18
10. DEKSMEDETOMİDİN
Alfa agonistik etkisi daha selektiftir. Hafif analjezik ve benzodiazepinlere benzer düzeyde anksiyolitiktir.35 Uygulanan hastalarda solunum depresyonu yapmadan, kolayca uyandırılabilen bir uyku sağlar. Entübe olmayan deliryumdaki hastalarda, spontan solunumu baskılamadığı için güvenle kullanılabilir. Özellikle sempatik tonusu yüksek veya hipovolemik vakalarda bolus dozları ciddi hipotansiyon ve bradikardi yapar. Etkisi 5-10 dakikada başlar. Yarılanma ömrü 2 saattir. Yükleme dozu 10 dakika içinde 0,5-1 mic/kg olarak verildikten sonra, infüzyon dozu istenen sedasyon düzeyine göre 0,2-0,7 mic/kg/saat olacak şekilde uygulanır. Kullanım süresi 24 saatle sınırlıdır.
Sedatif etkisiyle locus serelousdaki alfa adrenoreseptörleri aktive eder. Analjezik etkisi ise supraspinal, spinal ve periferik bölgelerde çeşitli reseptörler üzerinden olur.
11. OPİOİDLER
Santral ve spinal opioid reseptörleri üzerinden sistemik analjezi sağlarlar. Anksiyolitik ve sedatif etkileri hafiftir. Amnestik etkileri yoktur. Yoksunluk sendromuna yol açabildiklerinden kesilirken dikkatli olunmalıdır. Hemodinamik olarak stabil olmayan, hipovolemik veya sempatik tonusu artmış hastalarda hipotansiyona yol açabilirler. Belirgin solunum depresyonu yaparlar.37 Öksürük refleksini baskılamaları, mekanik ventilasyondaki hastalar için avantaj sağlar. Gastrointestinal motiliteyi azaltmaları yoğun bakım hastalarında sorun oluşturabilir. Kaşıntı, bulantı, kusma, idrar retansiyonu görülebilir. Gerektikçe aralıklı bolus veya hasta kontrollü analjezi pompalarıyla kullanılabilirler, ancak yoğun bakımda mekanik ventilasyon ve sedasyon, hastanın analjezik gereksinimini ifade etmeyi güçleştireceğinden, i.v. infüzyon veya programlanmış aralıklı boluslar halinde verilmesi daha uygun olacaktır.48Ayrıca postoperatif hastalarda epidural analjezik olarak verilebilirler.27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spinal anestezi altında TUR-p uygulanan hastalarda postoperatif analjezi için intratekal 75 μg ve 150 μg morfin dozlarının karşılaştırılması - Sayfa 19
dozunda ve veriliş yolunda uygun düzeltme yapılınca tüm opioidler eşit analjezik etki sağlayabilir. Buna ‘’eş analjezik doz ‘’denmektedir SSS Üzerine Olan Etkileri: Opioidler, SSS’ini uyarabilir ve deprese edebilirler. Depresyon klinik olarak analjezi, solunum paterninde ve bilinç düzeyinde değişiklik, elektroensefalografi (EEG) değişiklikleri şeklinde ortaya çıkar. Uyarıcı etkileri ise, miyozis,...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sedasyon
analjezi
analjezik
etkileri
sedatif
infüzyon


27. SAYFA ICERIGI

18
10. DEKSMEDETOMİDİN
Alfa agonistik etkisi daha selektiftir. Hafif analjezik ve benzodiazepinlere benzer düzeyde anksiyolitiktir.35 Uygulanan hastalarda solunum depresyonu yapmadan, kolayca uyandırılabilen bir uyku sağlar. Entübe olmayan deliryumdaki hastalarda, spontan solunumu baskılamadığı için güvenle kullanılabilir. Özellikle sempatik tonusu yüksek veya hipovolemik vakalarda bolus dozları ciddi hipotansiyon ve bradikardi yapar. Etkisi 5-10 dakikada başlar. Yarılanma ömrü 2 saattir. Yükleme dozu 10 dakika içinde 0,5-1 mic/kg olarak verildikten sonra, infüzyon dozu istenen sedasyon düzeyine göre 0,2-0,7 mic/kg/saat olacak şekilde uygulanır. Kullanım süresi 24 saatle sınırlıdır.
Sedatif etkisiyle locus serelousdaki alfa adrenoreseptörleri aktive eder. Analjezik etkisi ise supraspinal, spinal ve periferik bölgelerde çeşitli reseptörler üzerinden olur.
11. OPİOİDLER
Santral ve spinal opioid reseptörleri üzerinden sistemik analjezi sağlarlar. Anksiyolitik ve sedatif etkileri hafiftir. Amnestik etkileri yoktur. Yoksunluk sendromuna yol açabildiklerinden kesilirken dikkatli olunmalıdır. Hemodinamik olarak stabil olmayan, hipovolemik veya sempatik tonusu artmış hastalarda hipotansiyona yol açabilirler. Belirgin solunum depresyonu yaparlar.37 Öksürük refleksini baskılamaları, mekanik ventilasyondaki hastalar için avantaj sağlar. Gastrointestinal motiliteyi azaltmaları yoğun bakım hastalarında sorun oluşturabilir. Kaşıntı, bulantı, kusma, idrar retansiyonu görülebilir. Gerektikçe aralıklı bolus veya hasta kontrollü analjezi pompalarıyla kullanılabilirler, ancak yoğun bakımda mekanik ventilasyon ve sedasyon, hastanın analjezik gereksinimini ifade etmeyi güçleştireceğinden, i.v. infüzyon veya programlanmış aralıklı boluslar halinde verilmesi daha uygun olacaktır.48Ayrıca postoperatif hastalarda epidural analjezik olarak verilebilirler.

İlgili Kaynaklarsingle.php