III
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR . I İÇİNDEKİLER .III SİMGELER VE KISALTMALAR. IV ÖZET . VI ABSTRACT.VIII GİRİŞ VE AMAÇ . 1 GENEL BİLGİLER. 3 DELİRYUM . 3 TANIM . 4 KLİNİK ÖNEM . 6 RİSK FAKTÖRLERİ . 6 DELİRYUM DEĞERLENDİRME SKALALARI . 8 DELİRYUM VE SONUÇLARI .12 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE DELİRYUM TEDAVİ STRATEJİLERİ. 9 DELİRYUMUN FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ .14 MAGNEZYUM .20 HİPOMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM YETMEZLİĞİ.31 HİPERMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM TOKSİSİTESİ.36 MAGNEZYUMUN KLİNİK KULLANIMI.37 GEREÇ VE YÖNTEM.46 BULGULAR .56 TARTIŞMA VE SONUÇ .63 KAYNAKLAR .70 ÖZGEÇMİŞ .803. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 19
5 Tablonun kısa bir sürede gelişmesi (Genellikle saatler veya günler) ve gün içinde dalgalanmalar göstermesi. Anamnez, fizik muayene ya da laboratuvar verilerinden, tablonun genel tıbbi bir durumun doğrudan etkilerine bağlı olduğunu gösteren kanıtların bulunması. Her ne kadar DSM kriterleri ile açıkca tanımlanmış olsa da deliryum özellikleri hastadan hastaya değişiklikler gösterir (Akıncı 2005)...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deliryum
deliryumun
sonuç
giriş
klinik
genel


3. SAYFA ICERIGI

III
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR . I İÇİNDEKİLER .III SİMGELER VE KISALTMALAR. IV ÖZET . VI ABSTRACT.VIII GİRİŞ VE AMAÇ . 1 GENEL BİLGİLER. 3 DELİRYUM . 3 TANIM . 4 KLİNİK ÖNEM . 6 RİSK FAKTÖRLERİ . 6 DELİRYUM DEĞERLENDİRME SKALALARI . 8 DELİRYUM VE SONUÇLARI .12 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE DELİRYUM TEDAVİ STRATEJİLERİ. 9 DELİRYUMUN FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ .14 MAGNEZYUM .20 HİPOMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM YETMEZLİĞİ.31 HİPERMAGNEZEMİ VE MAGNEZYUM TOKSİSİTESİ.36 MAGNEZYUMUN KLİNİK KULLANIMI.37 GEREÇ VE YÖNTEM.46 BULGULAR .56 TARTIŞMA VE SONUÇ .63 KAYNAKLAR .70 ÖZGEÇMİŞ .80

İlgili Kaynaklarsingle.php