Yeni programdaki ?madde ve ısı? ünitesine yönelik laboratuar etkinliklerinin çoklu zeka kuramına göre yürütülmesi

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
YENİ PROGRAMDAKİ MADDE ve ISI ÜNİTESİNE YÖNELİK LABORATUAR ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE
YÜRÜTÜLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN:Dilek SEZER DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
VAN20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 105
! R: HER SONLU ELEMANI TEPKISI ! IR: ILK VE HER SEKMANLI SON TEPKILER SUBROUTINE COOS (k, l, NOS, X1, Y1 ve Z1, X2, y2, z2, CL DOC WOC, MOE, TEC, TC, PLP, FEN, X, Y, Z, FLOC, R, IR) TAMSAYI FEN, k, l, NOS ÇIFT HASSAS X1, Y1 ve Z1, X2, y2, z2, CL DOC WOC, MOE, TEC, TC, PLP, FEL AOC, IFLOC, IXFLO C IYFLOC, IZFLOC ÇIFT HASSAS IRX (FEN + 1), Iry (FEN + 1), IRZ (FEN + 1), IX (FEN + 1), IY (FEN + 1...
İlköğretim fen bilgisi eğitiminde kavram haritaları ile verilen bilişsel desteğin başarıya, hatırda tutmaya ve fen bilgisi dersine ilişkin tutuma etkisi - Sayfa 112
EK 2 TUTUM ÖLÇEĞİ: FEN BİLGİSİ TUTUM ÖLÇEĞİ 1 Fen bilgisi çok sevdiğim bir derstir 2 Fen bilgisi dersine çalışmak beni dinlendirir 3 Fen bilgisi dersine çalışırken canım sıkılır 4 Fen bilgisi dersi ile uğraşmak beni eğlendirir 5 Boş zamanlarınsa fen bilgisine çalışmaktan zevk alırım 6 Fen bilgisi dersinden korkarım 7 Fen bilgisi dersi ile etkinliklere katılmaktan zevk alırım 8 Fen bilgisi dersl...
İlköğretim fen bilgisi dersinde yer alan yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesinin öğrenme döngüsüne göre işlenmesi - Sayfa 126
-BFEN BİLGİSİ TUTUM ÔLÇEGİ (FBTÔ) FEN BİLGİSİ TUTUM ÖLÇEGİ a ~ ·= a~· .~,. aı ~~::ı; ı:ıı uo- 1 Fen Bilgisi çok sevdiğim bir derstir. 2 Fen Bilgisi dersine çalışmak beni dinlendirir. 3 Fen Bilgisi dersine çalışırken canım sıkılır. 4 Fen Bilgisi ile uğraşmak beni eğlendirir. 5 Boş zamanlarımda Fen Bilgisi dersine çalışmaktan zevk alırım. 6 Fen Bilgisi dersinden korkarım. 7 Fen...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

madde
yönelik
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
dalı


1. SAYFA ICERIGI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
YENİ PROGRAMDAKİ MADDE ve ISI ÜNİTESİNE YÖNELİK LABORATUAR ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE
YÜRÜTÜLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN:Dilek SEZER DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
VAN2008

İlgili Kaynaklarsingle.php