21
1g Mg sülfat (MgSO4) içeriği;
4,06 mmol;
8,12 mEq veya 98 mg elemental Mgdur.57,58
Vücuttaki toplam Mg miktarı:
24-28g (24g ~1 mol= 1000 mmol=2000 mEq)
Serumdaki normal seviyesi: 1.7-2.5 mg/dl (1,4-2,1 mEq/L) (0,76-1,1 mmol/litre)57,58
Normal Mg konsantrasyonları tartışmalıdır. Ancak ortalama 0.86 mmol/L düzeyinde olması gerektiği hesaplanmıştır. Hücre içi iyonize Mg konsantrasyonu bulunduğu hücreye bağlı olarak değişkenlik (0,15-2,38 mmol/l) gösterir.53,54 Erişkinde total plazma Mg konsantrasyonu 0,65-1,05 mmol/l, iyonize Mg düzeyi 0,55-0,75 mmol/l, eritrositteki total Mg düzeyi ise 1,65-2,65 mmol/l aralığındadır.59
BOSdaki Mg konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha yüksektir. Beyin Mgundan kan beyin bariyeri ve kan BOS bariyerleri sorumludur ve bu 2 sistem plazmadaki hızlı değişmelerden beyin Mgunu korur. Mg kan beyin bariyerini aktif transportla geçer. BOSa geçiş difüzyon yoluyladır. Uzun süren plazma Mg seviyesinin azalmasından beyin de etkilenir ve beyin total Mg seviyesi azalır. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Parkinsonizm, demans ve kafa travmasında Mg düzeyi azalır.54,60
Mgun, vücutta dağılım oranları şöyledir: %53ü kemik dokuda, %27si kas dokusunda, %19u yumuşak dokuda, %0,5i eritrositlerde ve %0,3ü serumdadır.54 Hücre içindeki Mgun yaklaşık %90ı organik matrikslere bağlıdır. Total vücut Mgunun %0,3ü serumda bulunur. Kas, yumuşak doku ve eritrositlerdeki Mg intrasellülerdir ve çoğunlukla ATP (adenozin trifosfat), ADP (adenozin difosfat), proteinler, RNA, DNA ve sitrat gibi şelatörlerle bağlıdır.54 Serum Mgunun %55i serbest iyonize formda, %33ü proteinlere (%25 albumine, %8 globuline) bağlı olarak ve %12si de anyonlarla (sitrat, fosfat) kompleks halinde bulunur.57,58 Sadece serum Mg düzeyine bakarak (%0,3) diğer depolar hakkında bilgi edinilemez. Yarılanma ömrü 41181 gün olan Mgun dokular arası dengeye ulaşması oldukça yavaştır.54,6230. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Siyatik sinir bloğu yapılan sıçanlarda magnezyumun lokal anestezikler üzerine etkileri - Sayfa 31
20 MAGNEZYUM Mg vücutta en sık rastlanan katyonlar içerisinde 4. sıradadır ve intraselüler katyonlar arasında potasyumdan sonra en sık rastlanan elementtir.Vücutta enerji metabolizması ve nükleik asit sentezi gibi reaksiyonlarında içinde olduğu 300’den fazla enzimatik reaksiyonda kofaktör olarak rol oynamaktadır. Vücuttaki birçok etkilerinden dolayı ‘fizyolojik kalsiyum antagonisti’ olarak tanım...
Preeklamptik gebelerde iv. Magnezyum Sülfat tedavisinin Bupivakain ile oluşturulan spinal anesteziye etkisi - Sayfa 30
tonusun kontrolünde ve kardiyak eksitabilitede rol alır.67 Magnezyum, kalsiyum gibi iki değerlikli bir iyondur. Normal serumda 1,77 –2,5 mEq/L, beyin omurilik sıvısında (BOS) 2,8 mEq/L konsantrasyonda bulunur. Total vücut magnezyumunun % 53’ü kemiklerde, % 27’si kasların intrasellüler komponentlerinde ve %19 kadarı da yumuşak dokulardadır. Serum magnezyumu total vücut magnezyumunun yaklaşık % 0,3’...
Fiğ tane yeminin norduz kuzularında bazı rumen ve kan parametreleri ile rumen protozoonları üzerine etkisi - Sayfa 20
besinlerle beslemede amonyak düzeyi yükselebilir. Koyunlarda normal serum üre konsantrasyonu 6.4-11.1 mmol/L’dir (Turgut, 2000). 2.4.5. Kan serumunda Ca, P, K, Cl, ve Na Vucut için alınması zorunlu olan minerallerden olan kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum ve klor vücudun normal fizyolojik aktivitelerinde önemlidirler. Bunlarda serum konsantrasyonlarındaki değişiklikler çoğunlukla bazı hormo...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kemik
vücut
hücre
serum
yumuşak
mmol


30. SAYFA ICERIGI

21
1g Mg sülfat (MgSO4) içeriği;
4,06 mmol;
8,12 mEq veya 98 mg elemental Mgdur.57,58
Vücuttaki toplam Mg miktarı:
24-28g (24g ~1 mol= 1000 mmol=2000 mEq)
Serumdaki normal seviyesi: 1.7-2.5 mg/dl (1,4-2,1 mEq/L) (0,76-1,1 mmol/litre)57,58
Normal Mg konsantrasyonları tartışmalıdır. Ancak ortalama 0.86 mmol/L düzeyinde olması gerektiği hesaplanmıştır. Hücre içi iyonize Mg konsantrasyonu bulunduğu hücreye bağlı olarak değişkenlik (0,15-2,38 mmol/l) gösterir.53,54 Erişkinde total plazma Mg konsantrasyonu 0,65-1,05 mmol/l, iyonize Mg düzeyi 0,55-0,75 mmol/l, eritrositteki total Mg düzeyi ise 1,65-2,65 mmol/l aralığındadır.59
BOSdaki Mg konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha yüksektir. Beyin Mgundan kan beyin bariyeri ve kan BOS bariyerleri sorumludur ve bu 2 sistem plazmadaki hızlı değişmelerden beyin Mgunu korur. Mg kan beyin bariyerini aktif transportla geçer. BOSa geçiş difüzyon yoluyladır. Uzun süren plazma Mg seviyesinin azalmasından beyin de etkilenir ve beyin total Mg seviyesi azalır. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Parkinsonizm, demans ve kafa travmasında Mg düzeyi azalır.54,60
Mgun, vücutta dağılım oranları şöyledir: %53ü kemik dokuda, %27si kas dokusunda, %19u yumuşak dokuda, %0,5i eritrositlerde ve %0,3ü serumdadır.54 Hücre içindeki Mgun yaklaşık %90ı organik matrikslere bağlıdır. Total vücut Mgunun %0,3ü serumda bulunur. Kas, yumuşak doku ve eritrositlerdeki Mg intrasellülerdir ve çoğunlukla ATP (adenozin trifosfat), ADP (adenozin difosfat), proteinler, RNA, DNA ve sitrat gibi şelatörlerle bağlıdır.54 Serum Mgunun %55i serbest iyonize formda, %33ü proteinlere (%25 albumine, %8 globuline) bağlı olarak ve %12si de anyonlarla (sitrat, fosfat) kompleks halinde bulunur.57,58 Sadece serum Mg düzeyine bakarak (%0,3) diğer depolar hakkında bilgi edinilemez. Yarılanma ömrü 41181 gün olan Mgun dokular arası dengeye ulaşması oldukça yavaştır.54,62

İlgili Kaynaklarsingle.php