİM 2004. Position of the American Dietetic Association: Use of Nutritive and Nonnutritive Sweeteners. Journal of the American Dietetic Association. 2004;104: 255 275.
ANONİM 2006 a Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği. Tebliğ No: 2006/45, 16s.
ANONİM 2006 b. Sweet Choices: Questions & Answers about Sweeteners in LowCalorie Foods and Beverages. Calorie Control Council 5775 Peachtree-Dunwoody Rd., Bldg. G, Suite 500, Atlanta, 6 p.
ALTUĞ T. ve Y. ELMACI, 2001. Tatlandırıcılar T. Altuğ (Editör) Gıda Katkı maddeleri Meta basım, Bornova, İzmir. 209-232.
ARTIK, N., E.S. POYRAZOĞLU, A. TEKİN 1992. Aspartam ve Gıda Maddelerinde Kullanmı. Fen ve Tıp Bilimlerinde Araştırma Aylık Bilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 39/40, Mart/Nisan 16-23.
BAYHAN, A., KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., YENTÜR, G., 1997. Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. Gıda 22: (3) 187 191.
BECK, K. M., 1978. Cyclamate. M. S.Peterson, A. S., Johnson (Editör) Encyclopedia of Food Science, Encyclopedia of Technology and Food Science Series. (Volume 3), The Avi Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut, 205- 207.
CLONİNGER, M. R. and BALDWİN, R. E., 1974. L-aspatyl-phenylalanine Methyl Ester (aspartame) As a Sweetener. J. Food Sci. 39 (2) 347 349.
COIFFARD, C., L. COIFFARD, F. PEIGN ve Y. DE ROECK-HOLTZHAUER 1998. Effect of pH on Neohesperidin Dihydrochalcone Thermostability in Aqueous Solutions. Analusis, 26, 150-153.
ÇOPUR, Ö. U., ve C. E., TAMER 1999. Alkolsüz İçeceklerde Yapay Tatlandırıcıların Kullanımı. Dünya Gıda 6, 36 39.
DOĞAN, M. ve BOROĞLU, E. 2000. Süt Endüstrisinde Aspartam E 951. Süt Mikrobiyolojisi Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tekirdağ. 479 483.
HYVOENEN, L. and SLOTTE M., 1983. Alternative sweetening of yogurt. Journal of63. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda tatlandırıcılar ve şekerli besinlerin tüketim durumu Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda tatlandiricilar ve şekerli besinlerin tüketim durumu - Sayfa 73
9. KAYNAKLAR Abacı A., Böber E., Büyükgebiz A. (2007) Tip 1 diyabet. Güncel Pediatri 5:1-10 http://www.guncelpediatri.com/sayilar/83/1-10.pdf Erişim tarihi: 02.01.2011. ADA (2004) Position of the American Dietetic Association: Nutritive and nonnutritive sweeteners. J Am Diet Assoc. 104-256. ADA (2004) Position of the American Dietetic Association: Nutritive and nonnutritive sweeteners. J ...
Beden kitle indekslerine göre bireylerin diyet ürünler kullanma durumları ile bilgi düzeylerinin saptanması - Sayfa 86
9 KAYNAKLAR Abhilash M, Paul MV, Varghese MV, Nair RH.(2011) Effect of long term intake of aspartame on antioxidant defense status in liver. Food Chem Toxicol. 49(6):1203-1207. ADA.2008 Akbulut G, Çiftçi H, Yıldız E. (2008) Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Beslenme Tedavisi Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi. Beslenme ve Diyetetik bölümü. Ankara. Akgün S, ve ark.(1997) T üketime S...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gıda
maddeleri
kaynaklar
food
katkı
journal


63. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
ANONİM 2001 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği. Tebliğ No:2001/40 17 s.
ANONİM 2004. Position of the American Dietetic Association: Use of Nutritive and Nonnutritive Sweeteners. Journal of the American Dietetic Association. 2004;104: 255 275.
ANONİM 2006 a Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği. Tebliğ No: 2006/45, 16s.
ANONİM 2006 b. Sweet Choices: Questions & Answers about Sweeteners in LowCalorie Foods and Beverages. Calorie Control Council 5775 Peachtree-Dunwoody Rd., Bldg. G, Suite 500, Atlanta, 6 p.
ALTUĞ T. ve Y. ELMACI, 2001. Tatlandırıcılar T. Altuğ (Editör) Gıda Katkı maddeleri Meta basım, Bornova, İzmir. 209-232.
ARTIK, N., E.S. POYRAZOĞLU, A. TEKİN 1992. Aspartam ve Gıda Maddelerinde Kullanmı. Fen ve Tıp Bilimlerinde Araştırma Aylık Bilim Dergisi. Cilt 4, Sayı 39/40, Mart/Nisan 16-23.
BAYHAN, A., KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., YENTÜR, G., 1997. Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. Gıda 22: (3) 187 191.
BECK, K. M., 1978. Cyclamate. M. S.Peterson, A. S., Johnson (Editör) Encyclopedia of Food Science, Encyclopedia of Technology and Food Science Series. (Volume 3), The Avi Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut, 205- 207.
CLONİNGER, M. R. and BALDWİN, R. E., 1974. L-aspatyl-phenylalanine Methyl Ester (aspartame) As a Sweetener. J. Food Sci. 39 (2) 347 349.
COIFFARD, C., L. COIFFARD, F. PEIGN ve Y. DE ROECK-HOLTZHAUER 1998. Effect of pH on Neohesperidin Dihydrochalcone Thermostability in Aqueous Solutions. Analusis, 26, 150-153.
ÇOPUR, Ö. U., ve C. E., TAMER 1999. Alkolsüz İçeceklerde Yapay Tatlandırıcıların Kullanımı. Dünya Gıda 6, 36 39.
DOĞAN, M. ve BOROĞLU, E. 2000. Süt Endüstrisinde Aspartam E 951. Süt Mikrobiyolojisi Katkı Maddeleri. VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu Tekirdağ. 479 483.
HYVOENEN, L. and SLOTTE M., 1983. Alternative sweetening of yogurt. Journal of

İlgili Kaynaklar

single.php