Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
27

h

0.0007

0.0075

0.0008

0.0009

0.001

6.6998 8.0523 25.1498 31.3135 31.3426 35.1707 63.7506 73.5034 87.0380 100.8950 105.5045 111.6564 144.1564 152.9445 162.7252 164.6664 199.3817

7.4196 8.9193 27.7293 34.6058 34.6120 38.7964 69.0419 80.0757 95.3713 109.4079 114.2065 121.2683 155.1502 164.3437 174.8181 177.2394 215.1847

8.1621 9.8139 30.3698 37.9548 38.0043 42.5124 74.3904 86.6716 103.8426 117.9499 122.9342 131.0666 166.1625 175.7951 186.9628 189.8290 231.0238

9.7115 11.6818 35.8179 44.8911 45.0538 50.1938 85.2565 99.9139 121.1561 135.1038 140.4540 151.1783 188.2334 198.8513 211.4067 215.0546 262.7799

11.3417 13.6487 41.4652 52.1173 52.4313 58.1768 96.3436 113.2052 138.9019 152.3304 158.0436 171.9048 210.3539 222.1063 236.0541 240.3388 294.6052

=0,25

Tablo4.3 7 adet fonksiyon frekansların h ve ye bağlı değişim

h

0.0007

0.00075

0.0008

0.0009

0.001

6.7848 8.1109 24.5316 30.1014 31.5525 33.7669 64.3842 69.1759 82.8791 90.4720 100.0074 105.2240 109.0430 118.6004 133.6802 150.7030 159.9915

7.5140 8.9845 27.0643 33.2672 34.8853 37.2866 69.7242 75.7077 91.0243 98.6677 108.9658 114.1143 119.2836 129.5739 143.9035 161.9504 172.6893

8.2661 9.8859 29.6596 36.5211 38.3140 40.8994 75.1104 82.2915 99.3189 106.9264 117.9495 123.1970 129.7069 140.6943 154.1765 173.2418 185.5045

9.8356 11.7682 35.0228 43.2753 45.4419 48.3839 86.0232 95.5700 116.3154 123.5938 135.9644 141.9196 151.0478 163.2912 174.8749 195.9601 211.4913

11.5 13.8 40.6 50.3 52.9 56.2 97.1 108.9 133.8 140.4 154.0 161.3 173.0 186.2 195.8 218.9 238.0

=0,338. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı bitkisel hormonların reseda lutea L. var. lutea bitkisinin tohum çimlenmesi üzerindeki etkileri - Sayfa 21
3. MATERYAL VE METOT Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitki Fizyolojisi Laboratuarında 2004–2006 yılları arasında yapılmıştır. Aynı zamanda Moleküler Biyoloji Laboratuarı ve Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Laboratuarının imkânlarından da yararlanılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan tohumlar 2005 yılının Haziran ve Temmuz aylarına denk gelen vejetasyon...
Çok katlı betonarme ve çelik yapıların 2007 Türk Deprem Yönetmeliği esaslarına göre karşılaştırılması - Sayfa 46
Tablo 3.3 : Betonarme Yapı Rüzgar Kuvvetleri Altında Deplasman ve Göreli Kat Ötelemeleri KAT 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DEPLASMAN XY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.117 0.157 0.115 0.154 0.113 0.150 0.112 0.147 0.111 0.146 0.1...
Elastik zemine oturan radye temellerin hesabı - Sayfa 72
Düşey Yerdeğiştirmeler (m) H = 50ft (15.24m) Plağın uzun doğrultusu 0 -0.0001 0 5 10 15 20 25 -0.0002 -0.0003 -0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.0007 -0.0008 -0.0009 -0.001 Y (m) 30 Şekil 7.27 : Plağın uzun doğrultusunda plak ortasından geçen kesitin çökme grafiği Düşey Yerdeğiştirmele r (m) 0 -0.0001 0 -0.0002 -0.0003 -0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.00...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

adet
fonksiyon
frekansların
bağlı
değişim


38. SAYFA ICERIGI

27

h

0.0007

0.0075

0.0008

0.0009

0.001

6.6998 8.0523 25.1498 31.3135 31.3426 35.1707 63.7506 73.5034 87.0380 100.8950 105.5045 111.6564 144.1564 152.9445 162.7252 164.6664 199.3817

7.4196 8.9193 27.7293 34.6058 34.6120 38.7964 69.0419 80.0757 95.3713 109.4079 114.2065 121.2683 155.1502 164.3437 174.8181 177.2394 215.1847

8.1621 9.8139 30.3698 37.9548 38.0043 42.5124 74.3904 86.6716 103.8426 117.9499 122.9342 131.0666 166.1625 175.7951 186.9628 189.8290 231.0238

9.7115 11.6818 35.8179 44.8911 45.0538 50.1938 85.2565 99.9139 121.1561 135.1038 140.4540 151.1783 188.2334 198.8513 211.4067 215.0546 262.7799

11.3417 13.6487 41.4652 52.1173 52.4313 58.1768 96.3436 113.2052 138.9019 152.3304 158.0436 171.9048 210.3539 222.1063 236.0541 240.3388 294.6052

=0,25

Tablo4.3 7 adet fonksiyon frekansların h ve ye bağlı değişim

h

0.0007

0.00075

0.0008

0.0009

0.001

6.7848 8.1109 24.5316 30.1014 31.5525 33.7669 64.3842 69.1759 82.8791 90.4720 100.0074 105.2240 109.0430 118.6004 133.6802 150.7030 159.9915

7.5140 8.9845 27.0643 33.2672 34.8853 37.2866 69.7242 75.7077 91.0243 98.6677 108.9658 114.1143 119.2836 129.5739 143.9035 161.9504 172.6893

8.2661 9.8859 29.6596 36.5211 38.3140 40.8994 75.1104 82.2915 99.3189 106.9264 117.9495 123.1970 129.7069 140.6943 154.1765 173.2418 185.5045

9.8356 11.7682 35.0228 43.2753 45.4419 48.3839 86.0232 95.5700 116.3154 123.5938 135.9644 141.9196 151.0478 163.2912 174.8749 195.9601 211.4913

11.5 13.8 40.6 50.3 52.9 56.2 97.1 108.9 133.8 140.4 154.0 161.3 173.0 186.2 195.8 218.9 238.0

=0,3

İlgili Kaynaklarsingle.php