11
11. Hastanın anksiyetesinin ve ağrısının giderilmesi, 12. İnfeksiyonların erken tanı ve tedavisinin yapılması. İletişim24 1. Kısa kolay cümleler kurulması, 2. Yavaş, anlaşılır, bağırmadan ve acele etmeden konuşulması, 3. Hastaya ismiyle hitap edilmesi ve kendine oryante olmasının sağlanması, 4. Soruların tekrar edilmesi ve cevap için yeterli süre tanınması, 5. İşaret ederek ve canlandırarak konuşulması, 6. Hastaya ne yapmamasını değil ne yapmasını istediğinizin söylenmesi, 7. Hastanın ne söylediğinin dinlenmesi, hareketlerini ve duygulanımlarını izleyip, anlamaya çalışılması. 8. Çözüm tedavisi kullanılabilir. Bu teknik konfüze hastanın duygularını anlamaya ve hastayı bu duygular hakkında bilgilendirmeye dayanır. Psikoanalize gidilmeden hastanın bu duygularla baş edebilmesine yardımcı olunur. 9. Deliryum sırasında ve iyileşme sürecinde hastaların güveni kazanılmalıdır.24,25 Çevre, Işıklandırma ve Ses Düzeni 1. Yoğun bakım sakin, sessiz tutulmaya çalışılmalı, dolaylı loş ışıklandırma kullanılmalı ve gürültü minimumda tutulmaya çalışılmalıdır. 2. Hastanın algılamasını düzeltecek gözlükler, işitme cihazları ilk fırsatta takılmalıdır. 3. Gece konfüzyonlarını önlemek için gece lambaları kullanılabilir. 4. Ajite davranışların azaltılmasında kişiselleştirilmiş müzik dinletilmesi faydalı olabilmektedir. 5. Gerçeğe oryantasyon teknikleri kullanılmalıdır. Günlük rutinin bir parçası olarak hastanın kişi, yer ve zaman oryantasyonu yapılmalıdır. 6. Konfüze hastalarda oryantasyon bilgileri sık sık tekrar edilmelidir.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 40
26 izlenir, anlamaya çalışılır.  Hastada dışavurulan duygunun nedeni bulunmaya çalışılır ve hastanın bu duygularla başedebilmesine yardımcı olunur. İletişim  Hasta konfüze değilken konfüzyon ve sonuçları hakkında bilgi verilir ve tedavi planı hem hasta hem de yakınlarıyla görüşülür.  Deliryum esnasında ve iyileşme sürecinde hastalara güven verilir.  Yoğun bakım sakin, sessiz tutu...
İlk ve orta evre alzheimer hastalarının evde izlemi - Sayfa 31
17 sosyal ve entellektüel becerilerini kullanmasını sağlar. Ayrıca, bu girişim hastanın regresif davranışları üzerinde olumlu etki sağlar (81, 92). Yapılan çalışmalarda gerçeğe oryantasyonun Alzheimer hastalarının sosyal ve bilişsel yetileri üzerinde olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır (92, 93,131). Bu yöntemin 24 saat boyunca gerçeğe oryantasyon ve grup ile gerçeğe oryantasyon olmak üzere iki ...
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 53
faydalı olabilmektedir. Gerçeğe oryantasyon teknikleri knllanılmalıdır. Günlük rutinin bir parçası olarçık hastanın kişi, yer ve zaman oryantasyonu yapılmalıdır. Konfüze hastalarda oryantasyon bilgileri sık sık tekrar edilmelidir. Hastanın görebileceği bir yerde saat, takvim, radyo, TV gibi oryantasyon araçları bulundurulmalıdır. Hasta her 2-4 saatte bir doğrudan herhangi bir sesli uyarı verilerek...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastanın
konfüze
tanı
kişi
süre
oryantasyon


20. SAYFA ICERIGI

11
11. Hastanın anksiyetesinin ve ağrısının giderilmesi, 12. İnfeksiyonların erken tanı ve tedavisinin yapılması. İletişim24 1. Kısa kolay cümleler kurulması, 2. Yavaş, anlaşılır, bağırmadan ve acele etmeden konuşulması, 3. Hastaya ismiyle hitap edilmesi ve kendine oryante olmasının sağlanması, 4. Soruların tekrar edilmesi ve cevap için yeterli süre tanınması, 5. İşaret ederek ve canlandırarak konuşulması, 6. Hastaya ne yapmamasını değil ne yapmasını istediğinizin söylenmesi, 7. Hastanın ne söylediğinin dinlenmesi, hareketlerini ve duygulanımlarını izleyip, anlamaya çalışılması. 8. Çözüm tedavisi kullanılabilir. Bu teknik konfüze hastanın duygularını anlamaya ve hastayı bu duygular hakkında bilgilendirmeye dayanır. Psikoanalize gidilmeden hastanın bu duygularla baş edebilmesine yardımcı olunur. 9. Deliryum sırasında ve iyileşme sürecinde hastaların güveni kazanılmalıdır.24,25 Çevre, Işıklandırma ve Ses Düzeni 1. Yoğun bakım sakin, sessiz tutulmaya çalışılmalı, dolaylı loş ışıklandırma kullanılmalı ve gürültü minimumda tutulmaya çalışılmalıdır. 2. Hastanın algılamasını düzeltecek gözlükler, işitme cihazları ilk fırsatta takılmalıdır. 3. Gece konfüzyonlarını önlemek için gece lambaları kullanılabilir. 4. Ajite davranışların azaltılmasında kişiselleştirilmiş müzik dinletilmesi faydalı olabilmektedir. 5. Gerçeğe oryantasyon teknikleri kullanılmalıdır. Günlük rutinin bir parçası olarak hastanın kişi, yer ve zaman oryantasyonu yapılmalıdır. 6. Konfüze hastalarda oryantasyon bilgileri sık sık tekrar edilmelidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php