9
dereceler şeklinde hazırlanmıştır. RASSın emsalsiz özellikleri; değerlendirilmesi için yayınlanmış bir prosedüre sahip tek skala olması (10 saniye almaktadır) ve hastanın sözlü, ardından fiziksel uyarana cevabına göre derecelendirmeyi tamamen ayıran bir skala olmasıdır.22
Yoğun bakımlarda kognitif fonksiyonlarının ölçülmesine yönelik 3 temel yaklaşım vardır.
1. Özellikle yaşlı hastaların yoğun bakım doktoru tarafından temel kognitif durumlarının değerlendirilmesi,
2. Kognitif fonksiyonlarda yeni ortaya çıkmış olan bozuklukların ayırıcı tanılarının yapılması
3. Tüm bunlar belirlenerek hastanın beynindeki karışıklığın azaltılıp ortadan kaldırılması.
DELİRYUM VE SONUÇLARI24
Deliryum hastanede yatan hastalarda, artmış hastanede kalış, kalıcı ciddi psikiyatrik sorunlar ve daha yüksek mortalite içeren, cerrahide kötü fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanan tablolara neden olabilmektedir. Demans, kalıcı kişilik değişiklikleri ve her türlü organik mental sendroma yol açabilmektedir.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE DELİRYUM TEDAVİ STRATEJİLERİ
1. Deliryumu önleme ve nonfarmakolojik yaklaşımlar
Deliryumu önleme protokolü, temel risk faktörlerini ortadan kaldırmaya dayanır. Yani hastaya günde en az üç kez ,düzenli olarak kognitif fonksiyonları stümüle edecek uyaranlar vermek gerekmektedir. Bu protokol uyarınca yapılan uygulamalarda uyku uyanıklık sikluslarını sağlamak, gece gündüz ayrımını hastaya yeniden fark ettirmek, erken mobilizasyon, yatak içinde geniş çaplı egzersizler, kateterlerin zamanında çıkarılmasına önem göstermek, hastaya kullanıyorsa gözlük ve işitme cihazı kullandırmak, gereğinde hastanın yoğun bakımlardaki çok sesli ortamdan etkilenmesini önlemek için kulak tıkaçları kullanılmaktadır. Hastalardaki oryantasyonu yeniden sağlamak, şuurlarındaki dalgalanmaları azaltmak veya ortadan kaldırmak için hasta yakınlarından da yardım talep etmek gerekmektedir.24,25 Hastanın hasta yakını18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Majör ortopedik cerrahi geçirecek geriatrik hastaların deliryum açısından preoperatif değerlendirilmesi - Sayfa 19
Cerrahi teknikler, anestezi yönetimi ve yoğun bakımdaki gelişmelere karşın, postoperatif dönemde geriatrik hastaların önemli bir kısmında kognitif fonksiyonlarda azalma gelişir. Postoperatif kognitif disfonksiyon (POKD) mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır. İleri yaş önde gelen risk faktörü olmasına karşın; birçok faktör sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca, yalnızca geriatrik hastalarla sınırlı...
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliğine duyulan gereksinmenin incelenmesi - Sayfa 13
Yaşamı tehdit eden ciddi hastalıklar sürecinde; bireyin hem hastalığa bağlı hem de tedavi sürecinde yaşananlarla ilgili olarak psikososyal güçlüklerle karşılaşması özellikle yoğun bakım ünitelerinde sıkça karşımıza çıkabilen bir durumdur. Yoğun bakım gerektiren hasta bireylerde; çoğunlukla anksiyete, depresyon, uyum güçlüğü ve deliryum gibi psikiyatrik tablolar görülebilmektedir (5,17). Anksiyete...
Majör ortopedik cerrahi geçirecek geriatrik hastaların deliryum açısından preoperatif değerlendirilmesi - Sayfa 44
SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak; hastalarımızın hiçbirinde deliryum saptanmasa da, deliryum ile ilişkili böbrek yetersizliği, çoklu sistemik hastalık varlığı ve buna bağlı çoklu ilaç kullanımı gibi risk faktörleri tespit edildi. Hastada deliryum gelişmesini, tümüyle engellemek mümkün olmasa da; kapsamlı öykü alınarak riskli hastalar belirlenebilir. Risk faktörleri ortadan kaldırılarak durumun dah...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deliryum
hasta
neden
bakım
önem
hastaların


18. SAYFA ICERIGI

9
dereceler şeklinde hazırlanmıştır. RASSın emsalsiz özellikleri; değerlendirilmesi için yayınlanmış bir prosedüre sahip tek skala olması (10 saniye almaktadır) ve hastanın sözlü, ardından fiziksel uyarana cevabına göre derecelendirmeyi tamamen ayıran bir skala olmasıdır.22
Yoğun bakımlarda kognitif fonksiyonlarının ölçülmesine yönelik 3 temel yaklaşım vardır.
1. Özellikle yaşlı hastaların yoğun bakım doktoru tarafından temel kognitif durumlarının değerlendirilmesi,
2. Kognitif fonksiyonlarda yeni ortaya çıkmış olan bozuklukların ayırıcı tanılarının yapılması
3. Tüm bunlar belirlenerek hastanın beynindeki karışıklığın azaltılıp ortadan kaldırılması.
DELİRYUM VE SONUÇLARI24
Deliryum hastanede yatan hastalarda, artmış hastanede kalış, kalıcı ciddi psikiyatrik sorunlar ve daha yüksek mortalite içeren, cerrahide kötü fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanan tablolara neden olabilmektedir. Demans, kalıcı kişilik değişiklikleri ve her türlü organik mental sendroma yol açabilmektedir.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE DELİRYUM TEDAVİ STRATEJİLERİ
1. Deliryumu önleme ve nonfarmakolojik yaklaşımlar
Deliryumu önleme protokolü, temel risk faktörlerini ortadan kaldırmaya dayanır. Yani hastaya günde en az üç kez ,düzenli olarak kognitif fonksiyonları stümüle edecek uyaranlar vermek gerekmektedir. Bu protokol uyarınca yapılan uygulamalarda uyku uyanıklık sikluslarını sağlamak, gece gündüz ayrımını hastaya yeniden fark ettirmek, erken mobilizasyon, yatak içinde geniş çaplı egzersizler, kateterlerin zamanında çıkarılmasına önem göstermek, hastaya kullanıyorsa gözlük ve işitme cihazı kullandırmak, gereğinde hastanın yoğun bakımlardaki çok sesli ortamdan etkilenmesini önlemek için kulak tıkaçları kullanılmaktadır. Hastalardaki oryantasyonu yeniden sağlamak, şuurlarındaki dalgalanmaları azaltmak veya ortadan kaldırmak için hasta yakınlarından da yardım talep etmek gerekmektedir.24,25 Hastanın hasta yakını

İlgili Kaynaklarsingle.php