22

Erişkinlerin diyetle alması gereken Mg miktarı hakkında tam bir birlik olmasa da, Dreosti 1995de bu değerin 220-400 mg/gün (19-65 yaşta) arasında değiştiğini belirtmiştir. Egzersizle günlük ihtiyaç artar ve Mg alımı, kadınlarda 220 mg ve erkeklerde 260 mg altına düştüğünde yetmezlik durumu ortaya çıkar (Ortalama 6-10 mg/kg). 63,64
Erişkinlerde Mgun vücuttaki dağılımı.62

Doku

Vücut

Mg miktarı Mg içeriği Mg %si

kitlesi (kg) (mmol/kg) (mmol)

Serum Eritrosit Yumuşak Doku Kas Kemik

3.0 2.0 22.7 30.0 12.3

0.85 2.5 8.5 9.0 43.2

2.6 5.0 193.0 270.0 530.1

0.3 0.5 19.3 27.0 52.9

1997de Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesi (USA Food and Nutrition Board-FNB) diyetle günlük alınması tavsiye edilen (RDAs: Recommended dietary allowance) Mg miktarlarını 19-30 yaş için 400-310 mg/gün ve 31-50 yaş için 420-320 mg/gün (6mg/kg/gün), tahmini günlük Mg ihtiyacını (EAR: estimated average requirement) ise 19-30 yaşlar için sırayla 330-255 mg/gün olarak belirtmiştir. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu ihtiyaç artar.63,64 Tablo 1de kadın ve erkekler için EAR ve RDA değerleri belirtilmiştir.64 Tablo 1de 1 yaşına kadar bebekler için yeterli alım (AI: Adequate Intake) ve erişkinlerde günlük alınması tavsiye edilen (RDAs) Mg miktarları belirtilmiştir.64,6531. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Okul öncesi çağı klasik fenilketonürili çocukların malnütrisyon durumunun saptanması - Sayfa 37
25 Acosta ve arkadaşları (1983) yaşları 1-6 arasındaki çocuklarda fenilalanin alımını cinsiyet , yaşa. ve tedavi gruplarına göre değerlendirmişlerdir. Buna göre 15 aylık erkek çocuklar 30 mg/kg/gün, kızlar 32 mg/kg/gün, 69 aylık erkek çocuklar 23 mg/kg/gün, kızlar ise 21 mg/kg/gün FA almışlardır. Önerilen miktarların cinsiyetler arasındaki farkı istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05...
Kayseri il merkezinde lise öğrenimi gören gençlerin içecek tüketim alışkanlıkları ve vücut ağırlığıyla ilişkisi - Sayfa 16
7 Tablo 2.1. Adölesanlar için günlük olarak alınması tavsiye edilen enerji ve besin öğeleri miktarları (devamı) Enerji ve Besin Öğeleri Erkek Kız İyot (mcg) 150 150 Magnezyum (mg) 410 360 Selenyum (mcg) 55 55 C vitamini (mg) 75 75 Tiamin (mg) 1.2 1.0 Riboflavin (mg) 1.3 1.0 Niasin 16 14 B6 vitamini (mg) Folat (mcg) 1.3 1.2 400 400 B12 ...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alım
alımı
günlük
miktarı
miktarları
kadar


31. SAYFA ICERIGI

22

Erişkinlerin diyetle alması gereken Mg miktarı hakkında tam bir birlik olmasa da, Dreosti 1995de bu değerin 220-400 mg/gün (19-65 yaşta) arasında değiştiğini belirtmiştir. Egzersizle günlük ihtiyaç artar ve Mg alımı, kadınlarda 220 mg ve erkeklerde 260 mg altına düştüğünde yetmezlik durumu ortaya çıkar (Ortalama 6-10 mg/kg). 63,64
Erişkinlerde Mgun vücuttaki dağılımı.62

Doku

Vücut

Mg miktarı Mg içeriği Mg %si

kitlesi (kg) (mmol/kg) (mmol)

Serum Eritrosit Yumuşak Doku Kas Kemik

3.0 2.0 22.7 30.0 12.3

0.85 2.5 8.5 9.0 43.2

2.6 5.0 193.0 270.0 530.1

0.3 0.5 19.3 27.0 52.9

1997de Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesi (USA Food and Nutrition Board-FNB) diyetle günlük alınması tavsiye edilen (RDAs: Recommended dietary allowance) Mg miktarlarını 19-30 yaş için 400-310 mg/gün ve 31-50 yaş için 420-320 mg/gün (6mg/kg/gün), tahmini günlük Mg ihtiyacını (EAR: estimated average requirement) ise 19-30 yaşlar için sırayla 330-255 mg/gün olarak belirtmiştir. Gebelik ve emzirme dönemlerinde bu ihtiyaç artar.63,64 Tablo 1de kadın ve erkekler için EAR ve RDA değerleri belirtilmiştir.64 Tablo 1de 1 yaşına kadar bebekler için yeterli alım (AI: Adequate Intake) ve erişkinlerde günlük alınması tavsiye edilen (RDAs) Mg miktarları belirtilmiştir.64,65

İlgili Kaynaklarsingle.php