13
Psikososyal25 1. Hastaların kendi bakımlarına yardım etmeleri sağlanmalıdır. Hastalar kendi yapabildikleri şeylerin sınırlarını keşfetmeli, fakat yapmak istemedikleri şeylere zorlanmamalıdır. 2. Hastaya korkuları ve duyguları sorulmalıdır. 3. Hastaya sonuç çıkarabileceği ya da mantık yürütmesi gereken komutlar verilmemeli, komutlar kesin ve doğrudan verilmelidir. Sosyal İlişkiler 1. Aile ve arkadaş ziyaretleri desteklenmelidir. Fakat ziyaretçi sayısı ve ziyaret süresi sınırlandırılmalı, hastalar çok yorulmamalıdır. 2. Hastayla birlikte uzun dönem planlar yapılmalıdır. Fizik tedavi ve meslek tedavileri en erken sürede başlatılmalıdır. Konsültasyon 1. Deliryum düşünülen tüm hastalar için psikiyatri konsültasyonu istenmelidir. Davranışsal Değişiklikler 1. Personel organizasyonu ve bakım planı baştan gözden geçirilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. 2. Bire bir gözlem yapılmalıdır. 3. Hastalarla konuşulmalıdır. 4. Hasta izole edilmeli veya rahatsız edici uyarılar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 5. Hastanın hareketlerinin kısıtlanması en son çare olarak düşünülmelidir. Bilişsel ve Dikkati Kısıtlama 1. Ajite hastaların dikkatini başka yöne doğru kaydırma denenmelidir. 2. Hastaların günlük aktiviteleri bölünmeli ve basitleştirilmelidir.22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 42
28 Psikososyal Diğer Girişimler Farmakolojik Girişimler Hastalar kendi yapabildikleri şeylerin sınırlarını keşfeder fakat yapmak istemedikleri şeylere zorlanmaz.  Hastaya sonuç çıkarabileceği ya da mantık yürütmesi gereken komutlar verilir, komutlar kesin ve doğrudan verilir.  Hastaya çok fazla seçenek sunulmaz. Hastanın karar verme yetisi geri dönene kadar beklenir.  Aile ve arkadaş...
Konsültan hekimin aydınlatma yükümlülüğü - Sayfa 139
hastaya tanıtılması gerekir. Zira, hastanın konsültasyona gideceği kişi ve nedenleri konusunda bilgi sahibi olması hastanın bilgilendirilme, hekimini seçme hakkı açısından önemlidir. Bununla birlikte, hasta müdavi hekimin konsültasyon talebini kabul etmezse de, müdavi hekim tarafından bu talebin kabul edilmemesinin neticelerinin hastaya anlatılması gerekir. Örneğin bir teşhis için ya da teşhise yö...
Rejyonel anestezi sonrası görülen komplikasyonların değerlendirilmesi - Sayfa 40
2.5.8 Spinal veya epidural hematom Spinal veya epidural anestezi sonrası klinik olarak belirgin spinal hematom, özellikle anormal koagulasyon veya kanama bozukluğunda oluşabilir. EA sonrası 1/150000, spinal anestezi sonrası 1/220000 olduğu tahmin edilmektedir (18). Hematomların çoğunun epidural katater çekildikten sonra oluştuğuna dikkat edilmelidir (55). Semptomlar ani olarak başlar. Uyuşuklukta...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastanın
yapılmalıdır
konsültasyon
hastaya
tedavi


22. SAYFA ICERIGI

13
Psikososyal25 1. Hastaların kendi bakımlarına yardım etmeleri sağlanmalıdır. Hastalar kendi yapabildikleri şeylerin sınırlarını keşfetmeli, fakat yapmak istemedikleri şeylere zorlanmamalıdır. 2. Hastaya korkuları ve duyguları sorulmalıdır. 3. Hastaya sonuç çıkarabileceği ya da mantık yürütmesi gereken komutlar verilmemeli, komutlar kesin ve doğrudan verilmelidir. Sosyal İlişkiler 1. Aile ve arkadaş ziyaretleri desteklenmelidir. Fakat ziyaretçi sayısı ve ziyaret süresi sınırlandırılmalı, hastalar çok yorulmamalıdır. 2. Hastayla birlikte uzun dönem planlar yapılmalıdır. Fizik tedavi ve meslek tedavileri en erken sürede başlatılmalıdır. Konsültasyon 1. Deliryum düşünülen tüm hastalar için psikiyatri konsültasyonu istenmelidir. Davranışsal Değişiklikler 1. Personel organizasyonu ve bakım planı baştan gözden geçirilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. 2. Bire bir gözlem yapılmalıdır. 3. Hastalarla konuşulmalıdır. 4. Hasta izole edilmeli veya rahatsız edici uyarılar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 5. Hastanın hareketlerinin kısıtlanması en son çare olarak düşünülmelidir. Bilişsel ve Dikkati Kısıtlama 1. Ajite hastaların dikkatini başka yöne doğru kaydırma denenmelidir. 2. Hastaların günlük aktiviteleri bölünmeli ve basitleştirilmelidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php