Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
17

u& = M 1 K q + M 1 F
~ ~~ ~~

(3.33)

tanımlanır. (3.33) bağıntıları tek bir matris denkleminde aşağıdaki gibi özetlenir:

q&

~ .

u~&

2 NX 1

=

O .I

~ NxN

~ NxN

M ~

1

K
~

NxN

.O ~ NxN

2 NXRN

q

~ Nx1 .

u~

Nx1

2 NX 1

+

O

~ Nx1 .

M

FNx1

2 NX

1

(3.34)

Burada O , N satır ve N sütunlu tüm elemanları sıfır olan bir kare matrisi, I ise NxN

~ NxN

~ NxN

lik bir matrisi temsil etmektedir. Matris parantezlerinin sağ alt köşesindeki ifadeler ise

onların boyutlarını vermektedir. Mesela 2Nx1, 2N satırlı ve tek sütunlu matris anlamına

gelmektedir. Denklem takımını (3.34) formuna getirip MATLABta mevcut olan ode23

koduyla çözdürülmüştür.

Daha sonra (3.14) prosedürü uygulanarak plağın noktalarına arzu edilen zaman dilimi

içinde titreşim şekillerinin değişimi elde edilmiştir.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

En küçük kareler destek vektör mekanizmalarını kullanarak darbeler arası zaman ölçümü ile elde edilen kaotik zaman serilerinin tahmini - Sayfa 49
35 ∑ ∑L(w,α,ξ k ,γ , b)= 1 2 w 2 + 1 2 γ N k =1 ξk2 - N αk (< w.xk > k =1 + b + ξk - yk ) (3.33) Kuhn-Tucker en uygunluk şartları uygulandığında (3.34)’deki denklemler elde edilir. ∑∂L ∂w =0→w= n αkM( k =1 xk ) ∑∂L ∂b =0→ n αk k =1 = 0 ∂L ∂ξk = 0 → γξk = αk ∂L ∂α = 0 →< w.xk > ...
İnhomojen yüklü metalik dalga kılavuzlarının propagasyon özellikleri - Sayfa 31
(3.29) (3.30) bulunur. Bu denklemler matrislerle ifade edildiğinde [u]= [QJc]-[s][n] (3.31) [o]= [Q][n]-[sic] (3.32) elde edilir. Burada [u]Nxı, [Q]NxN ve [s]NxN boyutlu matrislerdir ve elemanları (3.29) bağıntısı ile belirlenir. [c] ve [D] ise (3.25) ve (3.26) ile belirlenecek açılını katsayılarına ilişkin Nxl boyutlu matrislerdir. Bu matrislerin elemanları (3.33) (3.34)...
Çalışma şartlarında modal analiz - Sayfa 25
modlarıyla aynı olduğu sonucuna varılabilir, buradan hareketle [Φ] öz modları, [C] sönüm matrisini köşegenleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca [C] matrisinin [K ] ve [M ] matrisleri ile orantılı olduğu durumlarda da sönümsüz modlar [C] matrisine göre ortogonaldir. [ΦT ][C][Φ] = [c] (1.11) Burada [c] modal sönüm matrisidir. Sonuç olarak sistemin ayrıklaştırılmış dinamik denklemleri aşağ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

matris
denklem
matrisi
burada
gibi
olan


28. SAYFA ICERIGI

17

u& = M 1 K q + M 1 F
~ ~~ ~~

(3.33)

tanımlanır. (3.33) bağıntıları tek bir matris denkleminde aşağıdaki gibi özetlenir:

q&

~ .

u~&

2 NX 1

=

O .I

~ NxN

~ NxN

M ~

1

K
~

NxN

.O ~ NxN

2 NXRN

q

~ Nx1 .

u~

Nx1

2 NX 1

+

O

~ Nx1 .

M

FNx1

2 NX

1

(3.34)

Burada O , N satır ve N sütunlu tüm elemanları sıfır olan bir kare matrisi, I ise NxN

~ NxN

~ NxN

lik bir matrisi temsil etmektedir. Matris parantezlerinin sağ alt köşesindeki ifadeler ise

onların boyutlarını vermektedir. Mesela 2Nx1, 2N satırlı ve tek sütunlu matris anlamına

gelmektedir. Denklem takımını (3.34) formuna getirip MATLABta mevcut olan ode23

koduyla çözdürülmüştür.

Daha sonra (3.14) prosedürü uygulanarak plağın noktalarına arzu edilen zaman dilimi

içinde titreşim şekillerinin değişimi elde edilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php