llJ/)15
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YAPILANDIRMACI TASARIM UYGULAMASININ FEN BİLGİSİ ÖGRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK YETERLİKLERİNDEN “BİLİMİN DOGASI” VE “BİLİM-TEKNOLOJİ-TOPLUM İLİŞKİSİ” BOYUTLARININ
GELİŞİMİNE ETKİSİ
Halil Turgut
S.B.E. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programında
Hazırlanan
DOKTORA TEZİ
Tez Savunma Tarihi: 16 Aralık 2005 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seval FER Tez Jürisi: Prof. Dr. Ali Baykal
Prof. Dr. Münire Erden Prof. Dr. Fatma Şahin Yrd. Doç. Dr. Esra Akgül
İSTANBUL, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, eğitim fakülteleri ile fen-edebiyat fakülteleri hakkındaki karşılaştırmalı görüşleri - Sayfa 3
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, EĞİTİM FAKÜLTELERİ İLE FEN- EDEBİYAT FAKÜLTELERİ HAKKINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜŞLERİ Hazırlayan CANSES TİCAN Sosyal Bilimler Enstitüsünce “Yüksek Lisans” Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiğ...
Çatışma çözme ve akran arabuluculuğu eğitimi programlarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin çatışma çözme ve akran arabuluculuğu becerilerine etkisi - Sayfa 3
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne, i Bu çalışma jürimiz tarafından Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programında DOKTORA TEZİ ÇALIŞMASI RAPORU olarak kabul edilmiştir. Başkan ..................................................................................... Prof. Dr. Uğur ÖNER (Danışman) Üye ..................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
bilimler
enstitüsü
dalı
eğitim
tezi


1. SAYFA ICERIGI

llJ/)15
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YAPILANDIRMACI TASARIM UYGULAMASININ FEN BİLGİSİ ÖGRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK YETERLİKLERİNDEN “BİLİMİN DOGASI” VE “BİLİM-TEKNOLOJİ-TOPLUM İLİŞKİSİ” BOYUTLARININ
GELİŞİMİNE ETKİSİ
Halil Turgut
S.B.E. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programında
Hazırlanan
DOKTORA TEZİ
Tez Savunma Tarihi: 16 Aralık 2005 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seval FER Tez Jürisi: Prof. Dr. Ali Baykal
Prof. Dr. Münire Erden Prof. Dr. Fatma Şahin Yrd. Doç. Dr. Esra Akgül
İSTANBUL, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php