12
7. Hastaya içinde bulunduğu ortam, çevredeki araçlar (monitörler, intravenöz yollar, oksijen tüpleri, drenaj tüpleri, kateterler), bakım planı ve güvenlik kuralları (düşmemesi için bağlanması gerekebileceği vb.) ayrıntılı olarak anlatılmalı, bilgi verilmelidir.
8. Tanıdık olmayan tüm ekipman mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılmalıdır.
9. Çağrı ışıkları varsa, hastaya nasıl kullanıldıkları gösterilerek anlatılmalı ve hastaların kullanmaları sağlanmalıdır.
10. Takvim ve saat hastaların görebileceği mesafede olmalıdır.
11. Çevredeki resimler, alarmlar, dekorasyonlar, televizyon, radyo ve çağrı sistemleri yanlış algılamalara sebep olabilir düzenlemeler yapılmalı gerekirse ortamdan çıkartılmalıdır.
12. Günlük rutinler sabit ve yapılandırılmış olmalı, hastanın doktoru ve hemşiresi mümkün olduğunca değişmemelidir.
13. Hastanın evinden eşyalar getirilebilir ve hastanın kendi elbiselerini giymesine izin verilebilir. Bu konuda temizlik ve sterilizasyona dikkat edilmelidir.
14. Özellikle geceleri oda değişikliği yapılmamalıdır. Deliryumdaki hastalar mümkünse tek başlarına bir odaya konmalı, asla iki deliryumdaki hasta yan yana bulundurulmamalıdır.
15. Hastalar mümkün olduğunca bağlanmamalıdır. Hasta yakınları alınıp, hasta başında oturtulabilir.
16. Hastanın hemşire deskine yakın bir yere taşınması düşünülebilir veya hastaya bakan hemşirenin bire bir bakım vermesi sağlanabilir.
17. Hasta hiperaktif deliryuma girerse, ne yapılacağına dair bir plan yapılmalıdır. Böyle bir durumda, hastaya mimikler ve hareketlerle tehdit oluşturulmamalı, hasta ve çevresinden zarar verebilecek herşey uzaklaştırılmalıdır.21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 53
faydalı olabilmektedir. Gerçeğe oryantasyon teknikleri knllanılmalıdır. Günlük rutinin bir parçası olarçık hastanın kişi, yer ve zaman oryantasyonu yapılmalıdır. Konfüze hastalarda oryantasyon bilgileri sık sık tekrar edilmelidir. Hastanın görebileceği bir yerde saat, takvim, radyo, TV gibi oryantasyon araçları bulundurulmalıdır. Hasta her 2-4 saatte bir doğrudan herhangi bir sesli uyarı verilerek...
Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 41
27  Çağrı ışıkları varsa, hastaya nasıl kullanıldıkları gösterilerek anlatılır ve hastaların kullanmaları sağlanır.  Takvim ve saat hastaların görebileceği mesafeye konur ve hastaların dikkatleri çekilir.  Çevredeki resimler, alarmlar, dekorasyonlar, televizyon, radyo ve çağrı sistemleri yanlış algılamalara sebep olabilir. Bu tip ekstra görüntüler kısıtlanır veya hastalara teker teker anla...
Sağlık kurumlarında hizmet kalite standartları: Sivas Numune - Sayfa 120
108 Tablo–17 Klinik Hizmetleri Sunumu İçin Gerekli Standartlar Puan Evet Hayır Değerlendirme Dışı Kliniklerde Kardio Pulmoner Resüsitasyon uygulaması 10 için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Acil ilaç arabalarında bulunması gereken ilaçların ve 8 miktarlarının bir listesi olmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit a...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastalar
hastaların
hastanın
yapılmalıdır
yapılmalı


21. SAYFA ICERIGI

12
7. Hastaya içinde bulunduğu ortam, çevredeki araçlar (monitörler, intravenöz yollar, oksijen tüpleri, drenaj tüpleri, kateterler), bakım planı ve güvenlik kuralları (düşmemesi için bağlanması gerekebileceği vb.) ayrıntılı olarak anlatılmalı, bilgi verilmelidir.
8. Tanıdık olmayan tüm ekipman mümkün olan en kısa sürede uzaklaştırılmalıdır.
9. Çağrı ışıkları varsa, hastaya nasıl kullanıldıkları gösterilerek anlatılmalı ve hastaların kullanmaları sağlanmalıdır.
10. Takvim ve saat hastaların görebileceği mesafede olmalıdır.
11. Çevredeki resimler, alarmlar, dekorasyonlar, televizyon, radyo ve çağrı sistemleri yanlış algılamalara sebep olabilir düzenlemeler yapılmalı gerekirse ortamdan çıkartılmalıdır.
12. Günlük rutinler sabit ve yapılandırılmış olmalı, hastanın doktoru ve hemşiresi mümkün olduğunca değişmemelidir.
13. Hastanın evinden eşyalar getirilebilir ve hastanın kendi elbiselerini giymesine izin verilebilir. Bu konuda temizlik ve sterilizasyona dikkat edilmelidir.
14. Özellikle geceleri oda değişikliği yapılmamalıdır. Deliryumdaki hastalar mümkünse tek başlarına bir odaya konmalı, asla iki deliryumdaki hasta yan yana bulundurulmamalıdır.
15. Hastalar mümkün olduğunca bağlanmamalıdır. Hasta yakınları alınıp, hasta başında oturtulabilir.
16. Hastanın hemşire deskine yakın bir yere taşınması düşünülebilir veya hastaya bakan hemşirenin bire bir bakım vermesi sağlanabilir.
17. Hasta hiperaktif deliryuma girerse, ne yapılacağına dair bir plan yapılmalıdır. Böyle bir durumda, hastaya mimikler ve hareketlerle tehdit oluşturulmamalı, hasta ve çevresinden zarar verebilecek herşey uzaklaştırılmalıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php