Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
İvme (m/sn2)

43
Zaman (Sn)
Şekil 4.21 3.Hale ait sabitlenmiş TEdK ya ait ivme değişimi Elde edilen ivme bant genişliğinin yaklaşık 0,3g olduğu görülmektedir. Bu sonuç daha önce manyetler ile gerçekleştirilerek elde edilen sonucun aynı olduğunu bu da manyetler ile gerçekleştirilen deneyin sağlıklı olduğunu göstermektedir. Burada bahsedilen yeni düzenleme de motor dahil TEK nin kütlesi 2,995 kg, oturma alanı 90×105 mm2 olup, TEdK nin kütlesi ise 1,725 kg dır ve oturma alanı ise 90×100 mm2 dir.
Deney sırasında kullanılan motor, Alt bölüm 3.3 de de bahsedildiği üzere, taşıt cam sileceğinde kullanılan 12Vluk bir doğru akım motorudur. Hız kontrolü özel bir devre yardımıyla bir döner potansiyometre kullanılarak yapılmıştır. Devir sayısının tespitinde bataryalı fotoselli takometre kullanılmıştır. Dolayısıyla devir değiştirme ve devir sayısı okuma işlemleri manuel gerçekleştirilmiştir. Bunun ölçüm hassasiyetine olumsuz etkisi olacağı açıktır. Örnek olarak devir sayısında %10 luk bir hata zorlayıcı kuvvet genliğinde %21 lik değişim demektir. Bu ise doğal olarak ivme değerlerini etkileyecektir. Bu nedenle ivme değerlerini kaydetmekten evvel deneyler bir kaç kez tekrarlanmış, rejim halinin oluştuğu devir sayısı hakkında fikir edinildikten sonra deney nihai olarak gerçekleştirilmiştir.54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deney
ivme
tedk
motor
devir
sonuç


54. SAYFA ICERIGI

İvme (m/sn2)

43
Zaman (Sn)
Şekil 4.21 3.Hale ait sabitlenmiş TEdK ya ait ivme değişimi Elde edilen ivme bant genişliğinin yaklaşık 0,3g olduğu görülmektedir. Bu sonuç daha önce manyetler ile gerçekleştirilerek elde edilen sonucun aynı olduğunu bu da manyetler ile gerçekleştirilen deneyin sağlıklı olduğunu göstermektedir. Burada bahsedilen yeni düzenleme de motor dahil TEK nin kütlesi 2,995 kg, oturma alanı 90×105 mm2 olup, TEdK nin kütlesi ise 1,725 kg dır ve oturma alanı ise 90×100 mm2 dir.
Deney sırasında kullanılan motor, Alt bölüm 3.3 de de bahsedildiği üzere, taşıt cam sileceğinde kullanılan 12Vluk bir doğru akım motorudur. Hız kontrolü özel bir devre yardımıyla bir döner potansiyometre kullanılarak yapılmıştır. Devir sayısının tespitinde bataryalı fotoselli takometre kullanılmıştır. Dolayısıyla devir değiştirme ve devir sayısı okuma işlemleri manuel gerçekleştirilmiştir. Bunun ölçüm hassasiyetine olumsuz etkisi olacağı açıktır. Örnek olarak devir sayısında %10 luk bir hata zorlayıcı kuvvet genliğinde %21 lik değişim demektir. Bu ise doğal olarak ivme değerlerini etkileyecektir. Bu nedenle ivme değerlerini kaydetmekten evvel deneyler bir kaç kez tekrarlanmış, rejim halinin oluştuğu devir sayısı hakkında fikir edinildikten sonra deney nihai olarak gerçekleştirilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php