15
1. HALOPERİDOL (NÖRODOL)
YBÜnde haloperidol, sıklıkla kullanılır. Thioridazin ve klorpromazine göre aktif metaboliti daha azdır, sınırlı antikolinerjik aktivitesi, daha az sedatif ve hipotansif etkisi vardır.39 Haloperidol solunumu baskılamaz ve D2 reseptör blokajı için dopamin reseptör antagonisti gibi çalışır. YBÜ olmayan ortamlarda, haloperidol için önerilen başlangıç dozu 0,5-1 mg oral veya parenteral olup, istenen etkiye ulaşılıncaya kadar 2030 dkda bir doz tekrarlanabilir. YBÜnde önerilen başlangıç dozu her 12 saatte bir 5 mg olup (iv veya oral) maksimum etkin doz genellikle 20 mg/gündür Oral alımında biyoyararlanımı %60 tır. Etkisi geç başladığından acil durumlarda kullanımı yarar sağlamaz. Etki başlama süresi i.v. uygulandığında, 3-20 dakika, yarılanma ömrü 18-54 saattir. Karaciğerde oksidasyonla metabolize edilir, idrar ve dışkı ile atılır. Ekstrapiramidal etkileri olan aktif metaboliti vardır. 2-10 mg (0,03-0,15 mg/kg) i.v. verilip 30 dakika-6 saat ara ile tekrarlanabilir. İstenen etki sağlandığında yükleme dozunun %25i 6 saat ara ile uygulanır.38 0,04-0,15 mg/kg/saat dozunda infüzyon yapılabilir. YBÜ hastalarının acil müdahele gerektiren durumlarında daha yüksek doz haloperidol gerekir.
2. LORAZEPAM (ATİVAN)
Yüksek lipofilik özelliktedir. Etki başlama süresi 5-20 dakika, yarılanma ömrü 8-15 saattir. Aktif metaboliti yoktur. Böbrek yetersizliğinde etki süresi uzar. Karaciğerde yetersizliğinde seçilecek benzodiazepin lorazepamdır.40 Özellikle uzun süreli (>48 saat) sedasyonda tercih edilmelidir. Propilenglikol içeren bir çözücü ile sulandırıldığından, çözücüye bağlı toksik reaksiyon ve asidoz ortaya çıkabilir. İstenen sedasyon düzeyine erişene dek i.v. 1-4 mg (0,02-0,06 mg/kg) verildikten sonra 2-6 saat ara ile tekrarlanabilir. İnfüzyon halinde 0,01-0,1 mg/kg/saat uygulanabilir.38 En az hemodinamik yan etkiye sahip benzodiazepindir. Etkisi yavaş başlar, yarılanma ömrü 12-15 saattir. Midazolam ve diazepama göre daha uzun etki sürelidir. İntravenöz infüzyona başlandıktan birkaç dakika sonra yeterli sedasyon derecesine ulaşılır. Lorazepamın bir diğer avantajlı yanı oral yolla kullanılabilirliğidir.38 Çoğu hastanın sedasyonunda i.v. bolus veya infüzyon olarak lorazepam önerilmektedir.24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mekanik ventilasyon esnasında solunum mekaniklerinin sedasyon düzeyine etkilerinin bispektral indeks (BİS) ve sedasyon skorları ile araştırılması - Sayfa 9
Sedasyon, GABA ve adrenerjik nörotransmitterlerin karşılıklı etkileşmelerinin beyin üzerindeki değişikliklerle gelişir. Benzodiazepinler ve hipnotik ajanlar çeşitli reseptörler aracılığı ile bu sisteme etki ederler. Yoğun bakım ünitesinde sedasyon amacıyla kullanılan ajanlar: benzodiazepinler (diazepam, lorazepam, midazolam), propofol, santral etkili alfa agonistler (klonidin, deksmedetomidin), n...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
saat
yarılanma
aktif
sedasyon
ömrü


24. SAYFA ICERIGI

15
1. HALOPERİDOL (NÖRODOL)
YBÜnde haloperidol, sıklıkla kullanılır. Thioridazin ve klorpromazine göre aktif metaboliti daha azdır, sınırlı antikolinerjik aktivitesi, daha az sedatif ve hipotansif etkisi vardır.39 Haloperidol solunumu baskılamaz ve D2 reseptör blokajı için dopamin reseptör antagonisti gibi çalışır. YBÜ olmayan ortamlarda, haloperidol için önerilen başlangıç dozu 0,5-1 mg oral veya parenteral olup, istenen etkiye ulaşılıncaya kadar 2030 dkda bir doz tekrarlanabilir. YBÜnde önerilen başlangıç dozu her 12 saatte bir 5 mg olup (iv veya oral) maksimum etkin doz genellikle 20 mg/gündür Oral alımında biyoyararlanımı %60 tır. Etkisi geç başladığından acil durumlarda kullanımı yarar sağlamaz. Etki başlama süresi i.v. uygulandığında, 3-20 dakika, yarılanma ömrü 18-54 saattir. Karaciğerde oksidasyonla metabolize edilir, idrar ve dışkı ile atılır. Ekstrapiramidal etkileri olan aktif metaboliti vardır. 2-10 mg (0,03-0,15 mg/kg) i.v. verilip 30 dakika-6 saat ara ile tekrarlanabilir. İstenen etki sağlandığında yükleme dozunun %25i 6 saat ara ile uygulanır.38 0,04-0,15 mg/kg/saat dozunda infüzyon yapılabilir. YBÜ hastalarının acil müdahele gerektiren durumlarında daha yüksek doz haloperidol gerekir.
2. LORAZEPAM (ATİVAN)
Yüksek lipofilik özelliktedir. Etki başlama süresi 5-20 dakika, yarılanma ömrü 8-15 saattir. Aktif metaboliti yoktur. Böbrek yetersizliğinde etki süresi uzar. Karaciğerde yetersizliğinde seçilecek benzodiazepin lorazepamdır.40 Özellikle uzun süreli (>48 saat) sedasyonda tercih edilmelidir. Propilenglikol içeren bir çözücü ile sulandırıldığından, çözücüye bağlı toksik reaksiyon ve asidoz ortaya çıkabilir. İstenen sedasyon düzeyine erişene dek i.v. 1-4 mg (0,02-0,06 mg/kg) verildikten sonra 2-6 saat ara ile tekrarlanabilir. İnfüzyon halinde 0,01-0,1 mg/kg/saat uygulanabilir.38 En az hemodinamik yan etkiye sahip benzodiazepindir. Etkisi yavaş başlar, yarılanma ömrü 12-15 saattir. Midazolam ve diazepama göre daha uzun etki sürelidir. İntravenöz infüzyona başlandıktan birkaç dakika sonra yeterli sedasyon derecesine ulaşılır. Lorazepamın bir diğer avantajlı yanı oral yolla kullanılabilirliğidir.38 Çoğu hastanın sedasyonunda i.v. bolus veya infüzyon olarak lorazepam önerilmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php