Yayılı kütle taşıyan plak titreşimlerinin deneysel incelenmesi
vii

2 – İkinci kütlenin alanca yoğunluğunun plak yoğunluğuna oranı qij – Genelleştirilmiş koordinatlar H – Orijinal bir çözüm yerine sınırlı bir çözüm kullanılmasından kaynaklanan
hata8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

90° dönüşlü kanal içi akışta sınır tabakası bariyeri etkisinin sayısal akışkanlar dinamiği (SAD) ile incelenmesi - Sayfa 49
3. SAD ANALİZİ 3.1 Geometride Çözüm Ağının Oluşturulması ve Kontrolü SAD analizlerinde kullanılacak olan çözüm ağı, bir geometrik modelleme ve ağ oluşturma programı olan GAMBIT kullanılarak yapılmıştır. Sınır tabakası bariyeri içermeyen durum için, GAMBIT kullanılarak hazırlanan 3 farklı yoğunluktaki çözüm ağı ile; FLUENT üzerinde, SAD analizleri yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıla...
İskenderun Demir Çelik Fabrikası atıklarına biyoliç uygulaması - Sayfa 9
4.1.5. Çözünmüş Demirin Farklı Katı Miktarlarında Değişimi……………...66 4.1.6. Çözünmüş Çinkonun Farklı Katı Miktarlarında Değişimi……..……..68 4.2. Biyoliç Aktivitesinin Farklı Bakteri Yoğunluklarında Değişimi………….70 4.2.1. Bakteri Sayısının Farklı Bakteri Yoğunluklarında Değişimi………….70 4.2.2. Farklı Bakteri Yoğunluklarındaki Ortam pH’ı...……………………...72 4.2.3. Farklı Bakteri Yoğunluklarındaki Potansiy...
Karadeniz'in oksik ve anoksik denizel çevrelerinde demir, mangan ve fosfor döngüsü - Sayfa 39
21 7. KARADENİZ’DE YAPILAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Yemencioğlu ve ark. (2006), Karadeniz’de çözünmüş mangan ve demir formlarının dağılımı hakkında çalışmışlardır. Karadeniz’in oksik ve anoksik tabakaları arasında bulunan, suboksik tabakasında çözünmüş mangan (MnDISS) ve çözünmüş demir (Fe(II) ve Fe (III)) ölçülmüştür. Su kolonundaki demir ve mangan döngüsü; organik partiküller, metaller, oksijen ve sü...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çözüm
yoğunluğunun
yoğunluğuna
ikinci
sınırlı
hata


8. SAYFA ICERIGI

vii

2 – İkinci kütlenin alanca yoğunluğunun plak yoğunluğuna oranı qij – Genelleştirilmiş koordinatlar H – Orijinal bir çözüm yerine sınırlı bir çözüm kullanılmasından kaynaklanan
hata

İlgili Kaynaklarsingle.php