Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
14

W0

=

D qa 4

1 2

(a)

:a b

1

=

q1 qh

(b) (c)

2

=

q2 qh

(d)

tanımlanarak gerekli düzenlemeler yapılırsa

i

ik qjl ij + 2 2
ji

ik qjl ij + 4
ji

j

ik jl qij

+

1 Wo 2

i

j

ik

jl

.
q ij

+

1 Wo 2

i

.
ik ,1V jl ,1 q ij +
j

2 Wo 2

i

.
V qik ,2 jl ,2 ij = 0
j

(3.19)

i=1,.,N j=1,.,M veya

Aij ,kl = ik jl + 1ik ,1V jl ,1 + 2ik ,2V2

(a)

Bij ,kl = ik jl + 2 2 ik jl + 4 ik jl tanımlanırsa

(b)

. Aij ,kl q ij + Wo 2

.
ij ,kl q ij = 0

ij

ij

bulunur. Bu aşamada

n = N y (i 1) + j

i,k=1,.,Nx

m = N y (k 1) + l

j,l=1,.,Ny

N=NxNy

gibi iki yeni indis tanımlanırsa (3.21) denklemi

N .

N

An,m qn + o 2 Bn,m qn = 0

n=1 n=1

m=1,.,N

(3.20) (3.21) (3.22)
(3.23)25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hartree-Fock-Roothaan yaklaşımında kesir indisli Coulomb potansiyeli kullanılarak atom özelliklerinin hesaplanması - Sayfa 33
BÖLÜM 3- MATERYAL VE YÖ TEM Hüseyin AKSU şekilde gösterebiliriz. Burada q* ≡ µ*νσ , q ≡ µνσ , η > 0 dır. Bu Coulomb benzeri etkileşim potansiyellerine dahil olan Q ve Ω ’nın genel ifadeleri ise aşağıdaki gibidir; ∑Qα M µ ∗ν ,µν (η ) = ηµ−µ∗ M Ωαµνµ′ (M µ′=ν +1 ) 2µ +µ′−α +1Γ(µ∗ + µ′ − [Γ(2µ +1)Γ(2µ′ − 2α α + + 1) 1)]1/ 2 , (3.45) ∑Ωαl uu' ( ) = ...
Stein-rule tahmin edicilerin kayıp fonksiyonları öçlütüne göre uygunluğunun incelenmesi - Sayfa 72
8. VEKI˙L DEG˘ ˙IS¸ KEN KULLANILAN LI˙NEER REGRESYON MODEL˙INDE SR TAHMI˙N ED˙ICI˙SI˙ I˙LE I˙LGI˙L˙I ELDE EDI˙LEN SONUC¸ LAR Deniz U¨ NAL B(α, β) = Γ(α)Γ(β) Γ(α + β) = 1 yα−1(1 − y)β−1dy, ∀α > 0 and β > 0 0 ve Ai j kullanılarak, (8.10) es¸itlig˘i ∑ ∑E ( (ν1 / p)η (ν2/ν)m ) = νm ∞ ∞ e−λ∗1 e−λ∗2 λ∗1i λ∗2 j 2 p+ν 2 +η−m+i+ j pη...
Seviye yoğunluğunun makroskobik model yardımıyla hesaplanması - Sayfa 32
32 A' = (2π )2 π  1 2 g1g2 g 2 < m2 3β 6 (q −1)6 > 1/ 2  , ifadeleri kullanılır. Böylece, ∫ρq (E, N , Z , M ) = η−α A' Γ(−α ) ∞ 0 dξ ξ −α +2 −b' eξ −η−ξ , ifadesine ulaşılır. q > 1 durumu için, b' = π2g , 3β (q −1) (3.32) ∫c dξ (−ξ )−α −1e−ξ Z1(−β (1− q)ξ , µ1, µ2 , µ3 ) =  −2i s...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulunur
gibi
indis
yapılırsa
denklemi
gerekli


25. SAYFA ICERIGI

14

W0

=

D qa 4

1 2

(a)

:a b

1

=

q1 qh

(b) (c)

2

=

q2 qh

(d)

tanımlanarak gerekli düzenlemeler yapılırsa

i

ik qjl ij + 2 2
ji

ik qjl ij + 4
ji

j

ik jl qij

+

1 Wo 2

i

j

ik

jl

.
q ij

+

1 Wo 2

i

.
ik ,1V jl ,1 q ij +
j

2 Wo 2

i

.
V qik ,2 jl ,2 ij = 0
j

(3.19)

i=1,.,N j=1,.,M veya

Aij ,kl = ik jl + 1ik ,1V jl ,1 + 2ik ,2V2

(a)

Bij ,kl = ik jl + 2 2 ik jl + 4 ik jl tanımlanırsa

(b)

. Aij ,kl q ij + Wo 2

.
ij ,kl q ij = 0

ij

ij

bulunur. Bu aşamada

n = N y (i 1) + j

i,k=1,.,Nx

m = N y (k 1) + l

j,l=1,.,Ny

N=NxNy

gibi iki yeni indis tanımlanırsa (3.21) denklemi

N .

N

An,m qn + o 2 Bn,m qn = 0

n=1 n=1

m=1,.,N

(3.20) (3.21) (3.22)
(3.23)

İlgili Kaynaklarsingle.php