T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YENİ İMİDAZOLYUM TÜRÜ N-HETEROSİKLİK KARBENLERİN SENTEZLERİ VE HECK REAKSİYONU
İLE BAZI HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN TÜREVLENDİRİLMELERİNDEKİ UYGULAMALARI
Meliha ÇETİN
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YENİ İMİDAZOLYUM TÜRÜ N-HETEROSİKLİK KARBENLERİN SENTEZLERİ VE HECK REAKSİYONU
İLE BAZI HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN TÜREVLENDİRİLMELERİNDEKİ UYGULAMALARI
Meliha ÇETİN
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-2010single.php