Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
20 3.4 Sonlu Eleman Analizleri
Galerkin metoduyla incelenen sistemin doğal frekansları ve ilişkin modal yüzeyleri elde edilmekle beraber, yöntemin güvenirliliğini kontrol amacıyla NASTRAN ve ANSYS sonlu elamanlar yazılımından da yararlanılmıştır. Bu suretle teorik modellerin kıyasını ve en azından teknik açıdan önemli olan ilk dört veya beş frekansın değeri hakkında fikir edinmenin mümkün olacağı düşünülmüştür.
NASTRAN(genelde herhangi bir sonlu eleman yazılımında modelin oluşturulması aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilinir.
a) Blok geometrisinin yüzey olarak tanımlanması İlk olarak dört kenar oluşturularak yüzeyin kenarları oluşturulur. Ardından bu kenarlar kullanılarak yüzey oluşturulur. Şekil 3.4
Şekil 3.4 NASTRAN yazılımı için yüzey oluşturma örneği31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Katmanlı kompozit bir plağın üniform basınç yükü altındaki geometrik doğrusal olmayan davranışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi - Sayfa 56
5.2 Sonlu Eleman Analizi ve Deneysel Çökme Sonuçları İlk olarak ankastre mesnetli katmanlı kompozit plak Patran yazılımında modellenip sonlu eleman çözüm ağı oluşturularak Nastran yazılımı ile geometrik doğrusal olmayan statik analizler çeşitli düzgün yazılı basınç yükleri için gerçekleştirilmiştir. Patran 2012 yazılımında sonlu eleman modeli oluşturulan plak 300 300 boyutlarında...
Katmanlı kompozit bir plağın üniform basınç yükü altındaki geometrik doğrusal olmayan davranışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi - Sayfa 26
fonksiyonu önerilmiştir. Yaklaşım fonksiyonları denge denklemlerinde yerine konarak Mathematica programı ile çözüm yapılmıştır. Problem aynı zamanda MSC Nastran sonlu eleman yazılımıyla da çözülmüştür. Bu amaçla Nastran sonlu eleman yazılımı belirlenen Patran 2010 ile modellediğimiz doğrusal olmayan statik çözümlerden yararlanılmıştır. Öncelikle Patran 2010 sonlu eleman modeli oluşturma programı i...
Taşıt askı sistemi elemanlarının farklı yol koşulları için parametrik kütle optimizasyonu - Sayfa 68
60 Şekil 4.5 10 düğüm noktalı tetrahedron eleman örnek resmi. HyperMesh programında hazırlanan sonlu elemanlar modeli MSC.Nastran çözücü programına uygun girdi formatında çıktı alınır. Nastran NASA'nın 1960'ların sonunda geliştirmiş olduğu sonlu elemanlar analiz programıdır. MSC firması ise Nastran'ın ticari satışı ilk olarak alan ve hala elinde bulunduran firmadır. MSC.Nastran arayüzü olmayan s...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eleman
nastran
sonlu
yazılımı
yüzey
olan


31. SAYFA ICERIGI

20 3.4 Sonlu Eleman Analizleri
Galerkin metoduyla incelenen sistemin doğal frekansları ve ilişkin modal yüzeyleri elde edilmekle beraber, yöntemin güvenirliliğini kontrol amacıyla NASTRAN ve ANSYS sonlu elamanlar yazılımından da yararlanılmıştır. Bu suretle teorik modellerin kıyasını ve en azından teknik açıdan önemli olan ilk dört veya beş frekansın değeri hakkında fikir edinmenin mümkün olacağı düşünülmüştür.
NASTRAN(genelde herhangi bir sonlu eleman yazılımında modelin oluşturulması aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilinir.
a) Blok geometrisinin yüzey olarak tanımlanması İlk olarak dört kenar oluşturularak yüzeyin kenarları oluşturulur. Ardından bu kenarlar kullanılarak yüzey oluşturulur. Şekil 3.4
Şekil 3.4 NASTRAN yazılımı için yüzey oluşturma örneği

İlgili Kaynaklarsingle.php