T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN BESLENEN ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ BİR EV İÇİN TALEP VE KAYNAK DİNAMİKLERİ DİKKATE
ALINARAK SİSTEM ANALİZİ
ONUR ELMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. UĞUR SAVAŞ SELAMOĞULLARI
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ön kaplı sacların, kaynak bağlantılarının yorulma davranışlarının incelenmesi - Sayfa 43
31 I : Kaynak yapılan parçadan geçen akım şiddeti R : Kaynak yapılan parçanın elektrik direne Yukarıdaki ifadeden, elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyetinin malzemenin cinsine bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Elektrik direncinin düşük olması; ortaya çıkan ısı miktarını azaltacağından, kaynak yapılmasını güçleştirir. O halde; elektrik iletkenliği yüksek bir malzemenin kaynak kabiliyeti, ele...
Tersanelerde ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamaları - Sayfa 106
Ayrıca bir hücre gerilim altında olduğunda hücre kapısı açılmamalı ve otomatik kilitleme tertibatı bulunmalıdır (Gemi Mühendisleri Odası, 2007). Elektrik kaynak makinelerinde güvenlik: • Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı, • Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine uygun kaynak maskesi, deri eldiven, yanmaz önlük, iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucular ve...
Avrupa Birliği'nin enerji politikası ve Türkiye - Sayfa 23
AB'nin enerji kaynakları ve rezervleri konusunda öncelikle birincil enerji kaynakları ve rezervleri dediğimiz petrol, doğal gaz, kömür, uranyum - nükleer enerji ve elektrik üretimi hakkında bilgi verilecektir. Bunun yanı sıra son yıllarda çevreye karşı duyarlı olması, AB’nin rüzgar, güneş gibi kendi kaynaklarından elde edilmesi nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken, AB'nin yeni ve yenilenebilir ener...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elektrik
kaynak
enerji
yüksek
yenilenebilir
kaynaklarından


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN BESLENEN ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ BİR EV İÇİN TALEP VE KAYNAK DİNAMİKLERİ DİKKATE
ALINARAK SİSTEM ANALİZİ
ONUR ELMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELEKTRİK TESİSLERİ PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. UĞUR SAVAŞ SELAMOĞULLARI
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php