Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
31
Neticede söz konusu üç analiz tekniğinin her birinde eklentinin tanımlanması farklılık arz etmektedir ve bu da sonuçlara etkimektedir.
Galerkin metodunda mukayese fonksiyonlarının sayısı arttıkça hesaplanan frekans sayısı da artacaktır. Bu özellik sonlu eleman yazılımlarında MATLAB kodunu ayıran önemli bir noktadır. Deney düzeneği doğal frekansların tespitine olanak verecek nitelikte olmadığından teorik ve deneysel sonuçlar arasında doğrudan bir mukayese mümkün olmamaktadır. Ancak sınanmış ve yaygın kullanılan yazılımlar olması nedeniyle ANSYS ve NASTRAN da bulunan sonuçlara, en azından ilk frekansa gerçek frekansa yakın değerler gözüyle bakılabilir. Diğer önemli bir nokta ankastre sınır koşullarının ne ölçüde gerçeklendiğidir. Deney düzeneğinde plak sacı, iki alüminyum kasa arasında cıvatalar vasıtasıyla sıkıştırılarak bu sınır şartı sağlanmaya çalışılmıştır.
MATLAB kodunda kütleler plağa bir tür kaynaklanmış gibi düşünülmektedir. Daha doğrusu uygulanan matematiksel model prosedür dolaylı olarak bu yaklaşıma dayanmaktadır. Ayrıca kütlelerin atalet momenti etkisi göz önüne alınmamaktadır ve çıkış noktası plağın eğilme titreşimleri denklemidir. Buna karşılık sonlu elemanlar yazılımları modal analizle muhtemel tüm modları bulacak tarzda yapılandırılmıştır.42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

matlab
plak
analiz
ansys
frekans
sonuçlar


42. SAYFA ICERIGI

31
Neticede söz konusu üç analiz tekniğinin her birinde eklentinin tanımlanması farklılık arz etmektedir ve bu da sonuçlara etkimektedir.
Galerkin metodunda mukayese fonksiyonlarının sayısı arttıkça hesaplanan frekans sayısı da artacaktır. Bu özellik sonlu eleman yazılımlarında MATLAB kodunu ayıran önemli bir noktadır. Deney düzeneği doğal frekansların tespitine olanak verecek nitelikte olmadığından teorik ve deneysel sonuçlar arasında doğrudan bir mukayese mümkün olmamaktadır. Ancak sınanmış ve yaygın kullanılan yazılımlar olması nedeniyle ANSYS ve NASTRAN da bulunan sonuçlara, en azından ilk frekansa gerçek frekansa yakın değerler gözüyle bakılabilir. Diğer önemli bir nokta ankastre sınır koşullarının ne ölçüde gerçeklendiğidir. Deney düzeneğinde plak sacı, iki alüminyum kasa arasında cıvatalar vasıtasıyla sıkıştırılarak bu sınır şartı sağlanmaya çalışılmıştır.
MATLAB kodunda kütleler plağa bir tür kaynaklanmış gibi düşünülmektedir. Daha doğrusu uygulanan matematiksel model prosedür dolaylı olarak bu yaklaşıma dayanmaktadır. Ayrıca kütlelerin atalet momenti etkisi göz önüne alınmamaktadır ve çıkış noktası plağın eğilme titreşimleri denklemidir. Buna karşılık sonlu elemanlar yazılımları modal analizle muhtemel tüm modları bulacak tarzda yapılandırılmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php