Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
19

Motorun ürettiği merkezkaç kuvvetin frekansı, eklentili plağın doğal frekanslarından birine tekabül ettiğinde o frekansa ait modal bileşen baskın hale gelir ve plak büyük çapta o modal şekli alır. Burada oluşan nodal yüzeyin nodal çizgileri ile karın bölgelerini görünür hale getirmek için plak üzerine ince kum serpilmiştir. Kum taneleri genelde çok düşük veya sıfır genlikle titreşen bölgelerde birikirler; böylece nodal çizgiler nispeten gözlenir hale gelir.

Burada tahrik motorunu taşıyan kütle sabit tutulup, diğer kütlenin konumu

değiştirilmek suretiyle bu geçici kütlenin en az genlikle titreşeceği pozisyonun tespitine

çalışılmıştır. Böyle bir deneysel çalışmada ihtimallerin sayısını azaltmak için teorik bir

hazırlık yapılmasının gerektiği açıktır. Bu nedenle (3.4) denkleminin yaklaşık analitik

çözümü Gökdağ(2005) tarafından verilen MATLAB kodundan yararlanılarak yapılmıştır.

Merkez kaç kuvveti şöyle hesaplanabilir. Diskten çıkarılan kütle M=D2xkx/4

bağıntılarından bulunur. Burada D boşaltma çapı, k disk kalınlığı ve diskin hacimsel

yoğunluğudur ve sırasıyla D= 0.008 m, k= 0.008 m ve = 7850 kg/m3 olduğuna göre M= 3,16.10-3 kg olarak bulunur. Merkez kaç kuvveti genliği FM=M2r ile hesaplanır. Burada

motorun açısal hızı ve r ise boşaltmanın dönme eksenine olan mesafesidir, r=0,02 m

olup, motorun dakikada devir sayısı nM ile açısal hız arasındaki = nM//30 bağıntısı göz

önüne alınırsa FM kuvveti için devir sayısına bağlı değişen

FM = 6,313.10-5 nM2 (Newton)

(3.29)

formulü elde edilir. Şekil 3.3

Şekil 3.3 Motorun miline takılan dengelenmemiş disk30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dönen,içi boş bir diskin gerilme ve deplasman dağılımının belirlenmesi - Sayfa 30
16 Diskin dönme eksenine göre simetrik olmasından dolayı yer değiştirmeler θ ’dan bağımsızdır ve τ rθ = 0 ’dır. Ayrıca diskin ağırlığından kaynaklanan gerilmeler diğerlerine oranla küçük olduğundan disk ağırlığı ihmal edilebilir. Kütle kuvveti olarak da sadece atalet kuvvetinin dikkate alınmasıyla denge denklemi ; r dσ r dr +σr −σθ + ρω2r 2 = 0 haline gelir [1,2]. ...
Gemi dizel motor test yataklarının analitik modellenmesi - Sayfa 30
dönmenin açısal hızıdır ve r de krankın yarıçapıdır. Basit krank mekanizması için ötelenen ve dönen kütleler arasındaki bağıntı aşağıda [3-5] verilmektedir: mö =m +ℓ m ℓ mö = m + 1−ℓ m ℓ (2.3) (2.4) Yukarıda verilen kütleler ile ilgili bağıntılar için: m1 = krankın kütlesi (kg). m2 = ötelenen parçaların kütlesi, (piston, piston kolu ve krank kafası.) (kg). m3 = Bağlantı kolunun...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kütle
açısal
kuvveti
merkez
devir
kütlenin


30. SAYFA ICERIGI

19

Motorun ürettiği merkezkaç kuvvetin frekansı, eklentili plağın doğal frekanslarından birine tekabül ettiğinde o frekansa ait modal bileşen baskın hale gelir ve plak büyük çapta o modal şekli alır. Burada oluşan nodal yüzeyin nodal çizgileri ile karın bölgelerini görünür hale getirmek için plak üzerine ince kum serpilmiştir. Kum taneleri genelde çok düşük veya sıfır genlikle titreşen bölgelerde birikirler; böylece nodal çizgiler nispeten gözlenir hale gelir.

Burada tahrik motorunu taşıyan kütle sabit tutulup, diğer kütlenin konumu

değiştirilmek suretiyle bu geçici kütlenin en az genlikle titreşeceği pozisyonun tespitine

çalışılmıştır. Böyle bir deneysel çalışmada ihtimallerin sayısını azaltmak için teorik bir

hazırlık yapılmasının gerektiği açıktır. Bu nedenle (3.4) denkleminin yaklaşık analitik

çözümü Gökdağ(2005) tarafından verilen MATLAB kodundan yararlanılarak yapılmıştır.

Merkez kaç kuvveti şöyle hesaplanabilir. Diskten çıkarılan kütle M=D2xkx/4

bağıntılarından bulunur. Burada D boşaltma çapı, k disk kalınlığı ve diskin hacimsel

yoğunluğudur ve sırasıyla D= 0.008 m, k= 0.008 m ve = 7850 kg/m3 olduğuna göre M= 3,16.10-3 kg olarak bulunur. Merkez kaç kuvveti genliği FM=M2r ile hesaplanır. Burada

motorun açısal hızı ve r ise boşaltmanın dönme eksenine olan mesafesidir, r=0,02 m

olup, motorun dakikada devir sayısı nM ile açısal hız arasındaki = nM//30 bağıntısı göz

önüne alınırsa FM kuvveti için devir sayısına bağlı değişen

FM = 6,313.10-5 nM2 (Newton)

(3.29)

formulü elde edilir. Şekil 3.3

Şekil 3.3 Motorun miline takılan dengelenmemiş disk

İlgili Kaynaklarsingle.php