Yeni finansal araçlardan türev ürünler ve vergilendirilmesi
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE PROGRAMI
YENİ FİNANSAL ARAÇLARDAN TÜREV ÜRÜNLER VE
VERGİLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış YILDIZ
HAZİRAN – 2006 TRABZON1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de maliye alanında yapılmış akademik çalışmların nicel görünümü - Sayfa 19
7 Bilindiği gibi maliye sosyal bilim dallarından pek çoğu ile yakın ilişkiler içinde olan bir disiplindir.16 Hukuk, iktisat, siyaset, işletme iktisadı, tarih, sosyoloji, psikoloji, muhasebe ve istatistik gibi dallar bu ilişkiler içinde ilk akla gelenlerdir. Özellikle hukuk ve iktisat bilimlerinin kesişme noktasındadır.17 Bu konuyla ilgili İngiliz maliyecesi H. Dalton, maliye ilmini iktisat ile si...
Türkiye Kömür İşletmeleri'nin 1998-2007 yılları arasındaki performansının değerlendirilmesi - Sayfa 14
xiv ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) Şekil Sayfa 7.126. ILİ satış karı verimliliği. ............................................................................................ 7.127. ELİ satış karı verimliliği. ........................................................................................... 7.128. ÇLİ satış karı verimliliği. .............................................................
Ekonomi alanı için Türkçe konu başlıkları listesi - Sayfa 143
Mali hukuk Maliye Sayıştay Uluslararası mali hukuk Vergi hukuku Vergilendirme :< Hu~::uk, Mali l·{l< Hukuk Mali işler, Ev bkz. Bütçeler, Ev Hayat pahalılıgı Mali kurumlar ayr. bkz. Bankalar ve bankacılık Borsa Para piyasası Sigorta Yatırım tröstleri Mali planlama bkz. Mali politika Mali politika 336.3 ayr. bkz. Devlet-yerel yönetim Para politikası :-: Mali plan...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maliye
yeni
yüksek
sosyal
üniversitesi
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE PROGRAMI
YENİ FİNANSAL ARAÇLARDAN TÜREV ÜRÜNLER VE
VERGİLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış YILDIZ
HAZİRAN – 2006 TRABZON

İlgili Kaynaklar
single.php