16
3. OKSAZEPAM (SERAX)
Atipik antipsikotik grubundandır. 10 mg günde 2-3 kez önerilir. Oral preparatı mevcuttur.
4. TİORİDAZİN (MELLERİL)
10-20 mg oral ya da i.m. uygulanabilir.
5. ATİPİK ANTİPSİKOTİKLER
Deliryum tedavisi için kullanılan atipik antipsikotikler (Quetiapin, olanzapin, risperidon) özellikle hipoaktif ve mikst tipteki deliryum tanılarında kullanıldığında sadece dopamin reseptörleri üzerinde değil seratonin, asetilkolin, norepinefrin gibi anahtar görevi gören nörotransmitterler üzerinden de potansiyel etkilidir. Tipik ve atipik antipsikotiklerin kullanımında ekstrapramidal bulguların varlığı takip edilmelidir. Ayrıca EKGde QT aralığının uzaması, ventriküler disritmi insidansını artırır.Nabızda torades de point tipi ritme neden olabilirler. Larengeal spazm, akut distoni, malign hipertermi, glukoz ve lipid disregülasyonu, ağız kuruluğu, konstipasyon ve üriner retansiyon gibi antikolinerjik etkilere neden olabileceği düşünülerek takip edilmelidir.
6. MİDAZOLAM
YBÜnde sedasyon amacıyla en çok kullanılan ajanlardan biridir. Etki başlama süresi 2-5 dakika, yarılanma ömrü 3-11 saattir. Karaciğerde daha az potent olan 1hidroksi-midazolama dönüşür. Karaciğer ve böbrek yetersizliğinde birikir. Geniş distribüsyonu nedeniyle uzamış sedasyona neden olabilir. Etkisinin sona erme süresi infüzyon süresiyle orantılıdır. Bu nedenle infüzyon süresinin 48 saati geçmemesi önerilmektedir. İstenen sedasyon düzeyine erişene dek i.v. 2-5 mgr (0,02-0,08 mgr/kg) 30 dakika-2 saat arayla tekrarlanabilir.38 1-4 ml/saat (0,04-0,2 mgr/kgr/saat) infüzyon olarak uygulanabilir.34,38 Ajite hastanın akut hızlı sedasyonunda midazolam tercih edilebilir. 48-72 saati geçen infüzyondan sonra uyanma süresi öngörülmediğinden midazolam kısa süreli sedasyonda önerilmektedir.38
7. PROPOFOL
Propofolün (2,6-di-isopopilfenol) benzodiazepinlere oranla amnestik etkisi daha hafiftir. Periferik uygulaması ağrılıdır. Hipotansif etkisi doza ve uygulama hızına bağlı olarak ortaya çıkar. İdrarda yeşil renk oluşturabilir. Kısmen karaciğerde oksidasyonla25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sepsis gelişmiş hastalarda midazolam ve propofol sedasyonunun karaciğer fonksiyonu üzerine etkisinin noninvaziv karaciğer fonksiyon monitorizasyonu ile gösterilmesi - Sayfa 19
hastalarda ilaç akümülasyonu yoktur ve genellikle infüzyonun kesilmesini takiben yaklaşık 12 saat içerisinde derlenme sağlanır. Sepsis veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda midazolam daha yavaş metabolize olur. Bu nedenle sürekli infüzyon uygulamasında yüksek serum konsantrasyonuna bağlı olarak uzamış koma görülebilir (46,47). Midazolam ve diğer benzodiazepinler hemodiyaliz ile effektif olarak ...
Sepsis gelişmiş hastalarda midazolam ve propofol sedasyonunun karaciğer fonksiyonu üzerine etkisinin noninvaziv karaciğer fonksiyon monitorizasyonu ile gösterilmesi - Sayfa 40
ventilatör ile uyumsuzluk ve katater, monitorizasyon bağlantıları veya endotrakeal tüpün çekilmesi ile sonuçlanan bir stres yanıtının oluşmasına neden olabilmektedir. Anksiyete ve bununla ilişkili olan ajitasyon ve deliryum yoğun bakım hastalarında çok yüksek oranda görülmektedir. Anksiyeteyi azaltmak, depresyonu önlemek, uykuyu düzenlemek, küçük girişimlerin distresini azaltmak, amnezi oluşturmak...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

midazolam
sedasyon
saat
etki
karaciğer
infüzyon


25. SAYFA ICERIGI

16
3. OKSAZEPAM (SERAX)
Atipik antipsikotik grubundandır. 10 mg günde 2-3 kez önerilir. Oral preparatı mevcuttur.
4. TİORİDAZİN (MELLERİL)
10-20 mg oral ya da i.m. uygulanabilir.
5. ATİPİK ANTİPSİKOTİKLER
Deliryum tedavisi için kullanılan atipik antipsikotikler (Quetiapin, olanzapin, risperidon) özellikle hipoaktif ve mikst tipteki deliryum tanılarında kullanıldığında sadece dopamin reseptörleri üzerinde değil seratonin, asetilkolin, norepinefrin gibi anahtar görevi gören nörotransmitterler üzerinden de potansiyel etkilidir. Tipik ve atipik antipsikotiklerin kullanımında ekstrapramidal bulguların varlığı takip edilmelidir. Ayrıca EKGde QT aralığının uzaması, ventriküler disritmi insidansını artırır.Nabızda torades de point tipi ritme neden olabilirler. Larengeal spazm, akut distoni, malign hipertermi, glukoz ve lipid disregülasyonu, ağız kuruluğu, konstipasyon ve üriner retansiyon gibi antikolinerjik etkilere neden olabileceği düşünülerek takip edilmelidir.
6. MİDAZOLAM
YBÜnde sedasyon amacıyla en çok kullanılan ajanlardan biridir. Etki başlama süresi 2-5 dakika, yarılanma ömrü 3-11 saattir. Karaciğerde daha az potent olan 1hidroksi-midazolama dönüşür. Karaciğer ve böbrek yetersizliğinde birikir. Geniş distribüsyonu nedeniyle uzamış sedasyona neden olabilir. Etkisinin sona erme süresi infüzyon süresiyle orantılıdır. Bu nedenle infüzyon süresinin 48 saati geçmemesi önerilmektedir. İstenen sedasyon düzeyine erişene dek i.v. 2-5 mgr (0,02-0,08 mgr/kg) 30 dakika-2 saat arayla tekrarlanabilir.38 1-4 ml/saat (0,04-0,2 mgr/kgr/saat) infüzyon olarak uygulanabilir.34,38 Ajite hastanın akut hızlı sedasyonunda midazolam tercih edilebilir. 48-72 saati geçen infüzyondan sonra uyanma süresi öngörülmediğinden midazolam kısa süreli sedasyonda önerilmektedir.38
7. PROPOFOL
Propofolün (2,6-di-isopopilfenol) benzodiazepinlere oranla amnestik etkisi daha hafiftir. Periferik uygulaması ağrılıdır. Hipotansif etkisi doza ve uygulama hızına bağlı olarak ortaya çıkar. İdrarda yeşil renk oluşturabilir. Kısmen karaciğerde oksidasyonla

İlgili Kaynaklarsingle.php