23

Erişkinlerde Mg için önerilen EAR ve RDA miktarları.4

YAŞ
19-30 31

EAR (mg/gün) E/K
330 / 255 350 / 265

RDA (mg/gün) E/K
400 / 310 420 / 320

EAR: estimated average requirement, RDA: recommended dietary allowance
E: erkek cinsiyet, K: kadın cinsiyet
Diyette Mgdan zengin kaynaklar arasında tahıllar ve hububat yer alır fakat tahılların işlenmesi, bağlı Mgun önemli ölçüde azalmasına neden olur ve orijinal içeriğin yalnızca %3-28ini geride kalır.63,64 Yiyeceklerde bulunan Mgun modern gıda üretimi sırasında kaybolmasıyla beraber ekosistemde Mgu azaltan bazı diğer faktörler bulunmaktadır. Toprakta Mg ve alüminyum arasındaki değişime asit yağmurları neden olmaktadır. Bu, toprağın yoğun işlenmesi gıdalardaki Mg düzeyinde azalmayla sonuçlanmaktadır.64
Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesinin 1997de önerdiği 1 yaşına kadar bebekler için yeterli alım (AI: Adequate Intake) ve erişkinlerde günlük alınması tavsiye edilen (RDAs: Recommended Dietary Allowances) Mg miktarları tablo olarak verilmiştir.
Günlük Mgun ancak %10u içme suyuyla sağlanır. Günlük diyetle alınanın miktarın %30-40ı absorbe edilir.63,64 Mgun GISden absorbsiyonu alımı ile ters orantılı olarak ileum ve jejunumda gerçekleşir.64,66 Kolon ve ileumdaki parietal hücrelerden pasif diffüzyonla emilir, buradan kana enerji bağımlı mekanizmalarla taşınır.63,64 Diyetle fazla alınırsa osmotik etkiyle diyare gelişir.64,66
Glomerüllerden filtre edilir ve filtre olan Mgun %25-30u proksimal tübülden, %50-60ı Henle kulpunun çıkan kolundan ve %25i distal tübülden reabsorbe olur. Diyetle yetersiz alım durumunda idrarla kayıp çok düşüktür (<0,5 mmol/gün). Normalde %3ü ekskresyona uğrarken, Mg infüzyonu alan hastada %25e kadar çıkabilir. Total plazma Mgunun %75i glomeruler membrandan filtre edilir. Normal32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Marul ve roka sebzelerine uygulanan bazı dezenfektanların sebzelerin C vitamini içerikleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi - Sayfa 57
Tablo 2.5: Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre C Vitamini Gereksinmesi 186 Yaş Grupları 0-6 ay 7-12 ay 1-3 yaş 4-8 yaş 9-13 yaş 14-18 yaş 19-30 yaş 31-50 yaş 51-70 yaş ≥ 70 yaş Gebelik  18 yaş 19-50 Laktasyon  18 yaş 19-50 EAR Erkek Kadın 13 13 22 22 39 39 63 56 75 60 75 60 75 60 75 60 66 70 96 100 DRI Değerleri (mg/gün) RDA Erkek Kadın AI 40 50 15 15 25 25 45 45 ...
Kayseri il merkezinde lise öğrenimi gören gençlerin içecek tüketim alışkanlıkları ve vücut ağırlığıyla ilişkisi - Sayfa 15
6 Adölesanlarda yerleşecek yanlış beslenme alışkanlıkları, öğrenme, anlama ve kavrama ile ilgili zihinsel faaliyetleri olumsuz olarak etkileyebileceği gibi zayıflık ve dengesiz beslenmeye bağlı obezite problemini de beraberinde getirir (17). 2.2.1. Adölesanların Enerji ve Besin Öğesi Gereksinimleri Adölesanların beslenme ihtiyaçları gibi enerji ihtiyaçları da cinsiyet, boy, ağırlık, pubertal ge...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

günlük
alım
allowance
recommended
dietary
allowances


32. SAYFA ICERIGI

23

Erişkinlerde Mg için önerilen EAR ve RDA miktarları.4

YAŞ
19-30 31

EAR (mg/gün) E/K
330 / 255 350 / 265

RDA (mg/gün) E/K
400 / 310 420 / 320

EAR: estimated average requirement, RDA: recommended dietary allowance
E: erkek cinsiyet, K: kadın cinsiyet
Diyette Mgdan zengin kaynaklar arasında tahıllar ve hububat yer alır fakat tahılların işlenmesi, bağlı Mgun önemli ölçüde azalmasına neden olur ve orijinal içeriğin yalnızca %3-28ini geride kalır.63,64 Yiyeceklerde bulunan Mgun modern gıda üretimi sırasında kaybolmasıyla beraber ekosistemde Mgu azaltan bazı diğer faktörler bulunmaktadır. Toprakta Mg ve alüminyum arasındaki değişime asit yağmurları neden olmaktadır. Bu, toprağın yoğun işlenmesi gıdalardaki Mg düzeyinde azalmayla sonuçlanmaktadır.64
Amerikan Gıda ve Beslenme Komitesinin 1997de önerdiği 1 yaşına kadar bebekler için yeterli alım (AI: Adequate Intake) ve erişkinlerde günlük alınması tavsiye edilen (RDAs: Recommended Dietary Allowances) Mg miktarları tablo olarak verilmiştir.
Günlük Mgun ancak %10u içme suyuyla sağlanır. Günlük diyetle alınanın miktarın %30-40ı absorbe edilir.63,64 Mgun GISden absorbsiyonu alımı ile ters orantılı olarak ileum ve jejunumda gerçekleşir.64,66 Kolon ve ileumdaki parietal hücrelerden pasif diffüzyonla emilir, buradan kana enerji bağımlı mekanizmalarla taşınır.63,64 Diyetle fazla alınırsa osmotik etkiyle diyare gelişir.64,66
Glomerüllerden filtre edilir ve filtre olan Mgun %25-30u proksimal tübülden, %50-60ı Henle kulpunun çıkan kolundan ve %25i distal tübülden reabsorbe olur. Diyetle yetersiz alım durumunda idrarla kayıp çok düşüktür (<0,5 mmol/gün). Normalde %3ü ekskresyona uğrarken, Mg infüzyonu alan hastada %25e kadar çıkabilir. Total plazma Mgunun %75i glomeruler membrandan filtre edilir. Normal

İlgili Kaynaklarsingle.php