24
şartlarda filtre edilen Mgun ancak %3-5i idrarla atılır. Diüretiklerden tiazidler, sisplatin, gentamisin ve siklosporin böbrekte Mg reabsorpsiyonunu azaltarak idrarla kaybına neden olurlar. Vitamin D, Mg absorbsiyonunu arttırırken; fitat, alkol, alüminyum, kalsiyum, fosfat ve çinko azaltır. Ayrıca ekstrasellüler sıvı ekspansiyonu, hipermagnezemi, hiperkalemi, hipofosfatemi, metabolik asidoz, protein ve alkol alımı renal Mg atılımını arttırır. 63,64
Önerilen Mg Miktarları.65 0-6 ay: 30 mg 6-12 ay: 75 mg 1-3 yaş: 80 mg 4-8 yaş: 130 mg 9-13 yaş: 240 mg Erkekler, 14-18 yaş: 410 mg Erkekler, 19-30 yaş: 400 mg Erkekler, 30 yaş ve üstü: 420 mg Kadınlar, 14-18 yaş: 360 mg Kadınlar, 19-30 yaş: 310 mg Kadınlar, 30 yaş ve üstü: 320 mg Gebe kadınlar, 18 yaş ve altı: 400 mg Gebe kadınlar, 19-30 yaş: 350 mg Gebe kadınlar, 31-50 yaş: 360 mg Emzikli kadınlar, 18 yaş ve altı: 360 mg Emzikli kadınlar, 19-30 yaş: 310 mg Emzikli kadınlar, 31-50 yaş: 320 mg
Maksimum tübüler Mg reabsorpsiyonu 1,4-2 mEq/L düzeyindedir. Üriner Mg reabsorbsiyonu Ca ve Na reabsorbsiyonlarına bağlıdır. Bunlardan birinin renal kaybı (diüretik kullanımı gibi) Mg kaybına yol açar. Reabsorbsiyonun büyük bir kısmı, hormonal etkilerden bağımsız olmakla birlikte tiroid hormonları, PTH ve D33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Pekmez örneklerinde vitamin ve mineral tayini - Sayfa 32
Tablo 2. 1. Devam. Günlük alınması gereken mineral miktarları Yaşam evre grupları Mg (mg) Mn (mg) Na (g) Se (µg) Bebekler 0-6 aylık 30 0.003 0.12 15 7-12 aylık 75 0.6 0.37 20 Çocuklar 1-3 yaş 80 1.2 1.0 20 4-8 yaş 130 1.5 1.2 30 Erkekler 9-13 yaş 240 1.9 1.5 40 14-18 yaş 410 2.2 1.5 55 19-30 yaş 400 2.3 1.5 55 31-50 yaş 420 2.3 1.5 55 ...
Siyatik sinir bloğu yapılan sıçanlarda magnezyumun lokal anestezikler üzerine etkileri - Sayfa 32
21 4-Kas magnezyum düzeyi ölçümü Halen çalışılan bir konudur ve total vücut magnezyum düzeyi ile aralarındaki bağlantı tam olarak kurulamamıştır. 5-Üriner magnezyum atılımının tayini 24 saatlik idrarda magnezyum atılımı ölçülmektedir. Kadınlarda 3,6 mmol/gün veya erkeklerde 4,8 mmol/gün magnezyumun atılımı normal olarak kabul edilmektedir. 6-İntraselüler magnezyum ölçümü Florasan proplar ve nük...
Hastalık tedavisinde kullanılan bazı meyve ve sebzelerin dokularında eser element ve mineral tayini - Sayfa 53
38 Tablo 2.2. Eser element ve minerallerin günlük alım değerleri (RDA) Yaşam evre grupları Bebekler 0 – 6 aylık 7 – 12 aylık Cu Fe K Mg Mn Se Zn (µg/gün) (mg/gün) (g/gün) (mg/gün) (mg/gün) (µg/gün) (mg/gün) 200 0.27 0.4 30 0.003 15 220 11 0.7 75 0.6 20 2 3 Çocuklar 1 – 3 yaş 340 7 3.0 80 1.2 20 4 – 8 yaş 440 10 3.8 130 1.5 30 3 5 Erkekler 9 – 13 yaş 700 8 4.5 ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kadınlar
erkekler
gebe
alımı
kaybı
önerilen


33. SAYFA ICERIGI

24
şartlarda filtre edilen Mgun ancak %3-5i idrarla atılır. Diüretiklerden tiazidler, sisplatin, gentamisin ve siklosporin böbrekte Mg reabsorpsiyonunu azaltarak idrarla kaybına neden olurlar. Vitamin D, Mg absorbsiyonunu arttırırken; fitat, alkol, alüminyum, kalsiyum, fosfat ve çinko azaltır. Ayrıca ekstrasellüler sıvı ekspansiyonu, hipermagnezemi, hiperkalemi, hipofosfatemi, metabolik asidoz, protein ve alkol alımı renal Mg atılımını arttırır. 63,64
Önerilen Mg Miktarları.65 0-6 ay: 30 mg 6-12 ay: 75 mg 1-3 yaş: 80 mg 4-8 yaş: 130 mg 9-13 yaş: 240 mg Erkekler, 14-18 yaş: 410 mg Erkekler, 19-30 yaş: 400 mg Erkekler, 30 yaş ve üstü: 420 mg Kadınlar, 14-18 yaş: 360 mg Kadınlar, 19-30 yaş: 310 mg Kadınlar, 30 yaş ve üstü: 320 mg Gebe kadınlar, 18 yaş ve altı: 400 mg Gebe kadınlar, 19-30 yaş: 350 mg Gebe kadınlar, 31-50 yaş: 360 mg Emzikli kadınlar, 18 yaş ve altı: 360 mg Emzikli kadınlar, 19-30 yaş: 310 mg Emzikli kadınlar, 31-50 yaş: 320 mg
Maksimum tübüler Mg reabsorpsiyonu 1,4-2 mEq/L düzeyindedir. Üriner Mg reabsorbsiyonu Ca ve Na reabsorbsiyonlarına bağlıdır. Bunlardan birinin renal kaybı (diüretik kullanımı gibi) Mg kaybına yol açar. Reabsorbsiyonun büyük bir kısmı, hormonal etkilerden bağımsız olmakla birlikte tiroid hormonları, PTH ve D

İlgili Kaynaklarsingle.php