17
inaktif metabolitlerine metabolize edilip böbreklerden atılır. Ancak karaciğer ve böbreğin disfonksiyonunda klerensi belirgin olarak etkilenmez. Periferik dokularda birikimi sedatif etkisini uzatır. İlaca toleransın 7 günden daha uzun sürede geliştiği bildirilmiştir, ancak daha erken sürede de gelişebilir. Midazolama kıyasla uyanma ve mekanik ventilasyondan ayrılma süresinin daha kısa olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.34 Nörolojik muayene ve ekstübasyonu planlanan hastaların sedasyonlarında hızlı uyanma önemli olacağı için propofol seçilmelidir.38 İki günden uzun süren propofol infüzyonu uygulanan hastalarda trigliserit düzeyine bakılması ve lipidin sağladığı kalorinin günlük kalori alımında hesaba katılması gerekmektedir. Lipid emülsiyonlarda çözüldüğü için, özellikle uzun süreli (>72 saat) infüzyonlarında, pankreatiti önlemek için trigliserit seviyeleri kontrol edilmelidir. Bu risk %1 yerine %2 konsantrasyonlarda kullanıldığında azalabilir.40 Kontaminasyon riski nedeniyle infüzyonda kullanılan ilaç 12 saat arayla yenilenmelidir. Başlangıç dozu 0,25-1 mg/kg, devam dozu ise infüzyon şeklinde 25-75 micgr/kg dır. Propofol, serebral oksijen tüketimini ve intrakranial basıncı düşürmesi sebebiyle nörolojik hastalarda da kullanılabilir. Propofolün subhipnotik dozlarının antiemetik özelliği vardır. Hemodinamik ve solunum sistemine olan etkilerinden dolayı geriatrik, hipovolemik ve kardiyomiyopatili hastalarda opioidlerle beraber kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Uzayan infüzyonlarda laktik asidoz, bradikardi, hiperlipidemi ve rabdomiyoliz görülür, bundan dolayı hastaların kardiak arrest riski artar.
8. SELEKTİF ALFA-AGONİSTLER
Sedatif ve anksiyolitik etkilidirler. Anestezik ve analjezik gereksinimi azaltırlar. Opioidlere bağlı kas rijiditesini hafifletirler. Bradikardi, hipotansiyon ve ağız kuruluğu en önemli yan etkileridir. Yoğun bakımda sedatif ve analjezik etkilerini arttırmak ve ilaç yoksunluk sendromlarını tedavi etmek için kullanılmışlardır.32,33
9. KLONİDİN
Antihipertansif ve negatif kronotroptur. Yoğun bakımda daha çok yoksunluk sendromu olan hastalarda uygulanmaktadır. 75-300 mic i.v. bolusu takiben, 0,07-3,5 mic/kg/saat kullanılabilir.33 Klonidin deliryum ve nöbetleri önlemez her zaman bir benzodiazepinle birlikte kombine kullanılmalıdır. Klonidin dozu 2-4 saatte bir 0,1 mgr olup toplam doz 0,5 mgr olana kadar verilebilir.26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alt ekstremite kırıklarında epidural anesteziye ek olarak monitorize anestezi bakımı uygulamasında intravenöz deksmedetomidin ve ketamin infüzyonunun intraoperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 25
HKA’ya benzer şekilde, hastanın kendi başına uygulayabileceği sedasyon yöntemleri de vardır. Hastanın kendi istemiyle aralıklı doz uygulayabileceği şekilde pompa ayarlanır ve aynı anda sürekli infüzyon sağlanır. Bazı girişimlerde etkili bir yöntemdir (29). Kullanılan Spesifik İlaçlar Monitorize anestezi bakımında kullanılan ilaçlar , -Sedatif, hipnotik, anksiyolitik, amnezik, analjezik, sempatoli...
Pediyatrik olgularda sevoflurana bağlı uyanma ajitasyonu üzerine deksmedetomidin, propofol ve ketaminin etkinliğinin incelenmesi - Sayfa 31
2.5.3.6. İlaç Etkileşimleri: İndüksiyon için gereken propofol dozu; özellikle morfin, meperidin ve fentanil gibi narkotiklerin ve opioid-sedatif kombinasyonlarının (benzodiazepinler, barbitüratlar ) kullanıldığı premedikasyonlardan sonra azalabilir. Bu ilaçlar propofolün anestezik veya sedatif etkilerini artırabilir ve ayrıca sistolik, diyastolik ve ortalama arter basıncıyla kalp dakika hacminin d...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

infüzyon
ilaç
saat
propofol
solunum
sedatif


26. SAYFA ICERIGI

17
inaktif metabolitlerine metabolize edilip böbreklerden atılır. Ancak karaciğer ve böbreğin disfonksiyonunda klerensi belirgin olarak etkilenmez. Periferik dokularda birikimi sedatif etkisini uzatır. İlaca toleransın 7 günden daha uzun sürede geliştiği bildirilmiştir, ancak daha erken sürede de gelişebilir. Midazolama kıyasla uyanma ve mekanik ventilasyondan ayrılma süresinin daha kısa olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.34 Nörolojik muayene ve ekstübasyonu planlanan hastaların sedasyonlarında hızlı uyanma önemli olacağı için propofol seçilmelidir.38 İki günden uzun süren propofol infüzyonu uygulanan hastalarda trigliserit düzeyine bakılması ve lipidin sağladığı kalorinin günlük kalori alımında hesaba katılması gerekmektedir. Lipid emülsiyonlarda çözüldüğü için, özellikle uzun süreli (>72 saat) infüzyonlarında, pankreatiti önlemek için trigliserit seviyeleri kontrol edilmelidir. Bu risk %1 yerine %2 konsantrasyonlarda kullanıldığında azalabilir.40 Kontaminasyon riski nedeniyle infüzyonda kullanılan ilaç 12 saat arayla yenilenmelidir. Başlangıç dozu 0,25-1 mg/kg, devam dozu ise infüzyon şeklinde 25-75 micgr/kg dır. Propofol, serebral oksijen tüketimini ve intrakranial basıncı düşürmesi sebebiyle nörolojik hastalarda da kullanılabilir. Propofolün subhipnotik dozlarının antiemetik özelliği vardır. Hemodinamik ve solunum sistemine olan etkilerinden dolayı geriatrik, hipovolemik ve kardiyomiyopatili hastalarda opioidlerle beraber kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Uzayan infüzyonlarda laktik asidoz, bradikardi, hiperlipidemi ve rabdomiyoliz görülür, bundan dolayı hastaların kardiak arrest riski artar.
8. SELEKTİF ALFA-AGONİSTLER
Sedatif ve anksiyolitik etkilidirler. Anestezik ve analjezik gereksinimi azaltırlar. Opioidlere bağlı kas rijiditesini hafifletirler. Bradikardi, hipotansiyon ve ağız kuruluğu en önemli yan etkileridir. Yoğun bakımda sedatif ve analjezik etkilerini arttırmak ve ilaç yoksunluk sendromlarını tedavi etmek için kullanılmışlardır.32,33
9. KLONİDİN
Antihipertansif ve negatif kronotroptur. Yoğun bakımda daha çok yoksunluk sendromu olan hastalarda uygulanmaktadır. 75-300 mic i.v. bolusu takiben, 0,07-3,5 mic/kg/saat kullanılabilir.33 Klonidin deliryum ve nöbetleri önlemez her zaman bir benzodiazepinle birlikte kombine kullanılmalıdır. Klonidin dozu 2-4 saatte bir 0,1 mgr olup toplam doz 0,5 mgr olana kadar verilebilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php