T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
YENİ İLKÖĞRETİM 1., 2., ve 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ PROGRAMININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU
Hazırlayan Fadimana TUNALI
Konya 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'deki eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde viyolonsel eğitimi (Genel durum) - Sayfa 52
33 Bu bulgular, müzik eğitimi bölümlerinin anabilim/anasanat dalı olarak bağlı bulundukları enstitülerin % 50'sinde lisansüstü viyolonsel eğitimi yapılcbğını, % 1O'unda yapılmasının planlandığını ve % 40'ında yapılmadığını göstermektedir. Müzik eğitimi anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim verilen enstitülerin büyük bölümünde viyolonsel eğitimi yapılmakta ve yapılması planlanmaktadır. Çi...
Gazi eğitim fakültesinin 1982-2004 yılları arasındaki tarihsel gelişimi - Sayfa 86
69 3.2.2. 1993-1997 Yılları Arası Gazi Eğitim Fakültesi Bu bölümde, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Özel Eğitim, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin amaçları, ders kredileri, ders programının içerik kategorilerinin dağılımı, öğrenci sayıları ve akademik personel sayıları v...
İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin öz yeterlik algıları ile tutumları - Sayfa 203
186 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Menekşe ESKİCİ Doğum Yeri ve Yılı: Babaeski/ 1983 İletişim Adresi: [email protected] Yabacı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu Lisans: Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği- (2001-2005) Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
bilimler
eğitim
bilimleri
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
YENİ İLKÖĞRETİM 1., 2., ve 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ PROGRAMININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yüksek Lisans Tezi
Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa USLU
Hazırlayan Fadimana TUNALI
Konya 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php