5
Deliryumun tanımında altın standart; tüm diğer psikiyatrik tanıların da sınıflandırıldığı, uluslararası kılavuz olan, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) kriterleridir.12
Deliryum İçin DSM-IV Tanı Kriterleri a. Dikkatin odaklanması ve dikkatin sürdürülmesi ile karakterize bilinç bozukluğu (örneğin; çevrenin farkında olma durumunda azalma), b. Hafızada eksiklikler, oryantasyon bozukluğu, konuşmada zorluk gibi bilişsel bozukluklar veya daha önceden demans olmaksızın algılamada bozulma, c. Bozuklukların kısa sürede gelişmesi (genellikle saatler veya günler içinde) ve aynı gün içinde bozukluğun şiddetinin değişiklik göstermesi, d. Hikaye, fizik muayene veya laboratuvar testleri ile bozukluğun sebebinin aşağıdakilerden birine bağlanabilmesi; Genel durumun fizyolojik sonucu olarak, İlaca veya toksik maddelere bağlı olarak, Çekilme sendromuna bağlı olarak, Yukarıdaki sebeplerden birden fazlası.
DELİRYUM TİPLERİ Her ne kadar DSM IV kriterleri ile açıkça tanımlanmış olsa da deliryum, özellikleri hastadan hastaya değişiklikler gösterir.11. Deliryumlu hastalar hipoaktif, hiperaktif olabilir veya hiperaktif ve hipoaktif deliryum periyotlar karışımından oluşan, mikst bir tablo gösterilebilir. Deliryum gelişen hastalar arasında saf hiperaktif deliryum nadir bulunurken (<%5), hipoaktif ve mikst tip deliryum baskın alt tipler olarak bulunmuştur. (her biri ortalama %45) Hipoaktif deliryum, yaşlı hastalarda genç hastalara kıyasla anlamlı derecede daha yaygın görülür.11,12 Hiperaktif deliryumda hasta uyarılara aşırı duyarlı ve psikomotor aktivitesi artmıştır. Düşmelerle sonuçlanabilen ortamdan kaçma çabası, kateterlerin çekilmesi ile kendini gösterebilen tıbbi cihazlardan kurtulma çabası, bağırma, çağırma, şikayet etme, küfür etme, söylenme gibi seslenmeler, diğer insanlara saldırma hiperaktif deliryumun14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 18
4 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Deliryumun Tanımı Yoğun bakım sendromu, yoğun bakım psikozu, akut konfüzyon durumu, akut beyin sendromu diye pek çok isimle anılan deliryum, terminoloji kargaşası ve tanı zorluğu nedeniyle yakın döneme kadar karmaşık kalmış bir konudur. Deliryum kelimesi Yunanca “saçma konuşmak” anlamına gelen “Leros” kelimesinden ve latince “izin dışına çıkmak” anlamındaki “delirare” v...
Kardiyopulmoner bypass cerrahisinde propofol ve sevofluranın serebral fonsiyonlar üzerine etkileri Efects of propofol - Sayfa 25
2.4.1 Postoperatif deliryum Deliryum tablosu yaklaşık 2500 yıl önce Hippokrates tarafından tanımlanmıştır. Deliryumun Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder’s IV’deki (DSM IV) tanımında; akut başlangıç gösteren, saatler ve günler içinde gelişebilen, gün içi dalgalanma gösteren dikkat dağılımı ve çevre farkındalığında gerileme ile giden mental durum değişikliği olarak yer almaktadır....

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deliryum
hasta
hipoaktif
hiperaktif
genel
hastalar


14. SAYFA ICERIGI

5
Deliryumun tanımında altın standart; tüm diğer psikiyatrik tanıların da sınıflandırıldığı, uluslararası kılavuz olan, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) kriterleridir.12
Deliryum İçin DSM-IV Tanı Kriterleri a. Dikkatin odaklanması ve dikkatin sürdürülmesi ile karakterize bilinç bozukluğu (örneğin; çevrenin farkında olma durumunda azalma), b. Hafızada eksiklikler, oryantasyon bozukluğu, konuşmada zorluk gibi bilişsel bozukluklar veya daha önceden demans olmaksızın algılamada bozulma, c. Bozuklukların kısa sürede gelişmesi (genellikle saatler veya günler içinde) ve aynı gün içinde bozukluğun şiddetinin değişiklik göstermesi, d. Hikaye, fizik muayene veya laboratuvar testleri ile bozukluğun sebebinin aşağıdakilerden birine bağlanabilmesi; Genel durumun fizyolojik sonucu olarak, İlaca veya toksik maddelere bağlı olarak, Çekilme sendromuna bağlı olarak, Yukarıdaki sebeplerden birden fazlası.
DELİRYUM TİPLERİ Her ne kadar DSM IV kriterleri ile açıkça tanımlanmış olsa da deliryum, özellikleri hastadan hastaya değişiklikler gösterir.11. Deliryumlu hastalar hipoaktif, hiperaktif olabilir veya hiperaktif ve hipoaktif deliryum periyotlar karışımından oluşan, mikst bir tablo gösterilebilir. Deliryum gelişen hastalar arasında saf hiperaktif deliryum nadir bulunurken (<%5), hipoaktif ve mikst tip deliryum baskın alt tipler olarak bulunmuştur. (her biri ortalama %45) Hipoaktif deliryum, yaşlı hastalarda genç hastalara kıyasla anlamlı derecede daha yaygın görülür.11,12 Hiperaktif deliryumda hasta uyarılara aşırı duyarlı ve psikomotor aktivitesi artmıştır. Düşmelerle sonuçlanabilen ortamdan kaçma çabası, kateterlerin çekilmesi ile kendini gösterebilen tıbbi cihazlardan kurtulma çabası, bağırma, çağırma, şikayet etme, küfür etme, söylenme gibi seslenmeler, diğer insanlara saldırma hiperaktif deliryumun

İlgili Kaynaklarsingle.php