19
FENTANİL
YBÜ hastalarında sedatifler ile kombine olarak en sık kullanılan opioiddir. Fenil piperidin derivesi bir reseptör agonistidir. Morfine göre daha potent analjezik etkilidir. Karaciğerde metabolize olur. Böbrek yetersizliğinde birikir. Yüksek dozlarda kas rijiditesi yapabilir. Etki dakikalar içinde başlar, yarılanma ömrü 1,5-6 saattir. 200 mic i.v. bolus iyi bir analjezi sağlar. Hemodinamik instabilitesi olan hastalarda seçilecek opioiddir.47,48 Akut durumlarda hızlı etki başlangıcı nedeniyle tercih edilmektedir. 0,351,5 mic/kg i.v. bolus, 30-60 dakika arayla tekrarlanabilir. 0,7-10 mic/kg i.v. bolus, 3060 dakika arayla tekrarlanabilir. 0,7-10 mic/kg/saat dozunda infüzyon olarak kullanılır.48
ALFENTANİL
Kısa etki süresi nedeniyle rutin kullanılmamakla birlikte, aktif metaboliti olmadığı için renal yetersizlikte tercih edilebilir. 8-10 mic/kg bolus dozu takiben 0,5-3 mic/kg/saat infüzyon uygulanabilir.
REMİFENTANİL
Kan ve doku esterazları ile metabolize olur. Yarılanma ömrü 3-10 dakikadır. Çok kısa etki süresi nedeniyle ancak infüzyon (0,6-15 mic/kg/dakika) kullanılır. Bu özelliği nörolojik muayene nedeniyle aralıklı sedasyonun kesilmesi gereken hastalarda avantaj sağlar. Periferik metabolizması ve kısa etki süresi nedeniyle yoğun bakımlarda kullanımı yaygınlaşmaktadır.48
OPİOİD ANTAGONİZMASI
Nalokson opioidlerin kompetitif antagonistidir. Etkisi i.v. uygulamadan 2-3 dk sonra başlar. Etki süresi doza bağımlıdır. Uzun etkili opioidlerde, naloksonun daha kısa etki süresi nedeniyle tekrarlaması gerekebilir. 0,4 mg i.v. doz, etki sağlanana dek, toplam 2 mgr olacak şekilde kullanılabilir.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif ağrı tedavisinde intravenöz parasetamolun morfin tüketimine etkisi The effects adding iv paracetamol - Sayfa 15
Sürekli İntravenöz İnfüzyon Stabil ve etkin plazma konsantrasyonu sağlar. Uygulamaya yükleme dozu ile başlanır. Devamında ise, etkin plazma opioid düzeyini sürdürebilmek için sürekli infüzyonla tedaviye devam edilir. Yöntemin etkili olması ve komplikasyon çıkarmaması için bazı basit prensiplere dikkat edilmesi gereklidir. Kullanılacak ilacın yarılanma ömrünün bilinmesi gereklidir. İnfüze edilecek ...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dozu
etkisi
etki
infüzyon
bolus
opioid


28. SAYFA ICERIGI

19
FENTANİL
YBÜ hastalarında sedatifler ile kombine olarak en sık kullanılan opioiddir. Fenil piperidin derivesi bir reseptör agonistidir. Morfine göre daha potent analjezik etkilidir. Karaciğerde metabolize olur. Böbrek yetersizliğinde birikir. Yüksek dozlarda kas rijiditesi yapabilir. Etki dakikalar içinde başlar, yarılanma ömrü 1,5-6 saattir. 200 mic i.v. bolus iyi bir analjezi sağlar. Hemodinamik instabilitesi olan hastalarda seçilecek opioiddir.47,48 Akut durumlarda hızlı etki başlangıcı nedeniyle tercih edilmektedir. 0,351,5 mic/kg i.v. bolus, 30-60 dakika arayla tekrarlanabilir. 0,7-10 mic/kg i.v. bolus, 3060 dakika arayla tekrarlanabilir. 0,7-10 mic/kg/saat dozunda infüzyon olarak kullanılır.48
ALFENTANİL
Kısa etki süresi nedeniyle rutin kullanılmamakla birlikte, aktif metaboliti olmadığı için renal yetersizlikte tercih edilebilir. 8-10 mic/kg bolus dozu takiben 0,5-3 mic/kg/saat infüzyon uygulanabilir.
REMİFENTANİL
Kan ve doku esterazları ile metabolize olur. Yarılanma ömrü 3-10 dakikadır. Çok kısa etki süresi nedeniyle ancak infüzyon (0,6-15 mic/kg/dakika) kullanılır. Bu özelliği nörolojik muayene nedeniyle aralıklı sedasyonun kesilmesi gereken hastalarda avantaj sağlar. Periferik metabolizması ve kısa etki süresi nedeniyle yoğun bakımlarda kullanımı yaygınlaşmaktadır.48
OPİOİD ANTAGONİZMASI
Nalokson opioidlerin kompetitif antagonistidir. Etkisi i.v. uygulamadan 2-3 dk sonra başlar. Etki süresi doza bağımlıdır. Uzun etkili opioidlerde, naloksonun daha kısa etki süresi nedeniyle tekrarlaması gerekebilir. 0,4 mg i.v. doz, etki sağlanana dek, toplam 2 mgr olacak şekilde kullanılabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php