Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
İvme (m/sn2)

41 İvme eğrisi de Şekil 4.18da verilmektedir.
Zaman (Sn)
Şekil 4.18 5. Halde TEdK ya ait ivme değişimi 5.Hal için NASTRAN analizinden elde edilen modal yüzey Şekil 4.19da görülmektedir.
Şekil 4.19 5. Hal 4. moda ait NASTRAN analizi modal yüzeyi52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ivme
modal
moda
nastran
edilen
analizi


52. SAYFA ICERIGI

İvme (m/sn2)

41 İvme eğrisi de Şekil 4.18da verilmektedir.
Zaman (Sn)
Şekil 4.18 5. Halde TEdK ya ait ivme değişimi 5.Hal için NASTRAN analizinden elde edilen modal yüzey Şekil 4.19da görülmektedir.
Şekil 4.19 5. Hal 4. moda ait NASTRAN analizi modal yüzeyi

İlgili Kaynaklarsingle.php