II
TEŞEKKÜR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalındaki uzmanlık eğitimim süresince daima ilgi ve desteklerini gördüğüm, yetişmemde emekleri geçen değerli hocalarım; başta Anabilim Dalı Başkanımız sayın Prof. Dr. Lütfi Telciye, şu an emekli olan, asistanlığıma başladığım dönemde Anabilim Dalı Başkanımız olan sayın Prof. Dr. Kutay Akpire, tezimin hazırlanması ve eğitimimdeki değerli katkılarıyla, engin bilgi ve deneyimiyle her zaman yanımda olan, her konuda beni destekleyen, tezimi yürütmekte sabır ve hoşgörü ile bana yardımcı olan Prof. Dr. Figen Esene, eğitimim süresince öğrencileri olmaktan gurur duyduğum değerli hocalarım Algoloji Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Serdar Erdineye, Prof. Dr. Tuğrul Denkele, Prof. Dr. Kamil Pembeciye, Prof. Dr. Mehmet Tuğrula, Prof. Dr. Nahit Çakara, Prof. Dr. Süleyman Özyalçına, Prof. Dr. Emre Çamcıya, Prof. Dr. Gül Köknel Taluya, Prof. Dr. Mert Şentürke, Doç. Dr. Tülay Özkan Seyhana, Doç. Dr. Simru Tuğrula, Doç. Dr. Özkan Akıncıya, Doç. Dr. Perihan Ergin Özcana, Doç.Dr.Zerrin Sungur Ülkeye ,Yrd. Doç. Dr. Ayşen Yavruya ve Yrd. Doç. Dr Süleyman Küçükaya teşekkürlerimi sunarım.
Tezimin klinik çalışmasındaki katkı ve yardımlarından dolayı destek aldığım Uzm. Dr. Evren Şentürke, eğitimim süresince daima desteklerini gördüğüm Uzm. Dr. Özer Arslana, Uzm. Dr. Nihal Ekmekçiye, Uzm. Dr. Şendağ Çağlayana, Uzm. Dr. Giray Varansuya, Uzm. Dr. Kemalettin Koltkaya, Uzm. Dr. Basri Akdoğana, Uzm. Dr. Meltem Karadenize, Uzm. Dr. Mukadder Orhan Sungura, Uzm. Dr. Selçuk Dinçere, Uzm. Dr. Mehmet Bügete, Uzm. Dr. Günseli Sağlam Orhona, beraber çalışmaktan ve dostluklarından mutluluk duyduğum, şu an uzman olan tüm kıdemlilerime, birlikte çalıştığım asistan arkadaşlarıma, her sorunumuzda koştuğumuz sevgili kürsü sekreterliği ekibimize, kıymetli hemşire, laborant ve diğer personel arkadaşlarımıza,
Sabır ve hoşgörüsü ile bana hem anne hem baba olan sevgili annem Zahide Öğretmene, asistanlığım boyunca her konu da benden desteklerini esirgemeyen eşim Ahmete, başarılarıyla emeklerime karşılık veren mutluluk ve hayata bağlılık kaynağım kızlarım Gülşah ve Bilgeye en derin saygı ve sevgilerimle TEŞEKKÜRLER.2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ön kol cerrahisinde infraklaviküler ve korakoid yaklaşımların başarılarının karşılaştırılması - Sayfa 3
I Uzmanlık eğitimim süresince bilgi, deneyim ve görgüleriyle yetişmemde emeği geçen ve örnek olan değerli hocalarım, başta Anesteziyoloji Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanımız Sn. Prof. Dr. Lütfi TELCİ, Algoloji Bilim Dalı başkanımız Prof. Dr. Serdar Erdine, Prof. Dr. Tuğrul DENKEL, Prof. Dr. Kamil PEMBECİ, Prof. Dr. Mehmet TUĞRUL, Prof. Dr. Nahit ÇAKAR, Prof. Dr. Figen ESEN, Prof. D...
Spinal anestezi alacak gebelerde preoperatif ve peroperatif preoksijenasyon çalışması - Sayfa 2
Önsöz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı’nda yapmış olduğum uzmanlık eğitim süresince bana her konuda gösterdiği yakın ilgi, destek ve yardımlarından dolayı Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Lütfi Telci’ye, saygı değer öğretim üyeleri sayın Prof. Dr. Tuğrul Denkel, Prof. Dr. Kamil Pembeci, Prof. Dr. Figen Esen, Prof. Dr. Mehmet Tuğrul, Prof...
TAH-BSO yapılan erişkin vakalarda preoperatif dönemde oral yoldan verilen parasetamol ve parasetamol+tramadol karışımının postoperatif analjezik etkilerinin karşılaştırılması. Preoperatively in patients undergoing total - Sayfa 3
ÖNSÖZ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ nda uzmanlık eğitimim sırasında insani yargılarımın, mesleki bilgi ve becerilerimin geliştirilmesi yönünde bana yardımlarını esirgemeyen Anabilim Dalı Başkanımız Sn. Prof. Dr. Lütfi Telci’ye, değerli hocalarım, Sn. Prof. Dr. Serdar Erdine’ye, Sn. Prof. Dr. Tuğrul Denkel’e, Sn. Prof. Dr. Kamil Pembeci’y...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
anabilim
eğitimim
dalı
arkadaşlarıma
asistan


2. SAYFA ICERIGI

II
TEŞEKKÜR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalındaki uzmanlık eğitimim süresince daima ilgi ve desteklerini gördüğüm, yetişmemde emekleri geçen değerli hocalarım; başta Anabilim Dalı Başkanımız sayın Prof. Dr. Lütfi Telciye, şu an emekli olan, asistanlığıma başladığım dönemde Anabilim Dalı Başkanımız olan sayın Prof. Dr. Kutay Akpire, tezimin hazırlanması ve eğitimimdeki değerli katkılarıyla, engin bilgi ve deneyimiyle her zaman yanımda olan, her konuda beni destekleyen, tezimi yürütmekte sabır ve hoşgörü ile bana yardımcı olan Prof. Dr. Figen Esene, eğitimim süresince öğrencileri olmaktan gurur duyduğum değerli hocalarım Algoloji Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Serdar Erdineye, Prof. Dr. Tuğrul Denkele, Prof. Dr. Kamil Pembeciye, Prof. Dr. Mehmet Tuğrula, Prof. Dr. Nahit Çakara, Prof. Dr. Süleyman Özyalçına, Prof. Dr. Emre Çamcıya, Prof. Dr. Gül Köknel Taluya, Prof. Dr. Mert Şentürke, Doç. Dr. Tülay Özkan Seyhana, Doç. Dr. Simru Tuğrula, Doç. Dr. Özkan Akıncıya, Doç. Dr. Perihan Ergin Özcana, Doç.Dr.Zerrin Sungur Ülkeye ,Yrd. Doç. Dr. Ayşen Yavruya ve Yrd. Doç. Dr Süleyman Küçükaya teşekkürlerimi sunarım.
Tezimin klinik çalışmasındaki katkı ve yardımlarından dolayı destek aldığım Uzm. Dr. Evren Şentürke, eğitimim süresince daima desteklerini gördüğüm Uzm. Dr. Özer Arslana, Uzm. Dr. Nihal Ekmekçiye, Uzm. Dr. Şendağ Çağlayana, Uzm. Dr. Giray Varansuya, Uzm. Dr. Kemalettin Koltkaya, Uzm. Dr. Basri Akdoğana, Uzm. Dr. Meltem Karadenize, Uzm. Dr. Mukadder Orhan Sungura, Uzm. Dr. Selçuk Dinçere, Uzm. Dr. Mehmet Bügete, Uzm. Dr. Günseli Sağlam Orhona, beraber çalışmaktan ve dostluklarından mutluluk duyduğum, şu an uzman olan tüm kıdemlilerime, birlikte çalıştığım asistan arkadaşlarıma, her sorunumuzda koştuğumuz sevgili kürsü sekreterliği ekibimize, kıymetli hemşire, laborant ve diğer personel arkadaşlarımıza,
Sabır ve hoşgörüsü ile bana hem anne hem baba olan sevgili annem Zahide Öğretmene, asistanlığım boyunca her konu da benden desteklerini esirgemeyen eşim Ahmete, başarılarıyla emeklerime karşılık veren mutluluk ve hayata bağlılık kaynağım kızlarım Gülşah ve Bilgeye en derin saygı ve sevgilerimle TEŞEKKÜRLER.

İlgili Kaynaklarsingle.php