T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci MEVLİTOĞLU
YENİ TANI KONAN BEHÇET HASTALARI İLE BEŞ YILDAN UZUN SÜREDİR BEHÇET HASTALIĞI TANISI OLAN HASTALARIN PATERJİ TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Caner AYKOL UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı Prof. Dr. Şükrü BALEVİ
KONYA 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Behçet hastalarında deri bulgularının azitromisin tedavisi ile değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C.  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  MERAM TIP FAKÜLTESİ  DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI      Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. İnci MEVLİTOĞLU                  BEHÇET HASTALARINDA DERİ BULGULARININ AZİTROMİSİN TEDAVİSİ İLE  DEĞERLENDİRİLMESİ              Dr. İbrahim BAYSAL  UZMANLIK TEZİ              Tez Danışmanı  Prof. Dr. İnci MEVLİTOĞLU            KONYA  2009          ...
Behçet hastalığında oküler tutulum ve demografik özellikleri ile ilişkisi - Sayfa 1
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof. Dr. Ahmet ÖZKAĞNICI BEHÇET HASTALIĞINDA OKÜLER TUTULUM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ Dr. Rezzan NUHVEREN UZMANLIK TEZİ Danışman Doç. Dr. Banu BOZKURT KONYA 2011 ...
İç hastalıkları yan dal kliniklerinde yatan kronik böbrek hastalarında renal klirense göre ilaç dozu ayarlamasının incelenmesi - Sayfa 1
T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI (Nefroloji) ANABİLİM DALI Prof. Dr. Nedim Yılmaz SELÇUK Anabilim Dalı Başkanı İÇ HASTALIKLARI YAN DAL KLİNİKLERİNDE YATAN KRONİK BÖBREK HASTALARINDA RENAL KLİRENSE GÖRE İLAÇ DOZU AYARLAMASININ İNCELENMESİ Yan Dal Arş. Gör. Dr. Yalçın SOLAK YAN DAL UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehdi YEKSAN KONYA 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
tezi
anabilim
dalı
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci MEVLİTOĞLU
YENİ TANI KONAN BEHÇET HASTALARI İLE BEŞ YILDAN UZUN SÜREDİR BEHÇET HASTALIĞI TANISI OLAN HASTALARIN PATERJİ TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Caner AYKOL UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı Prof. Dr. Şükrü BALEVİ
KONYA 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php