20
MAGNEZYUM
Alkalen elementler grubundandır. Tüm alkalen elementlerin oksidasyon numarası +2dir.Bu da onları çok reaktif kılar. Alkalen metallerin reaktivitesi doğada serbest olarak bulunmalarından dolayıdır. Magnezyum (Mg) bileşiklerinin bazıları, çok daha önce biliniyor olmasına rağmen Mg XIX. Yüzyılın başlarına kadar elde edilememiştir. Buna karşılık ilk izole edilen mineral magnezyum oksittir.51,52 İoniada Thessalynin bir bölgesi olan Magnesia magnezyuma adını vermiştir. Buradaki magnezia kayaları, en yaygın adıyla talk ilk keşfedilenidir.52,53 İnsan sağlığı için faydalı etkileri 17. yüzyılda fark edilmiştir.54 Ancak 1831de yeterli miktarda Mg elde edilebilmiştir; ilk Mg zehirlenmesi 1891 yılında kaydedilmiştir. 35 yaşında bir kadında, magnezyumdan zengin 4 ons Epsom Tuzu alımından sonra tam kas paralizisi gelişmiştir.55
MAGNEZYUMUN YAŞAMSAL ÖNEMİ VE FİZYOLOJİSİ
Mg, vücutta rastlanan katyonlar arasında sıklık olarak 4. sıradadır ve intrasellüler katyonlar arasında potasyumdan sonra en sık rastlanan 2. katyondur. Enerji metabolizması ve nükleik asit sentezinin yer aldığı 300den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak temel bir role sahiptir. Magnezyumun hemen hemen bütün fizyolojik sistemlerde rolü vardır. Bu nedenle santral ve periferik sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, respiratuar sistem, endokrin ve reprodüktif sistem gibi birçok alanda magnezyumla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Hormon reseptör bağlanması, kalsiyum kanallarının açılması, transmembran iyon değişimi, adenilat siklazın düzenlenmesi, kas kasılması, nöronal aktivite, vazomotor tonusun kontrolü, kardiak uyarılar ve nörotransmitter salınımı gibi biyokimyasal reaksiyonda gereklidir. Oluşturduğu etkiden dolayı fizyolojik kalsiyum antagonisti olarak tanımlanır.54
Mg ve poliaminler membrandaki negatif yüklü gruplara, nükleik asitler ve ribozomlara etkin bir şekilde bağlanabilir. Mg üniteleri genellikle mg, mmol veya mEq olarak ifade edilir. Pratik olarak, mEq olarak verilen değer 1,2ye bölünerek mg/dl olarak karşılığı bulunabilir. Mg azalması, Kun hücre dışına çıkışını ve depolarizasyonu indükleyerek kardiak aritmilere yol açar. Ayrıca, Mg bozuklukları, sodyum potasyum gradyentini ve transmembran potansiyellerini değiştirerek nöromuskuler eksitabilite veya irritabiliteyle sonuçlanabilir. 5629. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Siyatik sinir bloğu yapılan sıçanlarda magnezyumun lokal anestezikler üzerine etkileri - Sayfa 31
20 MAGNEZYUM Mg vücutta en sık rastlanan katyonlar içerisinde 4. sıradadır ve intraselüler katyonlar arasında potasyumdan sonra en sık rastlanan elementtir.Vücutta enerji metabolizması ve nükleik asit sentezi gibi reaksiyonlarında içinde olduğu 300’den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak rol oynamaktadır. Vücuttaki birçok etkilerinden dolayı ‘fizyolojik kalsiyum antagonisti’ olarak tanım...
Mide kanserli hastalarda tedavi öncesi ve sonrası bazı vitamin, antioksidan ve ağır metal düzeyleri - Sayfa 63
ATP'azın fonksiyonlarına da yardımcı olmaktadır (Sürücüoğlu, 1992, Akyüz ve ark., 1993, Kocaoğlu ve Karan, 1989, Ryan, 1991). Magnezyum çok yönlü düzeylerde glukoz homeostazisine yardım eden esansiyel bir iyon ve plazma membranlarının glukoz transport sisteminde de bir kofaktördür. Glukoz oksidasyonunda bulunan çeşitli enzimlerin aktivitesinde önemli bir role sahiptir, insülin salınımında da bir ...
Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat'ın spinal beyin omurilik sıvısına geçişinin araştırılması - Sayfa 17
değerlerinde oluşabilecek küçük değişikliklerde idrarla Mg+2 atılımı hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu ilişki Mg+2 eksikliği durumlarında önemli rol oynar (1). TABLO.1 Magnezyum Atılımını Düzenleyen Faktörler (1) Artmış atılım Azalmış atılım Sodyum yüklenmesi Volüm azalması Diüretikler Kalsiyum yüklenmesi Paratiroid hormon Serum Mg+2’unun yaklaşık %20’si proteinlere ba...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

magnezyum
iyon
kalsiyum
antagonisti
potasyum
kofaktör


29. SAYFA ICERIGI

20
MAGNEZYUM
Alkalen elementler grubundandır. Tüm alkalen elementlerin oksidasyon numarası +2dir.Bu da onları çok reaktif kılar. Alkalen metallerin reaktivitesi doğada serbest olarak bulunmalarından dolayıdır. Magnezyum (Mg) bileşiklerinin bazıları, çok daha önce biliniyor olmasına rağmen Mg XIX. Yüzyılın başlarına kadar elde edilememiştir. Buna karşılık ilk izole edilen mineral magnezyum oksittir.51,52 İoniada Thessalynin bir bölgesi olan Magnesia magnezyuma adını vermiştir. Buradaki magnezia kayaları, en yaygın adıyla talk ilk keşfedilenidir.52,53 İnsan sağlığı için faydalı etkileri 17. yüzyılda fark edilmiştir.54 Ancak 1831de yeterli miktarda Mg elde edilebilmiştir; ilk Mg zehirlenmesi 1891 yılında kaydedilmiştir. 35 yaşında bir kadında, magnezyumdan zengin 4 ons Epsom Tuzu alımından sonra tam kas paralizisi gelişmiştir.55
MAGNEZYUMUN YAŞAMSAL ÖNEMİ VE FİZYOLOJİSİ
Mg, vücutta rastlanan katyonlar arasında sıklık olarak 4. sıradadır ve intrasellüler katyonlar arasında potasyumdan sonra en sık rastlanan 2. katyondur. Enerji metabolizması ve nükleik asit sentezinin yer aldığı 300den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak temel bir role sahiptir. Magnezyumun hemen hemen bütün fizyolojik sistemlerde rolü vardır. Bu nedenle santral ve periferik sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, respiratuar sistem, endokrin ve reprodüktif sistem gibi birçok alanda magnezyumla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Hormon reseptör bağlanması, kalsiyum kanallarının açılması, transmembran iyon değişimi, adenilat siklazın düzenlenmesi, kas kasılması, nöronal aktivite, vazomotor tonusun kontrolü, kardiak uyarılar ve nörotransmitter salınımı gibi biyokimyasal reaksiyonda gereklidir. Oluşturduğu etkiden dolayı fizyolojik kalsiyum antagonisti olarak tanımlanır.54
Mg ve poliaminler membrandaki negatif yüklü gruplara, nükleik asitler ve ribozomlara etkin bir şekilde bağlanabilir. Mg üniteleri genellikle mg, mmol veya mEq olarak ifade edilir. Pratik olarak, mEq olarak verilen değer 1,2ye bölünerek mg/dl olarak karşılığı bulunabilir. Mg azalması, Kun hücre dışına çıkışını ve depolarizasyonu indükleyerek kardiak aritmilere yol açar. Ayrıca, Mg bozuklukları, sodyum potasyum gradyentini ve transmembran potansiyellerini değiştirerek nöromuskuler eksitabilite veya irritabiliteyle sonuçlanabilir. 56

İlgili Kaynaklarsingle.php