7

düzeyleri, geceleri bile her 9 dakikada bir 70 db üzerinde olmak üzere, 50 db üzerindedir.

Psikoaktif ilaçlar hastanede yatan hastalarda komplikasyonlar için önde gelen iyatrojenik risk faktörüdür.18,19 Kişilerin deliryuma girmesi konusunda bireysel farklılıklar olabilir. Herhangi bir fiziksel hastalığın seyri sırasında, daha önceden tamamen sağlıklı olan bir kişide de deliryum ortaya çıkabilir. Minimal elektrolit dengesizliği deliryuma yol açabileceği gibi, ciddi intrakranial basınç artışında dahi hiç deliryum belirtisi göstermeyen hastalar da olabilir.20

YBÜNDE DELİRYUMA NEDEN OLABİLECEK İLAÇLAR21

Asiklovir Amfoterisin Aminogikozidler Amiadaron Alkol geri çekilmesi Atropin Dolantin Digitaller Eritropoietin Floroknolonlar Gansiklovir Ranitidin

Antidepresanlar

İsoniazid

Antihistaminikler

Kokain

Antikolinerjikler

Kortikosteroidler

Antiaritmikler (Kinidin)

Lidokain

Benzodiazepinler

Sefalosporinler

Betablokerler

Sikloserin

Bupivakain

Siklosporin

Metranidazol

Simetidin

NSAİD (İbuprofen)

Penisilin (Yüksek doz)

TrimethoprimSulfamethoxazole

Metoklopramid16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Açık kalp ameliyatı öncesi hasta eğitiminin anksiyete düzeyine etkisi - Sayfa 25
22 Yüksek yoğunlukta anlamsız uyarıların deliryumun gelişimi ile iliş­ kili olduğu ve bu uyarıların en çok mekanik "koğuş" gürültüsünden kaynaklandığı bildirilmektedir. Redding ve ark. YBÜ'de standart gürültü sınırlarının (gündüz 45, akşam 40, gece 20 dB) çok fazla aşıldığını göstermişlerdir. Örneğin, hastadan 1O adım ötede telefon sesi 67 dB, endatrekeal aspirasyon, 70 dB, kalp ritmi alarmı 71 d...
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 49
Uyku yoksunluğu, gürültü, ağrı, aşırı uyaran yüklenmesi ve iletişimde bozulma YBÜ'de deliryum gelişimi için hastalar üzerinde predispozan (Şekil 2.1 O) etki yapar (Alexander, 2009). • Altmış yaş ve üzeri. • Beyin hasarı varlığı. • Alzheimer gibi kronik beyin hastalıklarının varlığı. • İlaçlar (dijital, antibiyotikler, steroidler, pblokerler, solunumu uyarıcı ilaçlar). • Uyku yoksunluğu. • Uyara...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalar
deliryum
olabilir
risk
hastalarda
olan


16. SAYFA ICERIGI

7

düzeyleri, geceleri bile her 9 dakikada bir 70 db üzerinde olmak üzere, 50 db üzerindedir.

Psikoaktif ilaçlar hastanede yatan hastalarda komplikasyonlar için önde gelen iyatrojenik risk faktörüdür.18,19 Kişilerin deliryuma girmesi konusunda bireysel farklılıklar olabilir. Herhangi bir fiziksel hastalığın seyri sırasında, daha önceden tamamen sağlıklı olan bir kişide de deliryum ortaya çıkabilir. Minimal elektrolit dengesizliği deliryuma yol açabileceği gibi, ciddi intrakranial basınç artışında dahi hiç deliryum belirtisi göstermeyen hastalar da olabilir.20

YBÜNDE DELİRYUMA NEDEN OLABİLECEK İLAÇLAR21

Asiklovir Amfoterisin Aminogikozidler Amiadaron Alkol geri çekilmesi Atropin Dolantin Digitaller Eritropoietin Floroknolonlar Gansiklovir Ranitidin

Antidepresanlar

İsoniazid

Antihistaminikler

Kokain

Antikolinerjikler

Kortikosteroidler

Antiaritmikler (Kinidin)

Lidokain

Benzodiazepinler

Sefalosporinler

Betablokerler

Sikloserin

Bupivakain

Siklosporin

Metranidazol

Simetidin

NSAİD (İbuprofen)

Penisilin (Yüksek doz)

TrimethoprimSulfamethoxazole

Metoklopramid

İlgili Kaynaklarsingle.php