Yeşilırmak nehrinin hidroenerji potansiyelinin değerlendirilmesinin araştırılması ve uygun türbin seçimi


T.C. YILDIZTEKNİKÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİENSTİTÜSÜ

YEŞİLIRMAKNEHRİNİNHİDROENERJİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİNARAŞTIRILMASIveUYGUNTÜRBİNSEÇİMİ

MEHMETSEDATBACANAK

YÜKSEKLİSANSTEZİ MAKİNAMÜHENDİSLİĞİANABİLİMDALI
ENERJİPROGRAMI
DANIŞMAN YRD.DOÇ.DR.ZEHRAYUMURTACI
İSTANBUL,20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZTEKNİKÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİENSTİTÜSÜ

YEŞİLIRMAKNEHRİNİNHİDROENERJİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİNARAŞTIRILMASIveUYGUNTÜRBİNSEÇİMİ

MEHMETSEDATBACANAK

YÜKSEKLİSANSTEZİ MAKİNAMÜHENDİSLİĞİANABİLİMDALI
ENERJİPROGRAMI
DANIŞMAN YRD.DOÇ.DR.ZEHRAYUMURTACI
İSTANBUL,2011

İlgili Kaynaklarsingle.php