2
nörotransmitter karmaşasının düzeltilmesini ve bu sayede gelişebilecek klinik sorunların çözülebilmesini sağlamaktadır.
Yoğun bakım hastalarında hipomagnezeminin gerek yoğun bakıma girişte, gerekse tedavi sırasında sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu bilinmektedir. Biz bu retrospektif araştırmamızda yoğun bakım hastalarında Mg düzeylerinin, ortaya çıkan deliryum klinik tablosu üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Ayrıca risk faktörleri olarak belirtilen mekanik ventilasyon, uygulanan sedasyon miktarı, yaş, cinsiyet, sepsis, şok, onkolojik hastalık, operasyon sonrası YBÜ ne alınma durumu, giriş SOFA ortalaması, giriş APACHE II ortalaması, giriş Mg ve ortalama Mg düzeylerinin deliryum gelişmesi üzerine olan etkilerini inceledik.11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deliryum
ortalama
giriş
olan
bakım
yoğun


11. SAYFA ICERIGI

2
nörotransmitter karmaşasının düzeltilmesini ve bu sayede gelişebilecek klinik sorunların çözülebilmesini sağlamaktadır.
Yoğun bakım hastalarında hipomagnezeminin gerek yoğun bakıma girişte, gerekse tedavi sırasında sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu bilinmektedir. Biz bu retrospektif araştırmamızda yoğun bakım hastalarında Mg düzeylerinin, ortaya çıkan deliryum klinik tablosu üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Ayrıca risk faktörleri olarak belirtilen mekanik ventilasyon, uygulanan sedasyon miktarı, yaş, cinsiyet, sepsis, şok, onkolojik hastalık, operasyon sonrası YBÜ ne alınma durumu, giriş SOFA ortalaması, giriş APACHE II ortalaması, giriş Mg ve ortalama Mg düzeylerinin deliryum gelişmesi üzerine olan etkilerini inceledik.

İlgili Kaynaklarsingle.php