Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
ii
kartı ve sensörü kullanılmış, verilerin değerlendirilmesi ve grafiğe dökülmesi ncode yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ANSYS, NASTRAN ve Galerkin metoduna dayalı MATLAB kodundan ulaşılan sonuçların ilk iki frekans haricinde tamamen örtüşmediği saptanmıştır. Sonuçların farlılığının seçilen analiz yöntemle ilgili olduğu görülmüştür. Diğer önemli bir sonuç herhangi bir cismin titreşim kaynağından en aza etkilenecek bir konuma getirilebileceğinin görülmesidir. Burada ilgi çekici olan husus, cismin titreşim kaynağına uzak olmasının etkilenmeme için yeterli bir kriter olmayacağının gözlenmesidir.
Anahtar kelime: Eklentili plak; Yayılı kütle3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tek silindirli dizel jeneratörün titreşimlerinin optimum yalıtımı - Sayfa 20
üretilip, yalıtımının yapıldığı duruma bir örnektir. Wi titreşim yalıtıcılarına etkiyen güç, Wr ise makinaya yani titreşim kaynağına yansıtılan güçtür. Wt ise tabandan aktarılan güçtür [2]. Pratikteki tüm titreşim yalıtım sistemleri tek bir fiziksel prensibe dayanır. Bir titreşim dalgası elastik düzlemde ilerlerken, elastik düzlemin özelliklerinden farklı bir düzlemle karşılaştığında titreşim dalg...
Gemilerde ortaya çıkan yerel titreşim problemlerinin deneysel analizi - Sayfa 35
20 sonuçlarının yorumlanmasına yönelik birçok fonksiyon bulunur. Bunlardan başlıca bilinenleri dinamik ve statik balans bozuklukları, dişli arızaları, rulman arızları ve kaplin..ayarsızlığının.tespitidir. Şekil 3.16 Mil yataklarından alınan titreşim ölçümü [ Brüer&Kjaer, 1982]. Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden alınan titreşim ölçümlerinin analizi ile el...
Müziksel algılamada ses ve renk ilişkisi - Sayfa 12
12 Basit sesler: Bir cismin, bir boyut üzerinde yaptığı ve yinelenen hareketten oluşan seslerdir. Diyapazondan çıkan ses, buna örnek olarak gösterilebilir. Müzik sesleri: Müzikte kullanılan sesler düzenli titreşimler gösteren seslerdir. Bu seslerin belirli bir yüksekliği bulunmaktadır. Demek ki, her birim zaman için titreşim sayıları sabittir. Gürültü: Titreşimler düzensiz ise, ortaya 'gürültü'...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

titreşim
cismin
burada
frekans
olan
önemli


3. SAYFA ICERIGI

ii
kartı ve sensörü kullanılmış, verilerin değerlendirilmesi ve grafiğe dökülmesi ncode yazılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ANSYS, NASTRAN ve Galerkin metoduna dayalı MATLAB kodundan ulaşılan sonuçların ilk iki frekans haricinde tamamen örtüşmediği saptanmıştır. Sonuçların farlılığının seçilen analiz yöntemle ilgili olduğu görülmüştür. Diğer önemli bir sonuç herhangi bir cismin titreşim kaynağından en aza etkilenecek bir konuma getirilebileceğinin görülmesidir. Burada ilgi çekici olan husus, cismin titreşim kaynağına uzak olmasının etkilenmeme için yeterli bir kriter olmayacağının gözlenmesidir.
Anahtar kelime: Eklentili plak; Yayılı kütle

İlgili Kaynaklarsingle.php