i
YEREL YÖNETİMLER YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM
VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI
Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nisan, 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Edirne Osmanlı erken dönem camileri kalem işi örnekleri ve analizleri - Sayfa 446
416 Fotoğraf 480 -Edirne Üç Şerefeli Câmii, A15 Kubbe - pandantif Fotoğraf 481 -Edirne Üç Şerefeli Câmii, A16 Kubbe Fotoğraf 482-Edirne Üç Şerefeli Câmii, A16 Kubbe - göbek Fotoğraf 483 -Edirne Üç Şerefeli Câmii, A16 Kubbe - detay Fotoğraf 484-Edirne Üç Şerefeli Câmii, A16 Kubbe - detay Fotoğraf 485-Edirne Üç Şerefeli Câmii, A16 Kubbe - kasnak Fotoğraf 486 -Edirne Üç Şerefeli Câmii, A17 Kubbe Fot...
Edirne Osmanlı erken dönem camileri kalem işi örnekleri ve analizleri - Sayfa 422
392 VI. FOTOĞRAFLAR LİSTESİ Fotoğraf 1-Edirne Eski Câmii (1414) Fotoğraf 2- Edirne Eski Câmii (1414) Kitabeleri Fotoğraf 3-Edirne Eski Câmii, minber kitabesi Fotoğraf 4-Edirne Eski Câmii kuzey duvar barok tezyînât - (Vakıflar-Ankara) Fotoğraf 5-Edirne Eski Câmii, E8 Kubbe - (Vakıflar-Ankara) Fotoğraf 6-Edirne Eski Câmii, E1 Kubbe Fotoğraf 7-Edirne Eski Câmii, E1 Kubbe -göbek Fotoğraf 8-Edirne Esk...
Geçmişten günümüze Edirne ili'nin sosyal analizi - Sayfa 7
iv    İÇİNDEKİLER ÖZET…………………………………………………………………………………İ ABSTRACT…...…………………………………………………………………….İİ ÖNSÖZ…………...………………………………………………………………...İİİ İÇİNDEKİLER…..………………………………………………………………...İV TABLO LİSTESİ……………..…………………………………………………..Vİİ GRAFİK LİSTESİ…………….…………………………………………………..İX KISALTMALAR……..…………………………………………………………….X GİRİŞ…………………...……………………………………………………………1 BİRİNCİ BÖLÜM EDİRNE İLİNİN TARİHSEL VE COĞ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edirne
inci
trakya
sosyal
üniversitesi
işletme


1. SAYFA ICERIGI

i
YEREL YÖNETİMLER YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM
VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI
Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR
Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak hazırlanmıştır.
Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nisan, 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php