10
ziyaretlerini başlatmak ve ziyaret sürelerini gittikçe uzatmak deliryumu önlemede katkı sağlayacaktır.
YBÜde deliryum gözlenen hastalarla sonradan görüşmeler yapıldığında hastalar, illüzyon ve halüsinasyon gördüklerini, kendilerini yalnız, korku içinde hissettiklerini, kaygı duyduklarını, çevredeki küçük değişikliklerin büyük uyarılar ve anlamlar taşıdığını, ayrıca yoğun bakım çalışanlarının kendilerine olan yaklaşımlarının önemini belirtmişlerdir.11 Bu nedenle yoğun bakımda hastalarla birebir iletişimde olan ve onları en yakından gözleyen kişilerin deliryumu erken tanıma ve deliryumdaki hastalarla iletişim konusunda eğitilmeleri gereklidir.11,25 Hasta iletişimi sayesinde deliryumdaki hastaların oryante olmaları deliryumun önlenmesinde ve tedavisinde en önemli noktalardan biridir.15,25 Deliryum geliştikten sonra iki tedavi yaklaşımı uygulanabilir. Birincisi deliryumu başlatan geri döndürülebilir tüm nedenlerin ortadan kaldırılması, ikincisi de semptomatik ilaç tedavisidir.
Deliryum tanısı konmuş hastalarda tedavi yaklaşımı fizyolojik destek, iletişim, çevresel faktörlerin düzeltilmesi, psikososyal destek, konsültasyonlar, bilişsel ve dikkati kısıtlama ve ilaç tedavisidir. 25
Fizyolojik Destek 1. Sıvı, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, 2. Normal beslenmenin sağlanması,
3. Vücut ısısının normale döndürülmesi, 4. Normal uyku uyanıklık döngüsünün sağlanması, 5. Doğal dışkılama ve idrar yapma şeklinin sağlanması,
6. Oksijenasyonun düzeltilmesi, 7. Kan şekerinin kontrol altına alınması, 8. Kan basıncının normal sınırlarda tutulması,
9. Dinlenme ve aktivite saatlerinin belirlenip, hasta bakımının bir plan içinde verilmesi ve hastanın yorgunluğunun azaltılması,
10. Hareketsizliğin azaltılıp, hastanın mobilizasyonunun sağlanması,19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 51
pozitif olması ve üçüncü veya dördüncü maddelerden birinin olmasıyla deliryunı tanısı konmaktadır. Bu ölçeğin Türkçe versiyonunun (YBÜ-KDÖ) geçerlilik güvenilirlik çalışması Akıncı ve arkadaşları tarafından 2005 yılında yapılmıştır (Akıncı ve ark.,2005). 2.3 Hemşirelik Uygulamaları Çerçevesinde Genel Destekleyici Tedavi 2.3.1. Deliryumdaki Hastanıu Hemşirelik Bakımı Hemşirelik uygulamaları deliry...
Yoğun bakım ünitesinde hemşirelik tanılaması ile deliryum riskinin belirlenmesi - Sayfa 17
4 b- Hafızada eksiklikler, oryantasyon bozukluğu, konuşmada zorluk gibi bilişsel bozukluklar veya daha önceden demans olmaksızın algılama bozukluğu, c- Bozuklukların kısa sürede gelişmesi ve aynı gün içinde şiddetinin değişiklik göstermesi, d- Hasta öyküsü, fizik muayene veya laboratuar testleri ile bozukluğun; -Genel durumun fizyolojik sonucuna, -İlaç veya toksik maddelerin sonucuna, -Çekilme ...
Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 15
1. GİRİŞ VE AMAÇ Deliryum, yoğun bakım ünitelerinde sık rastlanan bir sorundur. Özellikle ventilatör desteği alan hastalarda iletişim kurmak zor olduğu için tanı konması da güçtür. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalar var olan tedavisi, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yüksek risk taşımaktadır. Deliryum, hastalar yoğun bakımdan çıktıktan sonra da devam etmesi ve hastanın ailesinde anksiyeteyi artı...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bakım
hasta
tedavi
yoğun
hastalar
deliryum


19. SAYFA ICERIGI

10
ziyaretlerini başlatmak ve ziyaret sürelerini gittikçe uzatmak deliryumu önlemede katkı sağlayacaktır.
YBÜde deliryum gözlenen hastalarla sonradan görüşmeler yapıldığında hastalar, illüzyon ve halüsinasyon gördüklerini, kendilerini yalnız, korku içinde hissettiklerini, kaygı duyduklarını, çevredeki küçük değişikliklerin büyük uyarılar ve anlamlar taşıdığını, ayrıca yoğun bakım çalışanlarının kendilerine olan yaklaşımlarının önemini belirtmişlerdir.11 Bu nedenle yoğun bakımda hastalarla birebir iletişimde olan ve onları en yakından gözleyen kişilerin deliryumu erken tanıma ve deliryumdaki hastalarla iletişim konusunda eğitilmeleri gereklidir.11,25 Hasta iletişimi sayesinde deliryumdaki hastaların oryante olmaları deliryumun önlenmesinde ve tedavisinde en önemli noktalardan biridir.15,25 Deliryum geliştikten sonra iki tedavi yaklaşımı uygulanabilir. Birincisi deliryumu başlatan geri döndürülebilir tüm nedenlerin ortadan kaldırılması, ikincisi de semptomatik ilaç tedavisidir.
Deliryum tanısı konmuş hastalarda tedavi yaklaşımı fizyolojik destek, iletişim, çevresel faktörlerin düzeltilmesi, psikososyal destek, konsültasyonlar, bilişsel ve dikkati kısıtlama ve ilaç tedavisidir. 25
Fizyolojik Destek 1. Sıvı, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, 2. Normal beslenmenin sağlanması,
3. Vücut ısısının normale döndürülmesi, 4. Normal uyku uyanıklık döngüsünün sağlanması, 5. Doğal dışkılama ve idrar yapma şeklinin sağlanması,
6. Oksijenasyonun düzeltilmesi, 7. Kan şekerinin kontrol altına alınması, 8. Kan basıncının normal sınırlarda tutulması,
9. Dinlenme ve aktivite saatlerinin belirlenip, hasta bakımının bir plan içinde verilmesi ve hastanın yorgunluğunun azaltılması,
10. Hareketsizliğin azaltılıp, hastanın mobilizasyonunun sağlanması,

İlgili Kaynaklarsingle.php